Pressupostos participatius

Què és el Pressupost Participatiu?

Els pressupost participatiu és una eina de participació i gestió de la ciutat, mitjançant la qual la ciutadania pot proposar i decidir sobre el destí de part dels recursos municipals.

El pressupost Participatiu també pretén promoure que la ciutadania no sigui simple observadora dels esdeveniments i decisions, i que pugui convertir-se en protagonista activa del què passa a la ciutat, aprofundint així en una democràcia participativa, buscant entre tots  solucions que es corresponguin amb les necessitats i desitjos reals que tenim.

El següent gràfic representa les fases que un projecte passa un cop escollit. Els colors i les fases d'aquest gràfic s'aplica als gràfics dels pressupostos participatius de tots els anys.


Pressupost Participatiu 2015
Pressupost Participatiu 2015
Pressupost Participatiu 2016
Pressupost Participatiu 2016
Pressupost Participatiu 2017
Pressupost Participatiu 2017
Pressupost Participatiu 2018
Pressupost Participatiu 2018
Pressupost Participatiu 2019
Pressupost Participatiu 2019