Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
Icona tornar al inici
La ciutat
L'Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

2021

JUSTIFICACIÓ

Fins l'11 de febrer de 2022

Si la subvenció és d’import igual o inferior a 6.000 €, la justificació es realitzarà mitjançant l’aportació de compte justificatiu simplificat, que haurà de contenir:

 1. Memòria detallada de l’activitat concedida que contindrà, com a mínim, la següent informació:
  a. Descripció de les activitats realitzades i persones o entitats que han intervingut en la seva realització, amb indicació de les dates i els llocs en què s’han materialitzat.
  b. Resultats obtinguts i breu valoració dels mateixos
 2. Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat d'acord amb el model que figura a l'apartat "documents" (formulari justificació defintiva)

En aquest cas de la justificació mitjançant compte justificatiu simplificat, l’òrgan instructor comprovarà una mostra dels justificants de les despeses relacionades en la memòria econòmica, per tal d’obtenir una evidència raonable de l’adequada aplicació de la subvenció, requerint a l'entitat beneficiària que els aporti. Per fer-ho, s'aplicarà una tècnica de mostreig sobre un 20% de les entitats que han resultat beneficiàries de les subvencions dels diferents projectes.

Si la subvenció és d'import superior a 6.000 euros, caldrà a més les factures relatives a la justificació

Línees de subvenció

1. PROJECTES I ACTIVITATS DE PROMOCIÓ I DIFUSIÓ CULTURAL

CODI: Cultura 1/2021: Projectes i activitats de promoció i difusió cultural

Té per objecte les activitats de difusió de les arts escèniques i musicals, les arts plàstiques i visuals, la cultura popular i festiva, la difusió i recerca del patrimoni o altres projectes de difusió cultural i les activitats de creació artística i difusió de la cultura a la ciutat de Manresa, promogudes per associacions sense ànim de lucre o altres persones jurídiques, que es duguin a terme en el transcurs de l'exercici 2021.

2. PROJECTES I ACTIVITATS DE MILLORA ORGANITZATIVA I GESTIÓ ESTRATÈGICA 

CODI: Cultura 2/2021: Projectes i activitats orientats a la millora organitzativa i gestió estratègica d’associacions culturals

Té per objecte la promoció de les actuacions orientades a generar processos de millora organitzativa i de planificació estratègica de les associacions culturals sense ànim de lucre a fi i efecte d’optimitzar les condicions d’afrontament de la crisi resultant de la pandèmia del COVID19, que es duguin a terme en el transcurs de l'exercici 2021 i a pal·liar les dificultats per fer front a les despeses de funcionament associatiu degut a la manca d’ingressos per la impossibilitat de mantenir l’activitat.

Modalitat A: Processos i activitats d’enfortiment i perfeccionament organitzatiu

Modalitat B: Ajuts al funcionament associatiu

Destaquem
Banners anteriors
 • Opinió Grups Municipals
 • App de seguretat per a comerços
 • WC Publics
 • Síndic de Greuges
 • Pla de Protecció Especial del Patrimoni de Manres
 • Banca ètica
 • Manresa ciutat civica
 • Banner PA ICAM
 • Municipis per la independència
 • Projecte simbiosi industrial
 • Banc ADN
 • Consulta del planejament vigent
 • Carrer del balç
 • Tracta'm bé 2
Banners següents
Logo del Cor de Manresa
Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Política de seguretat | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat