Districte Ponent

1. Redistribució bancs Valldaura

2. Retolació dels carrers de Bellavista

3. Arreglar entarimat Plaça Catalunya

4. Redistribució dels bancs del Xup

5. Punt de Llum Sol i Aire