Districte Llevant

  1. Instal·lar més il·luminació externa al local de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes situat a l'octagonal 14
  2. Arreglar l'enfonsament de la calçada entre els números 1 i 15 del carrer Dr. Tarrés
  3. Instal·lar bancs al llarg de la via verda, resultant de les obres de millora de la carretera a Viladordis
  4. Millora de la visibilitat dels passos de vianants ja existents 
  5. Cal Gravat: adequació dels carrers per eliminació de les barreres arquitectòniques
  6. Cots-Guix-Pujada Roja: acabar el paviment des de la porta de l'AVV fins el carrer pavimentat