Registres de Participació

Els Registres de Participació són fitxers amb les dades de les entitats i/o les persones de Manresa que tenen interès en participar i prendre part en projectes i polítiques de la ciutat.

Formar part d'un d'aquests registres només implica estar al corrent de tot allò que proposa l'Ajuntament i el grau de vinculació de cadascú és totalment voluntari.

Per poder participar cal estar informat però estar informat no necessàriament implica haver de participar obligatòriament.

Amb la creació d'aquests registres l'Ajuntament pretén estar més aprop dels ciutadans i facilitar, en la mesura del possible, que tohom que vulgui participar pugui fer-ho.

Ets una entitat ?

Les entitats de la ciutat poden registrar-se al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes i al Registre de Grups d'Interès.

Ambdós registres són de caràcter voluntari però cada un d'ells aporta situacions avantatjoses per  a les entitats.

El registre Municipal d'Entitats Ciutadanes (RMEC)

El RMEC té per finalitat obtenir un coneixement de les entitats per tal de possibilitar una política de foment de l'associacionisme local. La inscripció al registre permet poder accedir a subvencions municipals, equipaments públics, material infraestructural, formacions per a entitats gratuïtes i abonaments en algunes taxes municipals.

Sol.licitud d'inscripció al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes