Logo seu electrònica

Certificats admesos

En els tràmits o serveis telemàtics que requereixen identitat digital, cal disposar d’algun dels certificats digitals reconeguts. 

Els certificats admesos per l’Ajuntament de Manresa són els que accepta el servei VÀLid del Consorci AOC. El VÀLid té classificats i integrats els següents sistemes d’identificació: 

idCAT Mòbil: Es tracta d’una solució del Consorci AOC, adreçada a l’autenticació d’usuaris i signatura electrònica, orientat al ciutadà i basat en l’enviament de paraules de pas d’un sol ús al seu telèfon mòbil, com a alternativa a l’ús dels certificats digital. El sistema ofereix un nivell de seguretat mig d’acord amb el que estableix l’Esquema Nacional de Seguretat. 

Certificats digitals: Es poden fer servir tots els certificats digitals de totes aquelles entitats de certificació que estiguin classificades pel Consorci AOC com a vàlides per a identificar als ciutadans i empreses davant de les administracions públiques catalanes.

mobileID: Es tracta d’una solució de l’Ajuntament de Barcelona que permet a la ciutadania identificar-se remotament de manera segura a través d’una identitat digital que es troba al seu telèfon mòbil. Tot i estar integrat tecnològicament amb el VÀLid, no es trobarà disponible per als ens públics fins que no concloguin les tasques de regulació jurídica del model de col·laboració que estan portant a terme l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci AOC. Qualsevol usuari que disposi d’un smartphone connectat a internet (amb línia de dades o a través de Wi-Fi) podrà sol·licitar i utilitzar la seva identitat digital mobileID a través d’una aplicació, disponible per a iPhone i Android.

Certificats admesos pel validador del Consorci AOC

Tal i com requereix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques al seu article 10, així com el propi Reglament (UE) 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, del 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació i els serveis de confiança per les transaccions electròniques en el mercat interior, les administracions públiques han d’acceptar els certificats qualificats d’acord al que descriu l’esmentat Reglament.

Consulteu el cercador dels prestadors qualificats a l’estat espanyol per saber si el vostre certificat és acceptat per relacionar-vos amb les administracions públiques.

(https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/)


En el cercador es poden consultar els diferents certificats qualificats en base a diversos criteris:

“Nombre del prestador de servicios de confianza”: Permet cercar per prestador del certificat.
“Servicios electrónicos de confianza cualificados”: Permet cercar en funció del tipus de certificat.

També es poden consultar els certificats qualificats específicament per a les administracions públiques i del tipus PSD2.