Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
Icona tornar al inici
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Subvencions de Dona

Programa per la igualtat efectiva de les dones

Codi convocatòria: Dones 1/2020

Objecte de la convocatòria: És objecte de la convocatòria la subvenció destinada a projectes i activitats per a la millora de la qualitat de vida i de les potencialitats de les dones així com el treball per a la igualtat efectiva entre homes i dones que es duguin a terme a la ciutat de Manresa durant l'any 2020.

Modificació del termini de realització de l’activitat com a conseqüència de l’Estat d’alarma decretat pel RD 463/2020: Els projectes que es presentin podran proposar estendre el termini de realització de les activitats durant l’any 2021 fins a un màxim de temps equivalent a la durada de l’estat d’alarma decretat pel RD 463/2020 quan, a les mateixes sol·licituds, es justifiqui que s’han vist especialment afectats o que siguin especialment relatius o pal·liïn conseqüències derivades de la pandèmia generada pel Covid19.

QUAN ES POT DEMANAR

Del 22 de juny al 17 de juliol de 2020, ambdós inclosos.

QUI HO POT DEMANAR

- Les entitats han d'estar inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de Manresa.
- També ho poden demanar els grups de fet formats per tres o més persones, la majoria de les quals han d'estar empadronades al municipi de Manresa.

COM ES POT DEMANAR

Per internet: imprescindible tenir certificat digital de l'entitat.

      La signatura digital com a entitat l'expedeix la Fábrica de Moneda y Timbre. Es pot sol.licitar a       l'Agència Tributària.

      La signatura digital com a persona física es pot tramitar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de            l'Ajuntament.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

- Projecte i pressupost (annex 1)

- Certificat de representació legal a l'entitat, o equivalent.

- En cas de grups de fet, acta de l'acord de sol.licitud de la subvenció, signada per tots els membres del col.lectiu, fent-se tots ells solidàriament responsables del compliment de les obligacions derivades de l'atorgament de la subvenció i designant un representant de grup. Caldrà afegir còpia dels DNI de totes les persones.

- Els projectes que es presentin en xarxa entre diferents entitats, cal que aportin el conveni o l'acord que formalitza la col·laboració entre les diferents entitats o institucions.


REQUISITS

- Acceptació de les bases específiques que regulen aquesta convocatòria.

- Haver justificat correctament els projectes subvencionats del 2019.

- En el moment de presentar les sol.licituds, les entitats han d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la Hisenda Municipal.

ASPECTES A TENIR EN COMPTE

- El cost del projecte a subvencionar és la suma de despeses elegibles, vinculades a la seva execució.

- Com a norma general, l'aportació municipal no serà més del 50% del cost del projecte. 

- Es pot presentar reformulació del projecte en el termini de 10 dies hàbils des que es notifica la concessió de la subvenció.

- La resolució d'atorgament determinarà la data màxima de justificació.

- Cal justificar el 100% del pressupost. Si la desviació és del 50% del cost del projecte, la subvenció queda revocada. Si és superior al 20% i inferior al 50%, es revoca parcialment. 

- En cas de subvencions d’imports iguals o inferiors a 6.000 €, la justificació es podrà realitzar mitjançant l’aportació d'un compte justificatiu simplificat. 

OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES

Incloure en tota la informació i publicitat que es faci del projecte subvencionat, el logotip de l'Ajuntament de Manresa.

Consulteu la resta d'informació pel que fa als requisits,  barems... a les bases de la convocatòria

Destaquem
Banners anteriors
 • Opinió Grups Municipals
 • Consell Infants -blog
 • Síndic de Greuges
 • Projecte simbiosi industrial
 • Pla de Protecció Especial del Patrimoni de Manresa
 • Govern obert > Infoparticipa
 • Banner PA ICAM
 • Banca ètica
 • Premi Administració Oberta
 • Manresa ciutat civica
 • Polígons industrials Manresa
 • TTPI
 • Municipis per la independència
 • Banc ADN
 • Consulta del planejament vigent
 • Carrer del balç
 • Tracta'm bé 2
 • Consell de Ciutat
 • Diàlegs
Banners següents
Logo del Cor de Manresa
Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat