Districte Nord

1. Zones de lleure Parc de Can Font

2. Dignificació de locals comercials

3. Passos de vianants Poble Nou