PLA INTEGRAL DE REVITALITZACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC. Juliol 2022


Pla Integral de Revitalització del Centre Històric 

El Centre Històric abasta una superfície de 472.019 m² on actualment resideixen uns 6.630 habitants, que representen aproximadament l'11% de la població global de la ciutat.

Amb una identitat pròpia marcada per la història i el patrimoni que formen els seus carrers, d'un temps ençà, aquesta àrea ha experimentat un evident procés de degradació, atribuïble en part a la seva pròpia antiguitat.

L'Ajuntament de Manresa és conscient de la representació que té el Centre Històric per a la totalitat de la ciutat: Tres barris amb característiques comunes, un atractiu patrimoni històric i un teixit comercial local i de proximitat. Raons suficients per elaborar eines i espais de treball que van portat, a l'any 2019, a la creació de la Regidoria del Centre Històric de Manresa.

 

Amb l'objectiu de continuar millorant aquesta part del nostre municipi es presenta el Pla Integral de Revitalització del Centre Històric. Un pla impulsat per la regidoria del Centre Històric, però amb la col·laboració i expertesa de la resta d'àrees que treballen diàriament en el benestar de la ciutat.

 

Aquest document representa el propòsit d’accions a mig i llarg termini del Pla de millora integral d’un Centre Històric que aixopluga tres barris:

- El Barri Antic.

- La part antiga de Les Escodines.

- Una part del barri de Vic-Remei.

 

Per poder realitzar el PIRCH s’inicia un procés participatiu amb la voluntat que, tant la ciutadania com els agents de la ciutat, puguin complementar i validar la diagnosi i definir actuacions relacionades amb el Centre Històric de Manresa.

 

Es durà a terme una sessió inaugural on s’explicarà el document elaborat i el funcionament del procés participatiu. Es realitzaran tres sessions participatives relacionades amb les línies estratègiques establertes en el PIRCH, una passejada pel Centre Històric i una activitat per la infància on també es recolliran les seves propostes. La ciutadania també podrà fer arribar les seves propostes a través de la Plataforma de Participació Ciutadana Decidim Manresa.

https://participa311-manresa.diba.cat/processes/plaCH