Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
Icona tornar al inici
La ciutat
L'Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Manresa, compromesa amb la banca ètica

El Ple de l'Ajuntament de Manresa, en sessió ordinària del dia 20 d’abril de 2017, va aprovar, amb la majoria legal establerta, una proposició presentada pel Grup municipal de la CUP, per declarar "Manresa municipi compromès amb la Banca ètica".

El text aprovat va ser el següent:

“Atès que l’actual context de crisi prolongada en el que ens trobem mostra la cara més crua del sistema capitalista. Actualment, es fa palès que les desigualtats no són un fet casual, sinó que són producte intrínsec i premeditat d’un sistema concret que es nodreix d’elles per a la seva subsistència i creixement.

Atès que la dictadura dels mercats s'ha acabat imposant, i les entitats financeres han estat una part indispensable d'aquesta imposició, promovent i alimentant aquest sistema especulador i posant el seu propi benefici per damunt del de la ciutadania.

Atès que aquestes entitats segueixen ordenant desnonaments de forma sistemàtica (segons dades del Consell General del Poder Judicial, en el període d’abril del 2015 a fins a març del 2016 s’han fet 27.143 desnonaments als Països Catalans, el que significa 74 desnonaments diaris), i segueixen imposant a la ciutadania la socialització de les seves pèrdues (fruit de l’especulació i l’afany de lucre). No podem oblidar que el rescat de la banca s'eleva a més de 100.000 milions d’euros, que paguem entre totes a través del govern de l’Estat Espanyol.

Atès que paral·lelament a la voràgine de retallades socials, de precarització laboral, creixement de la pobresa i destrucció dels serveis públics a les que s’ha subordinat a les ciutadanes, les entitats financeres han seguit augmentant els seus ingressos de forma exponencial. Només amb el 10% dels beneficis d’entre 2007 i 2013 de les entitats bancàries, s’haurien pogut revertir les retallades.

Atès que aquestes entitats financeres, de forma recorrent, s’han tacat les mans de sang internacional. És prou conegut que entitats com BBVA, Banc Santander, Bankinter, Caixa Banc, Banc Sabadell, Bankia, Catalunya Caixa tenen vincles financers amb les principals empreses d’armament del món, com ara EADS, Honeywell, General Dynamics, Raytheon, Textron o Instalaza.

Atès que la manca d'informació i l'opacitat inherent al sistema financer ha fet que moltes ciutadanes i institucions haguem estat còmplices involuntàries d'operacions gens ètiques, i en ocasions obertament il·legítimes, que s'han fet amb els nostres diners dipositats en les entitats anteriorment citades.

Atès que actualment l’Ajuntament de Manresa i les seves empreses municipals estan treballant en la seva operativa corrent amb diverses entitats financeres esmentades, i continua mantenint préstecs amb aquestes mateixes entitats. L'any 2017, està previst fer pagaments per valor de gairebé 9 milions d'euros a aquestes entitats.

Atès que a Catalunya hi ha una tradició de construcció d'instruments de finances ètiques que ja té més de 15 anys. La feina de sensibilització i construcció de moltes entitats socials i persones ha donat els seus fruits i avui Catalunya és una de les regions d'Europa amb més presència d'entitats de finances ètiques.

Atès que entitats com Fiare Banca Ètica, Coop 57, Oikocrèdit, Triodos Bank, o Caixa d’Enginyers entre d’altres, han esdevingut la primera opció financera de moltes persones i entitats que volen veure els seus estalvis compromesos amb la construcció d'una economia social i solidària. Aquesta resposta social ha fet possible que durant la crisi moltes de les cooperatives i entitats socials del país hagin trobat una sortida a les seves necessitats financeres, quan les entitats tradicionals, rescatades amb diners públics, els han negat l'accés al crèdit.

Atès que ens trobem en un país excessivament bancaritzat, i tot el que sigui caminar cap a la diversificació d'instruments de finançament és bo per a les empreses i per als ciutadans. Més
encara després de la desaparició de moltes entitats financeres (com Caixa Manresa) que ha convertit el nostre mercat en un oligopoli on, sovint, la lliure competència és una simple il·lusió.

Atès que aquest ajuntament va aprovar per unanimitat l'adhesió a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària. Al segon punt de la moció, l'ajuntament es compromet a “proporcionar un fonament jurídic per formalitzar i assegurar la col·laboració entre l'Ajuntament de Manresa i l'economia social i solidària”, i al quart punt a “potenciar les relacions amb les entitats de l'economia social i solidària”.

Atès que, tot i la dificultat de fer un canvi sobtat i de grans dimensions cap a les finances ètiques, cal començar a caminar, i la millor manera de fer-ho és utilitzant la banca ètica com qualsevol altra entitat financera, fent ús de la seva operativa bancària. En aquest sentit, és possible trobar una confluència total amb les entitats de finances ètiques en àmbits com la cooperació, el medi ambient, les polítiques socials, la cultura o la promoció de l’ocupació. En aquests àmbits de la gestió pública és on més sentit té la cerca d’aliances amb les entitats de finances ètiques.

Per tot plegat, el grup municipal de la CUP proposa al Ple l'adopció dels següents

ACORDS:

1. L’ajuntament de Manresa treballarà de manera activa amb la banca ètica a Catalunya.

2. Abans de tres mesos a partir de l’aprovació de la moció, l’ajuntament establirà contactes amb diferents entitats de Banca Ètica catalanes per conèixer el seu funcionament i els seus serveis, amb l’objectiu d’avaluar adequadament, conjuntament amb els tècnics i els grups municipals, quins recursos podrà dipositar-hi l’ajuntament.

3. Quan s’aprovi el pressupost municipal per al 2018, es traspassarà a les entitats de banca ètica que es decideixi la gestió bancària de la partida pressupostària dedicada a Cooperació, que al 2017 ha estat de 185.343 euros.

4. Promoure entre les entitats manresanes l’ús dels serveis que ofereixen les entitats de finances ètiques.

5. Sensibilitzar i emplaçar a la ciutadania, especialment a les escoles, a fer ús de banques d’aquest tipus. Amb aquest objectiu, es dedicarà un espai a la pàgina web municipal a la promoció de les finances ètiques. Alhora, s’informarà a les escoles de la possibilitat de realitzar-hi cursos de sensibilització sobre el tema.

6. Estudiar la viabilitat d’incloure clàusules que afavoreixin la banca ètica en les licitacions de contractes de l’ajuntament i de les empreses municipals.

7. Comunicar aquests acords a l’Institut Català de Finances, a les entitats financeres esmentades i al col·lectiu FETS (Finançament Ètic i Solidari).

Destaquem
Banners anteriors
 • Opinió Grups Municipals
 • App de seguretat per a comerços
 • WC Publics
 • Síndic de Greuges
 • Pla de Protecció Especial del Patrimoni de Manres
 • Banca ètica
 • Manresa ciutat civica
 • Banner PA ICAM
 • Municipis per la independència
 • Projecte simbiosi industrial
 • Banc ADN
 • Consulta del planejament vigent
 • Carrer del balç
 • Tracta'm bé 2
Banners següents
Logo del Cor de Manresa
Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Política de seguretat | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat