Consells de districte

Què és?

El Consell de Districte és l'òrgan de deliberació i representació del districte on es tracten els assumptes que afecten al territori i s'analitzen i coordinen les actuacions que s'hi desenvolupen.

Qui en pot formar part?

Formen part del Consell:

  • Un/a regidor/a delegat/ada de l'alcalde/ssa que en serà el/la regidor/a de districte
  • Un/a regidor/a membre de la llista més votada a l'àrea del districte en les últimes eleccions municipals, que exerceix la presidència del consell
  • Les AVV del territori que ho sol.licitin
  • Totes les entitats del territori que ho sol·licitin
  • Un representant per cadascun dels grups polítics amb representació municipal
  • Ciutadans/es del territori que ho sol·licitin

Quins districtes hi ha a la ciutat?

Al següent mapa es poden veure els districtes amb els barris que en formen part.Actes districtes
Actes districtes
Actuacions prioritzades al 2019
Actuacions prioritzades al 2019
Actuacions prioritzades al 2021
Actuacions prioritzades al 2021
Actuacions prioritzades al 2022
Actuacions prioritzades al 2022