PLA D'IMPULS DE L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA. Desembre 2022

L’Economia Social i Solidària (ESS) són totes aquelles iniciatives que donen més importància a satisfer les necessitats humanes que a l’obtenció de beneficis, que s’organitzen democràticament i que promouen valors de solidaritat, cooperació, transformació social, responsabilitat respecte la societat i el medi ambient.

L’Ajuntament de Manresa té ja cert bagatge en la implementació de polítiques de foment de l’Economia social i solidària a la ciutat i a la comarca.


Dins del Pla d’Actuació Municipal 2020-2023 (PAM), document que defineix els objectius i les actuacions del govern municipal, s’hi va establir l’objectiu operatiu 2.3.4. “Donar suport a l'economia social”, i es marcaven com a actuacions prioritàries el foment de la compra i la contractació pública responsable, i la creació de cooperatives i altres empreses d'economia social.


En el document que trobareu adjuntat es presenta el Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària de Manresa. El marc temporal d’aquest Pla és de tres anys, entenent que passat aquest període caldrà fer novament un procés de valoració de la situació i identificació de les noves necessitats i objectius.


Aquest document parteix de la feina feta al llarg d’aquests any, comptant amb les contribucions del personal tècnic i polític de l’Ajuntament, del teixit i d’altres actors clau de l’ESS.


El Pla d’Impuls de l’ESS Manresa 2022-2025, estableix els 5 objectius estratègics següents, els quals es divideixen en un total de 25 accions a desenvolupar:


-     Impregnar d’ESS el funcionament intern de l’ajuntament

-     Promocionar i sensibilitzar en ESS

-     Impulsar el creixement i l’enfortiment de l’ESS

-     Fomentar del consum responsable

-     Acostar l’ESS al món educatiu


L’àmbit territorial del Pla és el terme municipal, però també es considera la posició estratègica que té Manresa com a capital de la comarca, i el paper de l’Ajuntament de Manresa en el foment de l’ESS a nivell comarcal, especialment entenent que l’ESS no és encara suficientment extensa per atendre a divisions administratives massa rígides.

El ple municipal de l’Ajuntament de Manresa ha aprovat en el ple de 16 de febrer de 2022, per unanimitat de tots els grups municipals, el Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària 2023-2025.

El document té l’objectiu de continuar impulsant a Manresa el teixit d’iniciatives que es basen en valors com la cooperació, la solidaritat, la inclusió i el consum responsable, com cooperatives, col·lectius, mutualitats i fundacions, per tal d’avançar cap a un model econòmic més just, transformador i centrat en les persones. Alhora, el pla estableix un full de ruta que estructura les actuacions municipals a seguir en els pròxims tres anys.

Enllaç a tot el procès participatiu: https://participa311-manresa.diba.cat/processes/participacioEES