Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
Icona tornar al inici
La ciutat
L'Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Decàleg de bones pràctiques

Decàleg de bones pràctiques

ACORD DE LA JUNTA DE PORTAVEUS DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA PER DONAR SUPORT AL "DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES DE LA COMUNICACIÓ LOCAL PÚBLICA" 

El Ple de l’Ajuntament de Manresa va aprovar per unanimitat, en la sessió celebrada el 21 de març de 2013, una proposició conjunta presentada per tots els grups municipals en favor de l’aprofundiment de la transparència en aquest consistori. 

En els atesos d’aquella proposició es considerava, entre d’altres qüestions, que “la transparència és un instrument que permet que la ciutadania pugui estar ben informada i, així, pugui participar en els assumptes públics i exercir un control sobre les actuacions dels membres de les administracions”. 

Per aquest motiu, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Manresa reunida el 4 de febrer de 2014 en sessió extraordinària ha decidit per unanimitat adoptar el següent acord: 

ACORD 

Donar el suport de l’Ajuntament de Manresa al "Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública", elaborat per la Universitat Autònoma de Barcelona, que es transcriu a continuació:

"Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública"

1 - Han d’actuar com a elements cohesionadors del municipi 

Han de fer «poble» o «ciutat» fomentant la identitat local, donant a conèixer els seus orígens, les mobilitats, les diferents condicions socials de les dones i homes que amb les seves actuacions i relacions donen vida plural a cada municipi, les tradicions i les activitats quotidianes: econòmiques, culturals, socials, polítiques… i els projectes de futur. 

2 - Han d’informar d’una manera veraç, plural i transparent 

Han de donar compte de la gestió que fa l’equip de govern mostrant les diferents sensibilitats polítiques que s’han expressat a les urnes. A través de la crònica periodística del ple municipal, han d’explicar les diferents propostes d’actuació i reflectir els punts de vista dels diferents grups polítics representats i les votacions emeses. 

3 - Han de ser un referent informatiu per a la ciutadania 

Els professionals responsables dels mitjans de comunicació local de titularitat pública han de poder consolidar-los d’acord amb les característiques de cada municipi i amb una periodicitat regular (diària, setmanal, quinzenal o mensual). Han d’oferir alternatives informatives plurals davant la resta de mitjans locals, autonòmics o nacionals. No han d’estar supeditats als canvis que es produeixin als equips de govern o cada vegada que se celebrin eleccions. En períodes electorals, han de ser un vehicle comunicatiu clarificador de les diferents opcions polítiques. 

4 - Han de fomentar el debat públic per a la participació democràtica 

Els mitjans de comunicació escrits han de donar un tractament periodístic professional a les informacions i han d’inserir espais d’opinió dels càrrecs electes, dels grups polítics, de tècnics especialitzats, de representants de les organitzacions de la societat civil i de les persones que hi vulguin intervenir. L’editorial ha de reflectir l’opinió de la publicació i no ha d’estar signat per l’alcalde o alcaldessa. En els mitjans audiovisuals s’ha de fomentar tertúlies i programes de debat plurals. A través d’Internet, s’han de promoure consultes populars, fòrums, etc., a més d’oferir solucions fàcils a problemes concrets i tràmits burocràtics. 

5 - Han de promoure les activitats de la societat civil i l’associacionisme 

Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de potenciar l’associacionisme i la iniciativa social mitjançant la publicació o difusió de totes les activitats que realitzen les organitzacions de la societat civil, especialment a través de l’agenda d’activitats o d’altres formats informatius. 

6 - Han d’evitar el partidisme i la manca de professionalitat 

Mitjançant un tractament contrastat i al més complet possible de les principals informacions, donant veu als diferents protagonistes, retent comptes de la gestió realitzada i fomentant la participació ciutadana. Els mitjans no es poden utilitzar com a eina de propaganda política del partit o la coalició que deté el poder. 

7 - Han de despertar l’interès de la ciutadania 

Mitjançant la utilització d’un llenguatge clar, precís, respectuós amb la diversitat d’homes i dones de les diverses procedències i condicions socials que donen vida al municipi, a l’abast del gran públic, amb titulars entenedors i atractius. Han de generar procediments que afavoreixin la identificació i la implicació de la ciutadania en la informació i la participació democràtica. 


8 - Han d’estar dotats dels recursos humans i tècnics necessaris 

Han de tenir professionals que rebin una remuneració adient a les tasques que realitzen i que disposin dels recursos tècnics necessaris, sempre respectant el Codi Deontològic que regeix la professió periodística. 

9 - Han de funcionar a través d’òrgans de gestió participatius 

Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de funcionar amb estructures organitzatives –consells editorials o consells d’administració– que garanteixin la professionalitat de les persones que hi treballen i la participació del conjunt del consistori, de les organitzacions de la societat civil i de la ciutadania local. 

10 - S’han de gestionar ajustant-se a les possibilitats econòmiques de cada municipi 

Les institucions o organismes públics que gestionin els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de dissenyar plans municipals de comunicació a partir d’un diagnosi i una anàlisi de la situació comunicacional local i han de definir els objectius que s’han d’assolir establint els recursos humans i tècnics i les dotacions econòmiques necessaris, sempre d’acord amb les possibilitats i necessitats de cada municipi. 

Signen l'acord els portaveus dels grups municipals de CiU, PSC, ERC, PP, PxC i CUP. 

Destaquem
Banners anteriors
 • Opinió Grups Municipals
 • App de seguretat per a comerços
 • WC Publics
 • Síndic de Greuges
 • Pla de Protecció Especial del Patrimoni de Manres
 • Banca ètica
 • Manresa ciutat civica
 • Banner PA ICAM
 • Municipis per la independència
 • Projecte simbiosi industrial
 • Banc ADN
 • Consulta del planejament vigent
 • Carrer del balç
 • Tracta'm bé 2
Banners següents
Logo del Cor de Manresa
Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Política de seguretat | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat