Reglament de participació

El Reglament de Participació Ciutadana té per objectiu concretar els mecanismes que es posen a l'abast de la ciutadania i de les entitats, per tal de participar en tot allò que afecta la vida col.lectiva del municipi.

L’any 1993 l’Ajuntament de Manresa es va dotar del primer Reglament de Participació Ciutadana, que desenvolupava les normes de caire genèric que consten al Reglament Orgànic Municipal de 1986, i introduïa així tot un conjunt de figures de participació. L’any 1998, es van introduir algunes petites modificacions al Reglament, que van consistir en la millora tècnica d’alguns dels seus articles i en l’eliminació d’obstacles que impedien la participació de determinades entitats ciutadanes. La revisió de 2002, amb una actualització el 2009, considerava per primer cop la participació individual, i no només la de les entitats. Finalment la revisió feta el 2018 es focalitza en desenvolupar les eines que vehiculen la participació. El reglament actual, per tant és del 14 de febrer de 2019.