Grups d'interès

La Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern, defineix un grup d’interès com aquelles persones o organitzacions que realitzen activitats de participació en l'elaboració i aplicació de les polítiques públiques de l'Ajuntament, amb la finalitat d'influir en l'orientació d'aquestes polítiques, ja sigui en defensa d'un interès propi, de tercers o bé d'interès general. Es tracta, doncs, de persones o organitzacions que poden ser decisives en la configuració de les polítiques públiques.

Més informació


Registre de grups d'interès

Els grups d'interès s'han d'inscriure al Registre de grups d'interès de la Generalitat de Catalunya per tal de poder mantenir contacte amb l'alcalde i els regidors i regidores de l'Ajuntament. Així doncs, un grup d'interès que no hagi realitzat la inscripció en aquest registre, com a norma general, no podrà reunir-se amb els càrrecs públics de l'Ajuntament.