Pressupost Participatiu 2019

Actuacions fetes


1. Millorem la protectora de Manresa

S’han cobert tots els patis dels gats, és un espai de 23x4,25 metres ubicats a la sortida dels habitacles dels felins. S’ha fet mitjançant la mecanització d’una subestructura de tub recte per suport de les plaques i s’ha col·locat una teulada miniona de polièster transparent. S’ha realitzat un canal de recollida aigües, i s’ha mecanitzat i col·locat 22metres lineals de canal a la teula existent cargolat a la estructura de ferro.

Construcció i col·locació de 24 portes per a les caneres dels gossos. Construïdes en marc de tub quadrat de 30 mm galva i planxa galva perforada de 10 mm de forat, col·locades amb guies Klein de 50kg m² i fixades amb suports a la paret.

Col·locació i mecanització de 18 planxes separadores entre canera i canera de 2mm de gruix galva, perforades de 10mm de diàmetre.

S’ha canviat la teulada central dels mòduls, 3 teulades de 8x1m amb policarbonat compacte de 2mm de gruix.

Construcció d’un recinte exclusivament per a gats, amb 6 mòduls refugi, tres coberts d’esbarjo i una caseta magatzem i una capacitats +-200 gats.

2. “Parc del Castell”, espai de lleure familiar

S’ha senyalitzat el circuit de salut amb la col·locació d’un tòtem amb la descripció de les característiques bàsiques del circuit i de vuit fites. Aquests elements estan fets amb planxa d’acer inoxidable sense tractar de 10mm de gruix serigrafiada.

S’ha col·locat el mobiliari consistent en deu taules, disposades de dues en dues a diferents indrets del parc.

Aquesta actuació se suma a la del projecte de l’any anterior que va consistir en la iluminació de l’espai

3. Manresa a pas segur

S’ha instal·lat un pas de vianants intel·ligent  al carrer Francesc Moragas a la cruïlla amb el carrer del Cós. En aquest pas de vianants s’han col·locat uns senyals verticals i balises de led en el paviment il·luminats amb ambre intermitent que es posen en vermell  quan detecten vianants mitjançant sensors de presència.

A més s’han col·locat 4 radars informatius a la carretera del Pont amb el carrer Trieta (sentit ascendent), a l'avinguda de les Bases de Manresa amb el carrer Cintaires (en direcció plaça de la Creu), a l'avinguda dels Dolors amb el carrer Estanislau Cases (sentit sortida), a la carretera del Pont de Vilomara, entre Domènec i Muntaner i el carrer de Sant Joan de Déu (sentit entrada ciutat).

Els radars no tenen funcionalitat sancionadora sinó que  informen de la velocitat dels vehicles i si aquesta és l’adequada apareix a la pantalla en color verd i seguidament amb una emoticona amb una cara somrient. Per contra, si la velocitat és superior a la permesa, la informació lluminosa de la velocitat és de color vermell seguida amb una cara de tristesa. 

Pròximament, és previst completar l’actuació instal·lant un nou pas de vianants intel·ligent a  l'accés a l'Hospital de Sant Joan de Déu.

4. Piscines d’estiu

Aquest projecte està aturat fins que Aigües de Manresa decideixi el futur desenvolupament dels espais exteriors de les piscines.