Logo seu electrònica

Representa: Registre d'apoderaments

L’Ajuntament de Manresa s’adhereix al registre electrònic comú d’apoderaments Representa que el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC) posa a disposició de les administracions públiques catalanes.

El Registre Electrònic d’Apoderaments, creat per la Llei 39/2015 (article 6), permet fer constar les representacions que la ciutadania, professionals i empreses atorguen a terceres persones per actuar en el seu nom davant de les Administracions Públiques.

L’apoderament es pot atorgar a qualsevol persona física o jurídica, tot aportant les seves dades (nom o raó social i NIF o número d’identificació, com a mínim).

Hi ha definits tres tipus d’apoderaments:
1. Poder "General", perquè la persona apoderada pugui actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol Administració.
2. Poder "A un organisme", perquè la persona apoderada pugui actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa davant una Administració o un organisme concret.
3. Poder "A tràmits", perquè la persona apoderada pugui actuar en nom de la poderdant únicament per efectuar determinats tràmits especificats en el poder davant una Administració o un organisme concret.

Les representacions també poden indicar les capacitats, que poden ser:
Totes (que inclou Tramitar, Consultar i Rebre notificacions), o bé,
La combinació de les capacitats parcials (Tramitar, Consultar i Rebre notificacions):
- Tramitar
- Consultar
- Rebre notificacions
- Tramitar i Consultar
- Tramitar i Rebre notificacions
- Consultar i Rebre notificacions

Podeu accedir al Registre electrònic d’apoderaments de l’Ajuntament mitjançant l’enllaç següent: http://www.manresa.cat/representa

Si no sou persona obligada a relacionar-vos telemàticament amb l'administració pública, també podeu registrar la representació presencialment a l'Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Manresa i aportant els documents d’identitat de les persones participants (apoderada i poderdant) i l’acreditació de la representació.

Podeu consultar més informació en el Portal de suport de Representa a la ciutadania  https://suport-representa-ciutadania.aoc.cat/hc/ca