Pressupost Participatiu 2018Actuacions fetes

1. Convertim el parc del Castell en el pulmó verd del centre de Manresa (Fase II)

El projecte d’il·luminació es va redactar conjuntament amb el projecte guanyador de l'edició 2018 "Convertim el Parc del Castell en el pulmó verd del centre de Manresa. Segona Fase".

La proposta ha consistit en il·luminar tot el circuit que va des de l’entrada del carrer Circumval·lació fins a dalt del Parc de Puigterrà.  Amb la finalitat de tenir una il·luminació adaptada a les diferents característiques dels espais del recorregut, la instal·lació s'ha fet de forma diferenciada de tal manera que en els espis lineals del recorregut s'han col·locat balises, mentre que en els espais més amplis s'hi han col·locat columnes. En total s'han instal·lat 33 punts de llum (13 columnes i 20 balises) amb una potència total de 1.060W. 

2. Millora del parc del Cardener (zona Pont Nou)

S’ha realitzat una plantada d’arbres, amb el seu corresponent sistema de reg, per marcar una zona de joc lliure amb bancs per seure damunt de bases de formigó. El tractament que es donarà a l’espai serà d’anar segant l’herba. Hi hauran dos elements de fusta per tal de fomentar el joc dels infants. L’objectiu ha estat crear una zona de joc i d’estada acollidora.

3. Estimem el Turó del Puigberenguer

S'ha millorat i endreçat la zona d’aparcament així com la seva delimitació amb la zona verda. S'han col·locat bancs i un punt d’aigua. A partir del 22 de desembre de 2020 es realitzarà la pavimentació de la part més propera a l'accés des del carrer Pirineu.

4. Vine a jugar al parc del Casino

L’àrea de joc infantil s’ubica a la part situada més al nord-est de la parcel·la del Casino, un emplaçament amb un arbrat proper plenament consolidat, la qual cosa li atorga unes característiques ambientals molt adequades per al joc infantil i, alhora, permet mantenir lliure la part central de la parcel·la per tal de no incidir negativament en les possibilitats de l’espai com a contenidor de manifestacions culturals de caràcter esporàdic.

 Aquesta àrea consta de 193,10 m2 i està adreçada a infants de 0 a 12 anys. L’actuació ha consistit en la col·locació d’unes estructures de fusta que permeten un gran nombre d’activitats. També s’han instal·lat cadires a l’interior del recinte de joc i s’ha donat més intensitat lumínica a l’espai.