Logo seu electrònica

Calendari de dies inhàbils

Calendari de dies inhàbils per al 2020

El còmput de terminis es troba regulat per l'article 30.3, Capítol II del Títol II de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Seran inhàbils, en aquesta Seu electrònica, els dissabtes i diumenges i els dies declarats com a festius laborals a Catalunya que consten en l’Ordre TSF/116/2019, de 7 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2020 (DOGC núm. 7897 de 14/06/2019).

També seran inhàbils els dies declarats com a festius locals a Manresa que consten a l’Ordre TSF/229/2019, de 17 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2020 (DOGC núm. 8028 de 20/12/2019):

Calendari oficial de festes laborals 2020

 • 1 de gener (Cap d'Any)
 • 6 de gener (Reis)
 • 10 d'abril (Divendres Sant)
 • 13 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida)
 • 1 de maig (Festa del Treball)
 • 24 de juny (Sant Joan)
 • 15 d'agost (l'Assumpció)
 • 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
 • 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)
 • 8 de desembre (La Immaculada)
 • 25 de desembre (Nadal)
 • 26 de desembre (Sant Esteve)

Festes locals 2020

 • 21 de febrer (Festa de la Llum)
 • 31 d’agost (Festa Major)