Pressupost Participatiu 2015


Actuacions fetes

1. Adequació camí riera de Rajadell 

S’ha endreçat l’espai on aparquen camions i s’ha recuperat com a espai de pas.

2. Connectivitat entre el Parc del Cardener i la Torre Lluvià 

Actuació feta:A la sortida del Congost, s’ha fet un pas lateral al camí existent per resoldre la circulació de vianants i bicicletes en el punt on hi ha l’enllaç amb l’eix transversal.

S’ha adecentat el ferm de la zona que va del camp de beisbol antic del Congost fins al camí de Rajadell.

El camí asfaltat que va de l’eix transversal fins a la Torre LLuvià, se li ha canviat el caràcter per què perdés l’aspecte de carretera i s’han col.locat bancs per seure.

3. Trasllat del camp de beisbol

S’ha adecentat el nou terreny, s’ha ballat i s’han col.locat banquetes per a espectadors. També s’ha realitzat tota la xarxa elèctrica així com col.locat torres de llum.

4. Només amb un clic (es pot salvar una vida)

S’han instal·lat 31 aparells desfibril·ladors per tota la ciutat. A més s’han realitzat cursos de formació i sensibilització adreçats a la ciutadania en general i a col·lectius concrets (esportistes, gent gran...).