Recursos i serveis

L’Ajuntament de Manresa ofereix els següents recursos a les entitats o associacions inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes (RMEC).

AssessoramentFormacióSubvencions
Cessió d'espaisTràmitsGuies i publicacions