Consells de districte

Què és?

El Consell de Districte és l'òrgan de deliberació i representació del districte on es tracten els assumptes que afecten al territori i s'analitzen i coordinen les actuacions que s'hi desenvolupen.

Qui en pot formar part?

Formen part del Consell:

  • Un/a regidor/a delegat/ada de l'alcalde/ssa que en serà el/la regidor/a de districte
  • Un/a regidor/a membre de la llista més votada a l'àrea del districte en les últimes eleccions municipals, que exerceix la presidència del consell
  • Les AVV del territori que ho sol.licitin
  • Totes les entitats del territori que ho sol·licitin
  • Un representant per cadascun dels grups polítics amb representació municipal
  • Ciutadans/es del territori que ho sol·licitin

Quins districtes hi ha a la ciutat?

Al següent mapa es poden veure els districtes amb els barris que en formen part.Actes districtes
Actes districtes
Obres a executar el 2019
Obres a executar el 2019