Òrgans de participació

Existeix una xarxa d'òrgans de participació de caràcter consultiu, formada pel Consell de Ciutat, els Consells Sectorials i els Consells de Districte. Les seves finalitats i funcions es corresponen amb les diferents temàtiques i els seus àmbits territorials d'intervenció. Aquests consells constitueixen l'espai per l'assessorament, la informació, el debat, l'estudi i la proposta en relació a assumptes d’una àrea concreta de la política municipal (comerç, dona, esports, cultura, cooperació, mobilitat, medi ambient, entre altres) o bé en un territori determinat. En cap cas es podran limitar les facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius regulats per la llei.

Consells de districte
Consells de districte
Consell de ciutat
Consell de ciutat
Consells sectorials
Consells sectorials