PLA DIRECTOR DE PARTICIPACIÓ. Octubre 2022

La participació ciutadana no és una opció, és una necessitat a la qual només es pot donar resposta millorant la relació entre la ciutadania i l’Administració. Una relació que, si és capaç de ser prou transparent, fluïda i constructiva, afavoreix tant la legitimitat de les decisions com l’eficiència de les actuacions.

S'obre el procés participatiu per debatre i fer propostes per al Pla Director de Participació Ciutadana de Manresa amb l’objectiu d'establir les línies estratègiques, les prioritats i les intencions de futur, a mig i llarg termini, per promoure i gestionar la participació des dels diferents serveis de l'ajuntament de forma coordinada.


Per tal d'obtenir una imatge de l'estat actual de la participació a la ciutat de Manresa, el mes de juny de 2021 s'inicià l'estudi per tal de visualitzar diferents aspectes en relació amb la participació a la ciutat. Es van dur a terme entrevistes a personal tècnic municipal, sessions de treball amb l’equip de govern, una enquesta a les entitats de la ciutat i una enquesta ciutadana.


Amb aquesta informació s’ha pogut elaborar una diagnosi que palesa la situació dels diferents Consells de participació amb què compta l’Ajuntament de Manresa, l’estat de les entitats enquestades i el coneixement de la ciutadania en relació a processos de participació i els canals de comunicació de l’Ajuntament de Manresa.


Actualment, i per tal d'elaborar el document final del Pla Director de Participació Ciutadana, s’han programat dues sessions obertes al públic.


-La primera, posarà sobre la taula aspectes relacionats amb els diferents Consells sectorials i territorials de la ciutat i sobre els processos participatius. Aquesta trobada va adreçada principalment a la ciutadania que participa dels diferents espais.


-La segona, dirigida, principalment, a persones que formen part d’una entitat de Manresa, posarà a debat i proposta la situació del teixit associacitu de la ciutat.


Posteriorment, es realitzaran dues sessions més, amb el personal tècnic de l’Ajuntament de Manresa i una altra amb tots els grups municipals del consistori.

El Pla Director de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Manresa s'ha aprovat pel Ple municipal del 16 de març de 2023

Enllaç procès de participació: https://participa311-manresa.diba.cat/processes/pladirectorparticipacio