DEBATS PARTICIPATIUS DEL PAM 2020-2023. Febrer 2020