Logo seu electrònica

Informació de la Seu electrònica

La seu electrònica és l’espai virtual disponible per a la ciutadania, la titularitat, gestió i administració de la qual corresponen a l'Ajuntament de Manresa, garantides a través dels corresponents certificats digitals, en l’exercici de les seves competències.

La seu electrònica de l'Ajuntament de Manresa està disponible a través de l'adreça electrònica: https://www.ajmanresa.cat/seuelectronica. 

La seva titularitat correspon a l’Ajuntament de Manresa, que n’assumeix la responsabilitat respecte de la integritat, la veracitat i l’actualització de la informació i els serveis que la integrin.

Els continguts publicats en seu electrònica responen als criteris de seguretat i interoperabilitat que es deriven de la normativa vigent relativa a l’accés electrònic de la ciutadania als serveis públics.

La informació i els serveis inclosos en la seu electrònica han de complir els principis d’accessibilitat i usabilitat establerts en la normativa vigent relativa a l’accés electrònic de la ciutadania als serveis públics.

Normativament, ve regulada per l’article 38 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i pel que fa a l’àmbit municipal pel Títol II de l’Ordenança d’Administració Electrònica i Transparència de l’Ajuntament de Manresa.