Logo seu electrònica

Tauler d'anuncis

Us trobeu a l’espai del web municipal on podeu consultar en línia el tauler d’anuncis oficials, on es fa l’exposició d’informació pública d’expedients i documents de l'Ajuntament de Manresa i d’altres administracions públiques.

Al tauler d'edictes de l'Ajuntament de Manresa trobareu actes i comunicacions que, per disposició legal o reglamentària, s'hi han de publicar obligatòriament.

Consultar tauler d'anuncis

Podeu consultar també tots els documents que estan en exposició pública a:

Adreça: Secretaria General- Plaça Major, 1, 1a planta

Telèfon: 938782306

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h