Pressupost Participatiu 2016


Actuacions fetes

1. Passera sobre el Cardener a can Poc Oli

Actuacions prèvies: S’ha desbrossat de canyes tot el sector i s’ha topografiat la zona per tenir la informació necessària per fer el projecte.

Es va demanar permís a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per instal·lar el gual.

El 25 de setembre del 2018 la Junta de Govern Local aprova l’expedient de contractació. El concurs queda desert. Es declara desert el 24 d’octubre. Veient que per l’import de 50.000 euros és massa ajustat es decideix modificar el projecte amb un increment del 10% (la modificació l'aprova la Junta de Govern Local el 27 de desembre de 2018). El 16 de gener es publica el nou expedient de contractació. Hi ha una exposició pública d’un mes i s’aprova el projecte definitivament.

El 19 de febrer de 2019 s’aprova un nou expedient de contractació amb el nou pressupost.

El 8 d’abril de 2019 se celebra la mesa de contractació. Es presenta una empresa, Grup Mas, que es proposa com a  adjudicatària.

Un cop l’empresa hagi portat tota la documentació necessària la Junta de Govern Local aprovarà l’adjudicació (unes 3 setmanes).

L’obra pot començar en unes 6 setmanes, aproximadament.

2. Berenar social i casal infantil d’estiu de les Escodines

El projecte Casal d’Estiu i menjador Social de les Escodines  va tenir lloc entre els dies 27 de juny i 9 de setembre de 2016.

En aquest projecte hi treballaren 5 monitors/es de lleure, 15 persones voluntàries, l’equip de l’AVV Escodines i l’equip del Pla de Desenvolupament Comunitari de les Escodines.

Es realitzaren activitats formatives, jocs, tallers, teatre, cant coral, etc...

Es treballà amb infants i joves d’entre 3 i 14 anys. La mitjana diària de participants fou de 42 infants cada dia i es realitzaren 2. 415 usos del menjador.

3. Espai multisensorial

S’ha habilitat una sala amb material específic per estimular diferents sentits: vista, oïda,...

4. Iaia, m’expliques un conte?

Actuacions fetes: s’ha elaborat un conte sobre l’Alzheimer dirigit als infants per tal que entenguin i es familiaritzin amb aquest malaltia.

5. Adequació del camí de la Riera de Rajadell (2a fase)

El projecte de millora de l’entorn de la riera de Rajadell i els accessos als horts del Xup ha representat una adequació dels recorreguts a l'entorn de l'escola i el camp de futbol del barri Pare Ignasi Puig, que possibiliten l’accés als horts municipals que se situen més al nord d’aquests equipaments.

La intervenció ha tingut per objectiu principal la conducció de l’aigua de pluja cap a la xarxa de clavegueram i cap a la riera amb la finalitat de possibilitar un millor manteniment dels recorreguts. La proposta plantejava el manteniment de les rasants dels recorreguts, amb la finalitat de conduir l’aigua de pluja cap a una de les vores del camí, on s’ha fet una cuneta de terres amb el pendent adequat per portar l’aigua cap als punts de desguàs. L'obra ha inclòs també algunes actuacions a la riera de Rajadell, com la disposició d'una barana metàl·lica en una rampa de formigó o la millora de l'arbrat de la zona.