Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
Icona tornar al inici
La ciutat
L'Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Ofertes públiques transmissió autoritzacions venda no sedentària

La Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç , serveis i fires  i el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària,  regulen el règim de transmissió de les autoritzacions en els mercats de venda no sedentària, les quals estableixen la necessitat que els Ajuntaments convoquin una oferta publica per a la transmissió de les autoritzacions per a la venda no sedentària.

Per aquest motiu s’informa que  l’Ajuntament de Manresa convoca una oferta pública per a la transmissió de les autoritzacions per  a la venda no sedentària, d’acord amb les característiques que s’indiquen a continuació.

 El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 7 d'abril i finalitzarà el dia 27 d'abril de 2021.

OFERTA PÚBLICA DE TRANSMISSIÓ

Parades ofertades

Mercat Producte Núm. Metres lineals Vigència de l’autorització Oferta pública de transmissió
Font dels Capellans Conserves i embotits 6 blau 8 06/10/2025 3.000,00 euros
Font dels Capellans Bosses i marroquineria 31 vermell 7 06/10/2025 2.000,00 euros
Font dels Capellans Fruita i Verdura 18 vermell 8 06/10/2025 8.000,00 euros
Font dels Capellans Roba tèxtil 22 blau 6 06/10/2025 2.500,00 euros

 

La quantitat indicada en l’oferta pública de transmissió és fixa i no s’admeten ofertes ni superiors ni inferiors (art. 14.7 de la Llei 18/2017).

Requisits dels sol·licitants

Persones físiques o jurídiques, titulars d’activitats econòmiques, que tinguin plena capacitat d’obrar i que no es trobin afectades per cap dels supòsits de prohibició per a contractar amb les administracions públiques i que compleixin els requisits següents:

 • Estar donats d'alta a l'epígraf o epígrafs corresponents en el cens d'obligats    tributaris, i al règim de la Seguretat Social que els correspongui o bé en aquest últim cas, el compromís de donar-se d’alta.
 • Complir tots els requisits que estableixin les reglamentacions específiques aplicables als productes que tinguin en venda.
 •  Disposar de la corresponent targeta de transport, en els casos que sigui precís.
 • Tenir la formació exigible en matèria d’higiene alimentària i manipulació d'aliments, si escau.
 • Estar al corrent  en el moment de presentar la sol·licitud, de les seves obligacions tributàries amb Hisenda, Seguretat Social i estar al corrent de les seves obligacions amb l’Ajuntament de Manresa.

Presentació de les ofertes

Termini de presentació: Del 7 al 27 d'abril de 2021

Documentació a presentar: La indicada en la sol·licitud que s’adjunta al marge d’aquesta pàgina

Formes de presentació de la sol·licitud:

Presencialment, al Registre general de l’Ajuntament de Manresa (Pl. major 1, 08242 Manresa)

Telemàticament, a través del següent enllaç: enllaç 

Haurà de fer-se una sol·licitud per cadascuna de les parades a les que es vulgui optar.  En cas de sol·licitar vàries parades haurà de comunicar l’ordre de preferència en la sol·licitud.

Procediment

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds s’indicarà a la web municipal la relació de persones admeses i excloses.

Si només hi ha una persona interessada s’adjudicarà directament i s’elevarà la proposta a la regidora delegada en matèria de mercats.

Si hi ha més d’una sol·licitud, es realitzarà un sorteig entre els participants Aquest acte serà públic i es realitzarà en la data i el lloc que es publicarà a la web municipal. .

Destaquem
Banners anteriors
 • Opinió Grups Municipals
 • WC Publics
 • Síndic de Greuges
 • Govern obert > Infoparticipa
 • Pla de Protecció Especial del Patrimoni de Manres
 • Banca ètica
 • Manresa ciutat civica
 • Banner PA ICAM
 • Municipis per la independència
 • Projecte simbiosi industrial
 • Banc ADN
 • Consulta del planejament vigent
 • Carrer del balç
 • Tracta'm bé 2
Banners següents
Logo del Cor de Manresa
Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat