Logo seu electrònica

Convocatories

Quines convocatòries t'interessen?

Oferta Pública

CP02/2021-2022 - 3 Tècnic/ques especialistes de gestió especialitzada (Tècnics/ques especialistes en sistemes informàtics)
Període sol·licitud: 12/06/2024 07:30:00 - 10/07/2024 23:59:59
CP45/2022 - 1 Tècnic/a especialista delineant (Tècnic/a especialista delineació)
Període sol·licitud: 12/06/2024 07:30:00 - 10/07/2024 23:59:59
CP10/2021 - 1 Tècnic/a especialista delineant (Inspector/a d'obres i serveis)
Període sol·licitud: 12/06/2024 07:30:00 - 10/07/2024 23:59:59
CP44/2022 - 1 Tècnic/a especialista integrador/ora social
Període sol·licitud: 12/06/2024 07:30:00 - 10/07/2024 23:59:59
CP43/2022 - 1 Tècnic/a de grau mitjà de gestió especialitzada amb destí al servei de Tresoreria General i Gestió Tributària
Període sol·licitud: 12/06/2024 07:30:00 - 10/07/2024 23:59:59
CP42/2022 - 1 Tècnic/a de grau mitjà de gestió especialitzada amb destí al servei de Drets Socials
Període sol·licitud: 12/06/2024 07:30:00 - 10/07/2024 23:59:59
CP09/2021 - 1 Tècnic/a de grau mitjà de gestió especialitzada (Tècnic/a de grau mitjà d’informàtica)
Període sol·licitud: 12/06/2024 07:30:00 - 10/07/2024 23:59:59
CP41/2022 - 1 Tècnic/a Superior (Tècnic/a superior de comunicació)
Període sol·licitud: 12/06/2024 07:30:00 - 10/07/2024 23:59:59
CP01/2024AL - 2 Agents de la Policia Local, per sistema d'oposició lliure
Període sol·licitud: 09/05/2024 07:30:00 - 06/06/2024 23:59:00
Termini de sol·licitud finalitzat
Termini de sol·licitud finalitzat
Termini de sol·licitud finalitzat
Termini de sol·licitud finalitzat
CP32/2022 - 3 oficials/les paleta
Període sol·licitud: 28/01/2023 07:30:00 - 27/02/2023 23:59:59
Termini de sol·licitud finalitzat
CP31/2022 - 4 Auxiliars tècnics/ques d’equipaments
Període sol·licitud: 01/12/2022 07:30:00 - 02/01/2023 23:59:59
Termini de sol·licitud finalitzat
CP27/2022 - 6 Administratius/ives
Període sol·licitud: 01/12/2022 07:30:00 - 02/01/2023 23:59:59
Termini de sol·licitud finalitzat
CP26/2022 - 1 Tècnic/a especialista de biblioteca
Període sol·licitud: 01/12/2022 07:30:00 - 02/01/2023 23:59:59
Termini de sol·licitud finalitzat
Termini de sol·licitud finalitzat
Termini de sol·licitud finalitzat
CP16/2022 - 7 Auxiliars tècnics/ques d'equipaments
Període sol·licitud: 01/12/2022 07:30:00 - 02/01/2023 23:59:59
Termini de sol·licitud finalitzat
CP15/2022 - 1 Professor/a superior del Conservatori en l'especialitat de piano
Període sol·licitud: 01/12/2022 07:30:00 - 02/01/2023 23:59:59
Termini de sol·licitud finalitzat
CP13/2022 - 1 Administratiu/iva amb destí al servei de Desenvolupament Local
Període sol·licitud: 01/12/2022 07:30:00 - 02/01/2023 23:59:59
Termini de sol·licitud finalitzat
CP08/2022 - 8 Tècnics/ques de grau mitjà de gestió especialitzada amb destí als serveis de Drets Socials i de Desenvolupament Local
Període sol·licitud: 01/12/2022 07:30:00 - 02/01/2023 23:59:59
Termini de sol·licitud finalitzat
CP07/2022 - 3 Tècnics/ques de grau mitjà treballadors/es socials amb destí al servei de Drets Socials
Període sol·licitud: 01/12/2022 07:30:00 - 02/01/2023 23:59:59
Termini de sol·licitud finalitzat
CP02/2020 - 1 Auxiliar tècnic d'equipaments
Període sol·licitud: 30/09/2022 07:30:00 - 28/10/2022 23:59:59
Termini de sol·licitud finalitzat
CP09/2019 - 1 Oficial fuster
Període sol·licitud: 30/09/2022 07:30:00 - 28/10/2022 23:59:59
Termini de sol·licitud finalitzat
CP1/2019-2020 - 2 Administratius/ives
Període sol·licitud: 13/09/2022 07:45:00 - 10/10/2022 23:59:59
Termini de sol·licitud finalitzat
CP5/2019 - 1 Tècnic/a especialista en banc de dades i cadastre
Període sol·licitud: 13/09/2022 07:45:00 - 10/10/2022 23:59:59
Termini de sol·licitud finalitzat
CP4/2019 - 1 Tècnic/a especialista delineant
Període sol·licitud: 13/09/2022 07:45:00 - 10/10/2022 23:59:59
Termini de sol·licitud finalitzat
CP1/2019 - 2 Tècnics/ques de grau mitjà de gestió especialitzada - Recursos Humans
Període sol·licitud: 29/09/2021 07:00:00 - 27/10/2021 23:59:59
Termini de sol·licitud finalitzat
CP21/2018 - 1 Tècnic/a de grau mitjà de gestió especialitzada -Treballador/a Social
Període sol·licitud: 29/09/2021 07:00:00 - 27/10/2021 23:59:59
Termini de sol·licitud finalitzat
Termini de sol·licitud finalitzat
Termini de sol·licitud finalitzat
CP16/2018 - 1 Professor/a superior del conservatori en les especialitats de llenguatge musical, sensibilització i harmonia
Període sol·licitud: 20/04/2021 07:00:00 - 03/06/2021 23:59:59
Termini de sol·licitud finalitzat
CP11/2018 - 1 Tècnic/a de grau mitjà enginyer/a tècnic/a
Període sol·licitud: 17/03/2021 06:00:00 - 15/04/2021 23:59:59
Termini de sol·licitud finalitzat
CP7/2018 - 1 Tècnic/a superior psicòleg/òloga
Període sol·licitud: 17/03/2021 06:00:00 - 15/04/2021 23:59:59
Termini de sol·licitud finalitzat