Entitats i associacions

Les entitats són el fonament de la vida associativa de la ciutat. Donen dinamisme a la cultura, l'esport, la salut; aporten valors com la solidaritat, la fraternitat; i es dirigeixen a tots els ciutadans: infants, joves, adults i gent gran.

Necessites assessorament?

Les persones i/o entitats que ho necessitin l’Ajuntament ofereix un servei d’assessorament sobre qüestions associatives: 

  • Elaboració d’estatuts
  • Inscripció als principals registres d’entitats
  • Formació a mida

Per sol.licitar aquest servei només cal demanar-ho al correu participacio@ajmanresa.cat

Què és el Registre municipal d'entitats ciutadanes?

El Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes (RMEC) és un llistat municipal on hi consten totes les dades de les entitats i associacions de la ciutat. La seva finalitat és obtenir un coneixement acurat de les Entitats existents al municipi, llurs finalitat i representativitat, per tal de possibilitar una política municipal de foment de l'associacionisme local.

La inscripció al registre permet poder accedir a subvencions municipals, ús d'equipaments públics, material infraestructural, formacions per a entitats gratuïtes i abonaments en algunes taxes municipals. És un registre independent de qualsevol altre registre, estatal o nacional.

Sol·licitar l'inscripció