Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
Icona tornar al inici
La ciutat
L'Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Ajudes centre històric

L'Ajuntament convoca, mitjançant procediment en règim de concurrència competitiva, la concessió d'ajuts destinats a fomentar l’obertura d’activitats econòmiques al Centre Històric. La finalitat del programa d’ajuts és la dinamització comercial i econòmica dels barris que conformen aquest sector de la ciutat (Barri Antic, Escodines, Vic-Remei), incentivant les obres d’adequació i l’arrendament de locals desocupats, per tal d’allotjar-hi noves activitats econòmiques. També es dona suport al relleu empresarial de negocis ja existents quan, per causa de jubilació del/de la titular o altres anàlogues, es pugui evitar el seu tancament.

Tipus d’ajuts

 1. Ajut per inici de l’activitat

Concepte subvencionable: Formalització d’un contracte d’arrendament o d’un dret d’ús d’immobles situats dins del Centre Històric, els quals estiguessin anteriorment desocupats, per al desenvolupament d’una nova activitat econòmica.

Beneficiaris/àries: Persona titular de la nova activitat econòmica, pel que es preveu com a beneficiari/ària tots/es aquells/es emprenedors/res que vulguin iniciar un projecte empresarial o negoci al Centre Històric de Manresa. S’entén per emprenedor/a tota aquella persona o persones físiques que creen, desenvolupen i implanten un projecte empresarial mitjançant qualsevol forma jurídica.

Quantia: La subvenció equivaldrà a la renda de tres mensualitats (exclòs l’IVA i l’IRPF), amb un topall màxim de 5,00 €/m2 mensuals.En el supòsit que la mateixa persona propietària sigui alhora l’emprenedor/a i que, per tant, no existeixi contracte d’arrendament, l’ajut serà de 5,00 €/m2 mensuals, per 3 mesos.

b)  Ajut per realització d’obres

Conceptes subvencionables: Inversions per obres de reforma i adequació del local situat al Centre històric on s’allotgi una nova activitat econòmica, en especial les que facin referència a eficiència energètica, mobilitat, patologies estructurals greus, seguretat i accessibilitat, millora de façana, ampliacions,... entre d’altres.

Beneficiaris/àries: Persona promotora de l’obra, tant si es tracta del/de la propietari/ària de l’immoble com del/de la titular de l’activitat.

Quantia: Import equivalent al 75% de la inversió acreditada.

c)  Ajut per traspàs de negocis preexistents

Concepte subvencionable: Formalització de la transmissió d’una activitat en funcionament al Centre Històric entre la persona empresària i la persona reemprenedora.. S’accepten diferents motius tal com un canvi de domicili a un altre ciutat, motius personals, jubilació, incapacitat permanent total, incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa, entre d’altres.

Beneficiaris/àries: Persona reemprenedora que mitjançant la formalització d’un traspàs doni continuïtat a un projecte empresarial o negoci instal·lat al Centre Històric.

Quantia: En cas que l’activitat s’allotgi en règim d’arrendament del local, la subvenció equivaldrà a la renda de tres mensualitats (exclòs l’IVA i l’IRPF), amb un topall màxim de 5,00 €/m2 mensuals. En el supòsit que la mateixa persona propietària sigui alhora el/la titular de l’activitat i que, per tant, no existeixi contracte d’arrendament, l’ajut serà de 5,00 €/m2 mensuals (per 3 mesos).

Limitacions a la quantia de les ajudes

L’import total a percebre per cada beneficiari, amb independència de les línies a les quals s’hagi presentat serà de 3.000,00 euros. En cas que, segons la valoració efectuada, la suma de les línies superi els 3.000,00 euros prevaldrà l’atorgament de la línia en la qual s’atorgui un import superior i la resta dels ajuts es reduiran fins que el conjunt de les línies no superi els 3.000,00 euros.

En cas que s’atorgui el mateix import per a cadascuna de les línies sol·licitades, prevaldrà en primer lloc, l’impost assignat en la línia b) i, en segon lloc, l’import assignat per a les línies a) o c). 

Requisits del beneficiaris

Línia a). Ajuts per inici de l’activitat:

-     Destinar l’immoble a una nova activitat econòmica, la qual haurà d’haver-se iniciat amb posterioritat a l’1 d’octubre de 2019, trobar-se en funcionament i tenir resolts favorablement tots els tràmits de legalització. A aquests efectes, es sol·licitaran d’ofici les dades i informació oportunes a l’Oficina d’Activitat Econòmica de l’Ajuntament de Manresa.

Línia b). Ajuts per realització d’obres:

-     Que la inversió mínima subvencionable sigui de 2.000,00 €.

-     Disposar del corresponent permís municipal d’obres.

-     Que al local objecte de les obres s’hi hagi instal·lat una nova activitat econòmica amb posterioritat a l’1 d’octubre de 2019.

-     Disposar d’un contracte d’arrendament o d’ús de l’immoble subscrit amb el/la titular de l’activitat econòmica. .No haurà de complir aquest requisit quan la persona titular del dret sobre l’immoble sigui la mateixa que l’emprenedor/a que procedeix a l’obertura de la nova activitat econòmica (i que, per tant, no existeixi contracte d’arrendament).

Línia c) Ajuts per traspàs de negocis existents

-     Disposar d’un document acreditatiu del traspàs de l’activitat entre la persona empresària i la persona reemprenedora.

-     Disposar d’autorització administrativa o haver realitzat la comunicació per poder desenvolupar l’activitat econòmica que és objecte de traspàs.

-     Haver realitzat la comunicació o el canvi de titularitat de l’activitat econòmica davant les administracions competents.

-     Acreditar que el traspàs és conseqüència de la jubilació, incapacitat permanent total, incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa de l’antic titular o qualsevol altra situació que impliqui el traspàs del negoci. 

-     Aquest traspàs s’ha d’haver produït a partir de l’1 d’octubre de 2019.

Presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds comprendrà des del dia 27 de novembre  al 4 de desembre de 2020.

La documentació es pot presentar:
Presencialment: A l'Oficina de l'OAE situada a Plaça Major, 1 baixos de Manresa en l'horari següent:

Dilluns i dimecres: de 9 a 18h

Dimarts, dijous i divendres: de 9 a 15h

Telemàticament : a través d'aquest enllaç

En el supòsit que la totalitat de documents a presentar no puguin ser adjuntats amb la sol·licitud, podreu incorporar-los a través del següent enllaç

Per qualsevol dubte relacionat amb aquestes ajudes, podeu posar-vos en contacte amb la Regidoria del Centre Històric al telèfon 938782300   Extensions 12750/ 12711

Destaquem
Banners anteriors
 • Opinió Grups Municipals
 • Consell Infants -blog
 • Síndic de Greuges
 • Projecte simbiosi industrial
 • Pla de Protecció Especial del Patrimoni de Manresa
 • Govern obert > Infoparticipa
 • Banner PA ICAM
 • Banca ètica
 • Premi Administració Oberta
 • Manresa ciutat civica
 • Polígons industrials Manresa
 • TTPI
 • Municipis per la independència
 • Banc ADN
 • Consulta del planejament vigent
 • Carrer del balç
 • Tracta'm bé 2
 • Consell de Ciutat
 • Diàlegs
Banners següents
Logo del Cor de Manresa
Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat