Logo seu electrònica

Calendari de dies inhàbils

Calendari de dies inhàbils per al 2024

El còmput de terminis es troba regulat per l'article 30.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques.

Seran inhàbils, en aquesta Seu electrònica, els dissabtes i diumenges i els dies declarats com a festius laborals a Catalunya que consten en l’ORDRE EMT/153/2023, de 29 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2024 (DOGC núm. 8935 de 13.6.2023).

També seran inhàbils els dies declarats com a festius locals a Manresa.

Festes laborals a Catalunya durant l'any 2024

1 de gener (dilluns), Cap d'Any.

6 de gener (dissabte), Reis.

29 de març (divendres), Divendres Sant.

1 d'abril (dilluns), Pasqua Florida.

1 de maig (dimecres), Festa del Treball.

24 de juny (dilluns), Sant Joan.

15 d'agost (dijous), l’Assumpció.

11 de setembre (dimecres), Diada nacional de Catalunya.

12 d'octubre (dissabte), Festa Nacional d’Espanya.

1 de novembre (divendres). Tots Sants.

6 de desembre (divendres), Dia de la Constitució.

25 de desembre (dimecres), Nadal

26 de desembre (dijous), Sant Esteve.

Al territori d'Aran, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la del dia 17 de juny (Festa d'Aran).

Festes locals durant l’any 2024

21 de febrer (dimecres), Festa de la Llum.

2 de setembre (dilluns), Festa Major.