Logo seu electrònica

Tauler d'anuncis

Us trobeu a l’espai del web municipal on podeu consultar en línia el tauler d’anuncis oficials, on es fa l’exposició d’informació pública d’expedients i documents de l'Ajuntament de Manresa i d’altres administracions públiques.

Aquests documents (bans, avisos, edictes, anuncis, comunicats, etc.) poden fer referència tant a assumptes propis com a temes aliens al consistori (judicials, notaries, registres, etc.) i estan classificats per matèries i per la seva procedència (anuncis de l’Ajuntament de Manresa, d’altres administracions públiques: locals, autonòmiques, judicials i d’altres ens).

Podeu consultar també tots els documents que estan en exposició pública a:

Adreça: Secretaria General- Plaça Major, 1, 1a planta

Telèfon: 938782306

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h