Logo seu electrònica

Pagaments

a) Pagament de multes de trànsit manuscrites si NO disposeu de document amb codi de barres:

Introduïu les dades de la denúncia :
 

b) Pagament de liquidacions, autoliquidacions i multes si disposeu de document d'ingrés amb codi de barres vigent:

Introduïu les dades del pagament :
(10 dígits)
-
(2 dígits)
(10 dígits)
 

c) Pagament de liquidacions i autoliquidacions si NO disposeu de document d'ingrés amb codi de barres vigent:

Podeu fer el pagament del/s rebut/s pendent/s a través de la carpeta ciutadana

Accedir a la meva carpeta