Logo seu electrònica

Reimpressió de rebuts

Introduint les dades que consten més avall, podreu imprimir liquidacions, rebuts i autoliquidacions que estiguin dins el termini legal per a ser pagades.

El document que imprimireu contindrà un codi de barres que us permetrà efectuar el pagament a la mateixa web municipal mitjançant targeta www.manresa.cat/pagaments, o bé, a alguna de les entitats bancàries següents:

  • Caixabank.
  • Banc de Bilbao Bizcaya Argentaria (BBVA)
  • Banco Santander Central Hispano (BSCH)

També podreu efectuar el pagament als caixers automàtics situats al següents edificis municipals:

  • Plaça major 5-6 baixos
  • Carrer Bruc 33-35, edifici “La Florinda”
Dades del rebut :
(2 lletres)
(fins a 9 digits)
(any, 4 digits)