Logo seu electrònica

Convocatories

Quines convocatòries t'interessen?

Oferta Pública

CP31/2022 - 4 Auxiliars tècnics/ques d’equipaments
Període sol·licitud: 01/12/2022 07:30:00 - 02/01/2023 23:59:59
CP30/2022 - 1 Professor/a superior del Conservatori en l'especialitat de piano jazz, música moderna i combos
Període sol·licitud: 01/12/2022 07:30:00 - 02/01/2023 23:59:59
CP29/2022 - 1 Professor/a superior del Conservatori en l'especialitat de música de cambra i violoncel
Període sol·licitud: 01/12/2022 07:30:00 - 02/01/2023 23:59:59
CP28/2022 - 1 Professor/a superior del Conservatori en l'especialitat de tuba i bombardí i música de cambra
Període sol·licitud: 01/12/2022 07:30:00 - 02/01/2023 23:59:59
CP26/2022 - 1 Tècnic/a especialista de biblioteca
Període sol·licitud: 01/12/2022 07:30:00 - 02/01/2023 23:59:59
CP25/2022 - 1 Tècnic/a de grau mitjà educador/a social amb destí al servei de Drets Socials
Període sol·licitud: 01/12/2022 07:30:00 - 02/01/2023 23:59:59
CP24/2022 - 1 Tècnic/a de grau mitjà de gestió especialitzada amb destí al servei de Desenvolupament Local
Període sol·licitud: 01/12/2022 07:30:00 - 02/01/2023 23:59:59
CP23/2022 - 4 Tècnics/ques de grau mitjà de gestió especialitzada amb destí al servei de Desenvolupament Local
Període sol·licitud: 01/12/2022 07:30:00 - 02/01/2023 23:59:59
CP22/2022 - 1 Tècnic/a de grau mitjà de gestió especialitzada amb destí al servei de Drets Socials (secció Sanitat)
Període sol·licitud: 01/12/2022 07:30:00 - 02/01/2023 23:59:59
CP21/2022 - 1 Tècnic/a de grau mitjà de gestió especialitzada amb destí al servei de Drets Socials (secció de Serveis Socials)
Període sol·licitud: 01/12/2022 07:30:00 - 02/01/2023 23:59:59
CP20/2022 - 1 Tècnic/a de grau mitjà de gestió especialitzada amb destí al servei d’Alcaldia-Presidència
Període sol·licitud: 01/12/2022 07:30:00 - 02/01/2023 23:59:59
CP19/2022 - 1 Tècnic/a superior arquitecte/a amb destí al servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials - secció de Projectes d’Edificis Públics (servei de Territori)
Període sol·licitud: 01/12/2022 07:30:00 - 02/01/2023 23:59:59
CP18/2022 - 1 Tècnic/a superior enginyer/a amb destí al servei de Gestió de Serveis Urbans (servei de Territori)
Període sol·licitud: 01/12/2022 07:30:00 - 02/01/2023 23:59:59
CP17/2022 - 1 Peó amb destí al servei de Territori
Període sol·licitud: 01/12/2022 07:30:00 - 02/01/2023 23:59:59
CP16/2022 - 7 Auxiliars tècnics/ques d'equipaments
Període sol·licitud: 01/12/2022 07:30:00 - 02/01/2023 23:59:59
CP15/2022 - 1 Professor/a superior del Conservatori en l'especialitat de piano
Període sol·licitud: 01/12/2022 07:30:00 - 02/01/2023 23:59:59
CP14/2022 - 1 Auxiliar administratiu/iva amb destí al servei de Seguretat Ciutadana
Període sol·licitud: 01/12/2022 07:30:00 - 02/01/2023 23:59:59
CP13/2022 - 1 Administratiu/iva amb destí al servei de Desenvolupament Local
Període sol·licitud: 01/12/2022 07:30:00 - 02/01/2023 23:59:59
CP12/2022 - 1 Administratiu/iva amb destí al servei de Drets Socials
Període sol·licitud: 01/12/2022 07:30:00 - 02/01/2023 23:59:59
CP11/2022 - 1 Tècnic/a especialista de gestió especialitzada amb destí al servei de Territori
Període sol·licitud: 01/12/2022 07:30:00 - 02/01/2023 23:59:59
CP10/2022 - 1 Tècnic/a de grau mitjà de gestió especialitzada amb destí al servei de Drets Socials
Període sol·licitud: 01/12/2022 07:30:00 - 02/01/2023 23:59:59
CP09/2022 - 2 Tècnics/ques de grau mitjà de gestió especialitzada amb destí al servei de Desenvolupament Local
Període sol·licitud: 01/12/2022 07:30:00 - 02/01/2023 23:59:59
CP08/2022 - 8 Tècnics/ques de grau mitjà de gestió especialitzada amb destí als serveis de Drets Socials i de Desenvolupament Local
Període sol·licitud: 01/12/2022 07:30:00 - 02/01/2023 23:59:59
CP07/2022 - 3 Tècnics/ques de grau mitjà treballadors/es socials amb destí al servei de Drets Socials
Període sol·licitud: 01/12/2022 07:30:00 - 02/01/2023 23:59:59
CP06/2022 - 2 Tècnics/ques de grau mitjà educadors/ores socials amb destí al servei de Drets Socials
Període sol·licitud: 01/12/2022 07:30:00 - 02/01/2023 23:59:59
CP05/2022 - 1 Tècnic/a de grau mitjà de gestió especialitzada amb destí al servei de Serveis Urbans (Serveis al Territori)
Període sol·licitud: 01/12/2022 07:30:00 - 02/01/2023 23:59:59
CP04/2022 - 1 Tècnic/a de grau mitjà de gestió especialitzada amb destí al servei d’Ensenyament, Cultura i Esports
Període sol·licitud: 01/12/2022 07:30:00 - 02/01/2023 23:59:59
CP03/2021 - 1 Professor/a superior del Conservatori en sensibilització, llenguatge musical i música comunitària
Període sol·licitud: 30/09/2022 07:30:00 - 28/10/2022 23:59:59