PLA PER LA DIVERSITAT AFECTIVA, SEXUAL I DE GÈNERE. Novembre 2022

PLA PER LA DIVERSITAT AFECTIVA, SEXUAL I DE GÈNERE  2023-2026

El Pla Local per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere es va impulsar ldes de a Regidoria de Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Manresa. El procés per a la redacció i aprovació del document ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona, l'Institut Diversitas i amb la participació de prop de tres-centes persones de la ciutadania, una vintena d’institucions, serveis públics, associacions, entre d'altres.

Del 14 al 28 de novembre del 2022 es va posar a l'abast de la ciutadania un enquesta que va ser contestada per 261 persones. 

El 18 de maig de 2023, el Ple Municipal de l'Ajuntament de Manresa va aprovar, per unanimitat, el  Pla per la diversitat afectiva sexual i de gènere de Manresa. El Pla, vigent per al període 2023 – 2026, és l’eina per que ajudarà a establir l’agenda al voltant de polítiques públiques a impulsar per tal d’eradicar les discriminacions per orientació sexual o identitat de gènere a la ciutat