Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
Icona tornar al inici
La ciutat
L'Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Manresa es dota per primera vegada d'un Pla Estratègic de l'Envelliment i la Dependència que marca 40 accions per dur a terme en els pròxims cinc anys

Imatge de la notícia
07/03/2022

El document, que es portarà a aprovació en el pròxim ple, parteix d’un compromís municipal que recull una proposta de CCOO. El Pla marca quatre línies estratègiques i prioritàries: l’impuls a la inclusió social comunitària, l’orientació a la permanència de les persones al seu domicili, l’ampliació de la cobertura de places residencials públiques i concertades, i l’aposta per la qualitat dels serveis. A Manresa, les persones majors de 65 anys representen el 20% de la població, un percentatge que anirà en augment en els propers anys.

 

El govern de Manresa portarà a aprovació del proper ple municipal, previst per al 17 de març, el Pla Estratègic de l’Envelliment i la Dependència, un document que marca 40 accions per dur a terme en els pròxims cinc anys amb l’objectiu de millorar el benestar integral de les persones i d’avançar cap a un model de societat i de ciutat pensat per a tothom. El Pla parteix d'un compromís municipal aprovat en sessió plenària el 2017, com a resposta a una proposta formulada pel sindicat de Comissions Obreres (CCOO). Aquest dilluns al migdia, se n’ha fet la presentació pública, en una roda de premsa que ha comptat amb l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia; la regidora d’Acció i Inclusió Social, Mariona Homs Alsina; Ivan Ramos Verdegay, Secretari General de CCOO al Vallès Occidental i la Catalunya Central i Josep Fuentes Ribas membre del sindicat de pensionistes i jubilats de CCOO Manresa.

 

El Pla tindrà una vigència de cinc anys, a partir de la seva data d’aprovació. S’estructura en quatre grans línies estratègiques prioritàries: l’impuls a la inclusió social comunitària, l’orientació a la permanència de les persones grans al seu domicili, l’ampliació de la cobertura de places residencials públiques (concertades) i l’aposta per la qualitat dels serveis. I s’ha construït tenint en compte els drets i llibertats de les persones grans —i en especial els de les persones grans amb dependència—, com a fórmula per combatre l’edatisme (la discriminació per edat).

 

A Manresa, els percentatges d’envelliment (majors de 65 anys) i de sobre envelliment (majors de 85 anys) se situen per sobre de la mitjana de Catalunya, malgrat que la Covid ha frenat aquest 2020 la tendència creixent dels darrers anys. Així, el percentatge d’envelliment a la capital del Bages és del 19,9%, mentre que a Catalunya és del 19%. I el de sobre envelliment (percentatge de població de més de 85 anys dins la franja de majors de 65) és també del 19,9%, essent del 17,1% a tot Catalunya. Durant el 2020, el 22% de les persones ateses pels Equips Bàsics d’Atenció Social de Manresa tenien més de 65 anys.

 

L’envelliment de la societat és un fenomen mundial que comporta importants i profundes conseqüències en un nombre ampli d’àrees, com per exemple el mercat laboral, les pensions, les provisions de salut, l’habitatge o els serveis socials, entre altres. A Manresa, es preveu que la població global variï poc en els pròxims anys, però dins d’aquest mateix número d’habitants, el col·lectiu de persones de més de 65 es preveu que creixi entre un 10% i un 15% en els propers deu anys per l’evolució de la piràmide poblacional, que veurà jubilar-se la generació del ‘baby-boom’. Pel que fa a la població de més de 85, es preveu un augment d’entre el 9 i el 21%.

 

Davant d’aquest escenari, el document preveu 40 accions dins les quatre grans línies estratègiques. Cada una d’aquestes accions queda definida dins del Pla: se’n descriu el desplegament, el pressupost assignat, els responsables de tirar-la endavant i l’any previst d’implementació i/o execució. Cada acció compta també amb indicadors, a fi de poder efectuar un correcte seguiment i una avaluació final. En aquests moments, les accions compten amb un pressupost assignat global de 913.561 euros. Cal detallar, però, que el volum invertit serà molt major, ja que hi ha accions que es desenvoluparan directament amb recursos i personal propi de l’Ajuntament de Manresa i altres que es finançaran amb subvencions i programes provinents d’altres institucions, com la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

 

 

L 1- INCLUSIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA

 

ACCIÓ

ANY INICI EXECUCIÓ

PRESSUPOST ASSIGNAT

Millorar la dotació i organització de l’equip municipal d’atenció a la dependència per tal que siguin coneguts per part de la ciutadania, amb la contractació de dues treballadores socials a jornada completa.

2021

84.000

Realitzar campanyes informatives adreçades a les persones grans, a les persones cuidadores i a les seves famílies.

2022

5.000

Millorar i ampliar el projecte "compartint taula", que ofereix àpats gratuïts, al migdia, per a persones grans .

2022

5.000

Promoure menjadors socials a les residències de la ciutat.

2022

20.000

Portar a terme programes de detecció de necessitats de les persones grans.

2022

2.000

Creació i difusió d’una “finestreta única” a través de l’Equip d’Atenció a la Dependència i als Discapacitats (EDID).

2022

42.000

Realitzar una campanya informativa per a la ciutadania per donar a conèixer els recursos que s’inverteixen per a les persones grans en situació de dependència.

2022

3.000

Elaborar una guia de serveis i recursos per a persones grans i difondre-la.

2021

4.000

Crear una comissió de treball que reflexioni i proposi un nou model de cures a les persones grans des de la xarxa comunitària.

2023

Recursos propis

Presentació d’un model de cures consensuat pels membres de la comissió.

2022

Recursos propis

Dissenyar, executar i avaluar un pla pilot del nou model d’atenció en una zona concreta del territori.

2024

15.000

Portar a terme programes específics  des del Serveis Socials amb les AAVV i entitats de la ciutat per detectar situacions d’aïllament social o necessitat de suport.

2022

10.000

Desplegar un projecte de voluntariat social, amb la finalitat de donar suport a les persones grans soles.

2023

5.000

Facilitar suport per campanyes de sensibilització del col·lectiu de les persones grans.

2022

8.000

Posar a disposició de les associacions de familiars una línia específica dins de les subvencions de Serveis Socials.

2023

4.000

Organitzar sessions de formació i acompanyament adreçat a les persones grans, a cuidadors/es informals i a les famílies.

2022

5.000

 

 

 

L 2- PERMANÈNCIA DE LES PERSONES GRANS AL SEU DOMICILI

 

ACCIÓ

ANY INICI EXECUCIÓ

PRESSUPOST ASSIGNAT

Planificar una estratègia de cobertura domiciliària amb contínuum assistencial.

2024

84.000

Incrementar de manera progressiva l’oferta de Serveis d’Atenció a Domicili per a les persones grans de la ciutat.

2021

1.200.000 // 441.140 nous

Millorar la cobertura del Servei d'Ajuda a Domicili de tipus preventiu anomenat “SAD Social”.

2021

Recursos propis

Incorporar l’ús de la domòtica per millorar la vida quotidiana de les persones ateses consultant les línies treballades al PECT.

2024

5.000

Programa xec-servei. Ampliar les empreses col·laboradores, la dotació econòmica i la informació del servei.

2021

5.000

Servei d'àpats a domicili. Millorar la difusió del programa i ampliar el nombre d'àpats gratuïts.

2021

130.000           //

47.421 nous

Programa d’arranjaments d'habitatges. Incrementar els recursos econòmics i la col·laboració de les empreses.

2022

Finançat per la Diputació de Barcelona

Impulsar un banc d'ajudes tècniques de ciutat.

2022

30.000

Adquirir, conveniar habitatges amb serveis amb la iniciativa privada i que un percentatge d’aquests sigui destinat a persones en situació de vulnerabilitat.

2024

50.000

Estudiar la viabilitat futura d’habitatges tutelats i dels serveis que s´hi poden oferir.

2023

Recursos propis

Promoure experiències d’atenció residencial alternativa.

2023

Sense determinar

 

 

L 3: RESIDÈNCIES PER A PERSONES GRANS

 

ACCIÓ

ANY INICI EXECUCIÓ

PRESSUPOST ASSIGNAT

Treballar perquè s'incrementi el concert de places a la ciutat.

2022

Recursos propis

Oferir al Departament de Drets Socials la sessió d’un espai i una part del finançament per la construcció d’una residència amb el 100% de places concertades.

2022

Sense determinar

Treballar perquè Manresa disposi de places temporals residencials. Programa Respir.

2024

Generalitat de Catalunya

Col·laborar i coordinar per assolir el desplegament interdepartamental d’atenció social i sanitària.

2022

Recursos propis

Coordinació amb els futurs actors de la futura integració social i sanitària.

2023

Recursos propis

Seguiment actualitzat i actiu de les llistes d’espera públiques de les residències de Manresa.

2021

Recursos propis

 

 

 

L4: QUALITAT DELS SERVEIS A LES PERSONES GRANS

 

ACCIÓ

ANY INICI EXECUCIÓ

PRESSUPOST ASSIGNAT

Establir sistemes de revisió de la qualitat i la satisfacció de les persones ateses en els serveis propis i a les entitats proveïdores de serveis, centres especialitzats.

2022

15.000

Col·laborar en la millora de la capacitació professional d’aquelles persones que es dediquen a l’atenció a les persones grans.

2022

5.000

Col.laborar amb els sindicats i entitats socials per a la millora de les condicions laborals de les treballadores dels serveis d’atenció a les persones.

2022

Recursos propis

Creació de l'observatori de l'envelliment.

2022

14.000

Establir de manera consensuada un sistema de recollida de dades de les persones usuàries dels serveis socials.

2022

Recursos propis

Establir Manresa com a unitat bàsica d’anàlisi.

2021

Recursos propis

Convocar la Comissió de l'Envelliment i la Dependència com a òrgan  clau per a la participació social del col·lectiu de les persones grans.

2022

Recursos propis

Millorar la percepció de la ciutadania en relació als serveis socials d’atenció a les persones grans de Manresa.

2023

5.000

 

 

 

Un pas darrera un altre

 

El Pla Estratègic de l’Envelliment i la Dependència a Manresa se centra bàsicament en la part assistencial de les cures, en les necessitats de suport i en les situacions d’exclusió —com són les condicions de l’habitatge o la pobresa—. En aquest sentit, es tracta d’un “pla parcial”, en paraules de la regidora responsable, Mariona Homs Alsina, que explica que el document ha de ser “el punt de partida per a una reflexió més amplia, profunda i acurada de la situació global de l’envelliment, tenint en compte la persona des que es jubila fins al final de vida, i més enllà de la cobertura de les necessitats provocades principalment per la dependència”.

 

Replantejament a causa de la Covid

 

El Pla parteix d'un compromís municipal acordat en el ple de l'Ajuntament del 16 de maig del 2017, en el qual es va aprovar l'elaboració d'una “diagnosi de les necessitats assistencials actuals i futures de la gent gran de Manresa", com a resposta a una proposta formulada pel sindicat de CCOO dins el marc d'una audiència pública. Durant el 2018 i el 2019 es va elaborar la diagnosi i es va crear una comissió formada per diferents institucions del territori, que havia de permetre durant el 2019 i 2020 fer la planificació estratègica d'actuacions.

 

La Covid, però, ho va fer trontollar tot, i va deixar en paper mullat moltes de les conclusions que s’estaven extraient. Per aquest motiu, es va decidir refer de dalt a baixa la diagnosi, l’anàlisi i el pla d’actuacions, introduint tota l’experiència que ha generat la gestió de la pandèmia.

Destaquem
Banners anteriors
 • Opinió Grups Municipals
 • App de seguretat per a comerços
 • WC Publics
 • Síndic de Greuges
 • Pla de Protecció Especial del Patrimoni de Manres
 • Banca ètica
 • Manresa ciutat civica
 • Banner PA ICAM
 • Municipis per la independència
 • Projecte simbiosi industrial
 • Banc ADN
 • Consulta del planejament vigent
 • Carrer del balç
 • Tracta'm bé 2
Banners següents
Logo del Cor de Manresa
Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Política de seguretat | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat