Logo seu electrònica

Domiciliacions

Els contribuents poden pagar els seus tributs anuals domiciliant el pagament en un compte corrent de la seva titularitat. Per aquest any, les dates de càrrec al compte corrent dels rebuts domiciliats són les que consten al document “Terminis de pagament de tributs” annex a l'apartat "Formes de pagament".

Si voleu comunicar una domiciliació, donar-la de baixa o modificar-la, ho podeu fer clicant l'enllaç següent:

Sol·licitar, MODIFICAR O DONAR DE BAIXA UNA DOMICILIACIÓ