Districte Llevant

1. Cobertura pista poliesportiva Balconada

2. Panells informatius Font dels Capellans

3. Bancs Cots, Guix-Pujada Roja

4. Cartells informatius amb la història del barri