Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
Icona tornar al inici
La ciutat
L'Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Programes de Govern

  3.AUTOESTIMA. Vida al centre històric

  prova d'informacio d'interes

  Vida als edificis

  1. Palau Consell de la Ciutat - Serveis Territorials de la Generalitat
   Desenvolupada
  2. Nova Oficina POUM. Carrer Amigant
   Desenvolupada
  3. Promoció Escodines – FORUM: entrega d'habitatges
   Desenvolupada
  4. L'Anònima Manresana
   Desenvolupada
  5. Trasllat oficina mancomunitat de sanejament
   Desenvolupada
  6. Trasllat Nova oficina Aigües de Manresa
   Desenvolupada
  7. Trasllat Penya blanc-i-blava del Bages
   Desenvolupada
  8. Trasllat oficina Esquerra Unida i Alternativa
   Desenvolupada
  9. Trasllat Església Pentecostal
   Desenvolupada
  10. Agençar l'antiga església del Casal de Les Escodines com a sala polivalent
   Desenvolupada
  11. Adquisició edifici Casa Amigant
   Desenvolupada
  12. Rehabilitació de la Capella de Sant Ignasi Malalt
   Desenvolupada

  Pla de suport al comerç i a l'activitat econòmica

  1. Inventari de locals comercials desocupats al Centre Històric
   Desenvolupada
  2. Bonificacions fiscals per a l'obertura de negocis
   Desenvolupada
  3. Pla “Cap Local Buit”
   Desenvolupada
  4. Millora de la senyalització urbana al Centre Històric
   En procés
  5. Exempció de taxes d'ocupació de la via pública per activitats de dinamització.
   Desenvolupada
  6. Programació “Dissabtes a la Plaça Major”
   Desenvolupada
  7. Accions d'aparcament subvencionat als pàrquing de titularitat Municipal.
   Desenvolupada
  8. Organització Fira d'Orfebreria a la Plaça Major
   Pendent
  9. Projecte BaHiMa Pop Up Espais
   Desenvolupada

  Pla singular d'intervenció social

  1. Manteniment del servei de caràcter preventiu d'atenció a l'adolescència: Casal de Joves la Kampana
   Desenvolupada
  2. Atenció als sense llars
   Desenvolupada
  3. Seguiment Joves Nucli Antic
   Desenvolupada
  4. Desenvolupar bon veïnatge Pla d'inclusió Social
   Desenvolupada
  5. Casal-Ot
   Desenvolupada

  Pla de cura de l'espai públic

  1. Projecte de millora dels carrers comercials del Centre Històric
   Desenvolupada
  2. Manresa amb flor
   En procés
  3. Manresa ciutat neta
   Desenvolupada
  4. Millora del parc de la Seu i tancament
   Desenvolupada
  5. Col·locació i reposició fanal de la Plaça Gispert.
   Desenvolupada
  6. Adequació zona verda entorn Capella de Sant Marc
   En procés
  7. Millora entorn Museu i el Rapte
   En procés

  Promoció d'activitats turístiques, culturals i festives

  1. Ampliació activitats Festa Major al Centre Històric (nit de tapes, festa a totes les places,etc.)
   Desenvolupada
  2. Cicle de música i/o teatre a les places del Centre Històric
   Desenvolupada
  3. Activitats de Nadal al voltants de la Plaça Major
   Desenvolupada
  4. Projecte Murs Plàstics als carrers del Centre Històric
   Desenvolupada
  5. Fixar activitats de la Fira de la Mediterrània a la plaça Major, entre elles l'acte de clausura
   Desenvolupada
  6. Organitzacions de concursos a través de les xarxes
   Desenvolupada
  7. XIV Trobada Internacional de microcotxes clàssics a Manresa
   Desenvolupada

  Pla de convivència i seguretat

  1. Minimització de sorolls i molèsties d'establiments públics d'oci
   Desenvolupada
  2. Millora de l'ús i ocupació de l'espai públic
   Desenvolupada
  3. Pacificació del trànsit rodat i l'estacionament.
   Desenvolupada
  4. Increment de la sensació de la seguretat ciutadana
   Desenvolupada
  5. Conciliació i foment de la convivència ciutadana
   Desenvolupada

  3.AUTOESTIMA. Civisme

  Pla de civisme

  1. Organització i creació comissió de treballa interna: creació de comissió tècnica i comissió política
   Desenvolupada
  2. Creació de l'observatori de civisme
   Desenvolupada
  3. Creació d'un mapa d'incivisme
   Desenvolupada
  4. Foment actituds cíviques via comunicació (tríptic, web, vídeos, blog...)
   Desenvolupada
  5.Obrir canals d'informació i atenció cívica
   Desenvolupada
  6. Impulsar el Pacte de Civisme de Manresa “Sumen pel civisme”
   Desenvolupada
  7. Creació de la plataforma "Regala Temps" pel foment del voluntariat
   Desenvolupada
  8. Activitats pedagògiques de foment del civisme
   Desenvolupada
  9. Reducció del soroll nocturn
   Desenvolupada

  Ordenança de civisme i convivència ciutadana

  1. Creació de la Comissió Redactora.
   Desenvolupada
  2. Esborrany definitiu i presentació al Pla de la proposta per a l'aprovació inicial
   Desenvolupada
  3. Període d'al·legacions a l'aprovació inicial.
   Desenvolupada
  4. Presentació al Ple per aprovació definitiva
   Desenvolupada
  5. Entrada en vigor.
   Desenvolupada
  6. Seguiment de l'ordenança
   Desenvolupada
  7. Projecte civisme i compromís (mesures alternatives)
   Desenvolupada

  3.AUTOESTIMA. Ciutat amiga de la gent gran

  Xarxa ciutat amiga de les persones grans

  1. Avaluació i diagnosi de l'estat de la ciutat 2012
   Desenvolupada
  2. Elaboració del Pla d'Acció Ciutat amiga de la gent gran 2014-2016
   Desenvolupada
  3. Execució Pla d'acció 2014 – 2016
   Desenvolupada

  Actuacions per promoure l'envelliment actiu i la solidaritat entre generacions

  1.Programa anual de formació i promoció de la gent gran (tallers de memòria, foment activitats musicals, formació viària, xerrades alimentació saludable)
   Desenvolupada
  2.Projecte 12 pel 2012
   Desenvolupada
  3. Art k'suma
   Desenvolupada
  4.Mapa d'espais lúdics per la gent gran
   Desenvolupada

  Atenció social a les persones grans

  1.Programa més a prop. Detectar necessitats persones grans que viuen soles o amb una altre persona gran
   Desenvolupada
  2.Servi a domicili, xec-servei, menjar a domicili, teleassistències
   Desenvolupada
  3.Protocol per la prevenció i actuació enfront els maltractaments a la gent gran
   Desenvolupada
  4.Programa d'arranjament d'habitatges de la gent gran (28 hab/anual)
   Desenvolupada
  5. Altres programes: Prevenció de l'aïllament en casos de solitud o viudetat
   Desenvolupada

  6.AUTOESTIMA. Proximitat

  Coordinació d'actuació ràpida en diferents àmbits

  1. Reorganització i consolidació de la brigada de manteniment
   Desenvolupada
  2. Trasllat de les peticions de les Associacions de veïns i veïnes dels diferents àmbits als tècnics referents
   Desenvolupada
  3. Avaluació setmanal de queixes i avisos relacionats amb la via pública
   Desenvolupada
  4. Valoració actuació i proposta resolució
   Desenvolupada
  5. Seguiment actuació i trasllat resposta AVV
   Desenvolupada

  Policia de proximitat

  1. Increment del patrullatge a peu i de la presència d'agents al carrer.
   Desenvolupada
  2. Programa "Conèixer la policia local".
   Desenvolupada
  3. Jornades i accions formatives internes .
   Desenvolupada
  4. Informe trimestral d'indicadors d'activitat
   Desenvolupada
  5. Creació de la divisió especialitzada en proximitat i territori.
   Desenvolupada
  6- Us de les noves tecnologies: web interactiva, contacte telemàtic i presència a les xarxes socials
   Desenvolupada

  Implicació ciutadana

  1. Definició del model de participació
   Desenvolupada
  2. Aprovació del Pla Director de participació Ciutadana
   Desenvolupada
  3. Revisió del Reglament de Participació Ciutadana
   En procés
  4. Processos puntuals de participació
   Desenvolupada
  5. Pressupostos participatius
   Desenvolupada

  Potenciació dels serveis d'atenció i informació ciutadana

  1.Avaluació continuada dels indicadors dels serveis 010/OAC/OAE
   Desenvolupada
  2. Formació continuada del personal d'atenció al públic
   Desenvolupada
  3. Actualització, millora i reforç de la utilitat del web municipal
   Desenvolupada
  4.Enquesta anual de satisfacció dels serveis municipals d'atenció al ciutadà
   Desenvolupada

  Relació associacions de veïns - Ajuntament. Finestra única

  1. Trobades semestrals als 22 barris de la ciutat per anàlisi profund dels temes.
   Desenvolupada
  2. Locals de les Associacions de Veïns i Veïnes
   Desenvolupada
  3. Subvencions pública concurrència
   Desenvolupada
  4. Festes de les diferents Associacions de veïns
   Desenvolupada
  5. Plans de Desenvolupament comunitària
   Desenvolupada
  6. Finestra única dirigida a les Associacions de veïns i veïnes de Manresa.
   Desenvolupada
  7. Informació d'incidències a Manresa
   Desenvolupada

  Accessibilitat als regidors

  1. Valoració presència de regidors a petició de l'Associació de Veïns i Veïnes i proposta de reunió
   Desenvolupada
  2. Valoració i proposta de reunió amb regidor de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans per una atenció personalitzada a qualsevol ciutadà o entitat que ho sol·liciti
   Desenvolupada
  3. Trobades periòdiques Alcalde – Associacions de veïns i veïnes
   Desenvolupada

  Relacions interdepartamentals i interadministratives

  1. Participació ponències tècniques, reunions de diferents departaments, plantejament de projectes, ordenances....
   Desenvolupada
  2. Relació interadministrativa: contractes, convenis Generalitat, preparació i seguiment
   Desenvolupada

  Àrees escolars de proximitat

  1. Coneixement de la realitat i detecció de necessitats
   Desenvolupada
  2. Qüestionaris a la població i a la comunitat educativa
   Desenvolupada
  3. Estudi d'experiències actuals en d'altres municipis
   Desenvolupada
  4. Nou disseny d'àrees escolars de proximitat
   Desenvolupada

  6.AUTOESTIMA. Dignificació i potenciació del patrimoni cultural

  Renovació i dinamització del museu comarcal

  1.Promoure activitats culturals al claustre
   Desenvolupada
  2.Posar en marxa la sala i el programa dels Nacionalismes
   En procés
  3. Nous accessos, nova sala, noves activitats a la planta baixa
   En procés
  4.Trasllat de la col·lecció lapidària a una nova ubicació més adequada
   Desenvolupada
  5. Recuperació sala Mestres Cabanas
   Desenvolupada
  6. Adequar nous espais d'exposició dels s/XIV al s/ XVII per vincular-los al projecte Manresa 2022
   En procés
  7. Elaborar un programa d'activitats pel públic familiar
   Desenvolupada
  8.Millorar l'exposició permanent
   Desenvolupada

  Consolidació i dinamització de l'oferta al Carrer del Balç

  1.Gestió privada del centre d'interpretació
   Desenvolupada
  2.Laboratori urbà del C/del Balç (Màster del Paisatge i Patrimoni UAB)
   Pendent
  3.Obertura del tram final del C/del Balç fins els Arcs de Santa Llúcia
   Pendent
  4.Usos dels baixos del C/del Balç (tematització dels espais amb elements característics de L'edat Mitjana)
   Desenvolupada
  5.Dinamització del carrer del Balç comercial, gastronòmica i cultural
   Desenvolupada

  Col·laboració i impuls turístic de la Seu i la Cova de Sant Ignasi

  1.Convenis de col·laboració tant amb la Seu com amb la Cova
   Desenvolupada
  2Millorar la senyalització urbana de la Cova
   Desenvolupada
  3.Millora la senyalització interior de la Basílica de la Seu
   Desenvolupada
  4.Proveir de panells informatius de Manresa a la Cova
   Desenvolupada
  5.Millorar la senyalització de carreteres de la Cova i la Basílica de la Seu
   Desenvolupada
  6. Millora dels accessos del camí de la Cova
   Desenvolupada
  7. Urbanització passatge de la Cova (Passatge de la Vall del Paradís)
   Desenvolupada

  PRESERVACIÓ PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

  1.Línia de subvencions per l'ajuda en la recuperació d'elements del catàleg del patrimoni
   Desenvolupada
  2. Compra i conveni Torre Lluvià
   Desenvolupada
  3. Projecte i execució rehabilitació Pont Nou
   En procés
  4. Conveni rehabilitació La Seu
   Desenvolupada
  5. Seguiments intervencions varies (privats): Fabrica Nova/ La Catalana/ La Cova/ Pirelli
   Desenvolupada
  6. Posada en marxa comissió de seguiment del Catàleg de protecció
   Desenvolupada
  7. Alexandre Soler i March/Coac
   Desenvolupada

  Preservar l'activitat cultural dels edificis patrimonials

  1. La Sala de la Pla de l'Om de la Fundació La Pedrera
   Desenvolupada
  2. Recuperar l'espai de l'edifici del Conservatori per Manresa 2022: Espai Manresa 1522. La Ciutat d'Ignasi
   En procés

  7.AUTOESTIMA. Promoció del patrimoni natural

  Recuperació física de la Torre LLuvià

  1. Obtenció Fons FEDER + Xarxa DIBA
   Desenvolupada
  2. Projecte Reconstrucció 1ª FASE
   Desenvolupada
  3. Rehabilitació – Obres 1ª FASE
   Desenvolupada

  Pla d'actuació de l'Anella Verda

  1.1. Pla del Pont Vell fins al costat de Sant Pau
   Desenvolupada
  1.2. Projecte del Camí Vell de Rajadell
   Desenvolupada
  1.3. Camí de vianants a la ctra. C-1411b entre el Pont Vell i l'accés a l'estació de RENFE
   En procés
  1.4. Camí d'accés a la Torre Santa Caterina
   Desenvolupada
  1.5. Millora de l'itinerari ciclista cap al Parc de l'Agulla
   Desenvolupada
  1.Anàlisi i projectes de connectivitat Ciutat / Anella verda
   Desenvolupada
  2. TAULA DEL REGADIU treball del SIG del Regadiu
   Desenvolupada
  3. Creació d'unitat de manteniment de medi ambient
   Desenvolupada
  4. Potenciació imatge comunicativa: Web / Fulletó informatiu / ECOVIURE nou estand
   Desenvolupada
  5. Projectes de Custòdia del territori i altres subvencions
   Pendent
  6. Marcar els itineraris a l'aire lliure que es poden fer a peu, corrent o en BTT, dins del terme municipal
   
  6.1. Senyalització itinerari Collbaix
   Desenvolupada
  6.2. Estudi 3r itinerari Anella Verda: Llobregat-Cardener
   Desenvolupada
  7. Eliminació de Canyars i regeneració Bosc Ribera : zona canal dels Panyos introduint pastures
   Desenvolupada
  8. Actes de sensibilització social : Marxa per l'Anella Verda, Neteja de Rius
   Desenvolupada
  9. Pla d'usos de la Torre Lluvià. Definició del contingut funcional
   Desenvolupada

  8.ENDREÇA.Eficiència de la gestió

  Centralització i optimització de Compres i Contractació

  1.Unificació de les compres
   Desenvolupada
  2.Centralització de les tasques de contractació
   Desenvolupada

  Adequació de l'organigrama funcional

  1. Estudis i anàlisi dels serveis municipals.
   Desenvolupada
  2. Suport experts externs.
   Desenvolupada
  3. Propostes de reorganització interna
   Desenvolupada
  4. Aprovació nou organigrama funcional
   Desenvolupada

  Control i seguiment d'empreses municipals, fundacions i concessions

  1.Anàlisi situació econòmica empreses municipals i fundacions (balanç)
   Desenvolupada
  2.Proposta i seguiments dels objectius estratègics de les empreses municipals i fundacions
   Desenvolupada
  3.Seguiment anual resultats econòmics empreses municipals i fundacions (compte de pèrdues i guanys)
   Desenvolupada
  4. Seguiment anual resultats empreses municipals i fundacions
   Desenvolupada
  5.Anàlisi periòdic del compliment dels paràmetres econòmics de les concessions.
   Desenvolupada

  Millora eficiència energètica

  1.Reduir l'enllumenat públic a l'encesa al carrers sobreiluminats
   Desenvolupada
  2.Canvi de 2151 làmpades i equips de Vapors de Sodi d'alta pressió per lluminàries de menys potència
   Desenvolupada
  3.Reducció de punts de llum de les columnes “prim”
   Desenvolupada
  4. Substitució de les 2 calderes de gas per d'altres d'alt rendiment situada a la Plaça Major nº 1
   Desenvolupada
  5. Ampliació del sistema de telegestió pel seguiment de les instal·lacions tèrmiques dels edificis municipals
   Desenvolupada
  6. Substitució de lluminàries de vapor de mercuri per lluminàries de vapor de sodi d'alta pressió
   Desenvolupada
  7. Projecte d'optimització del consum energètic de la instal·lació de l'enllumenat de les oficines municipals de la Plaça Major, 5
   Desenvolupada
  8. Projecte d'instal·lació de plaques fotovoltaiques en un edifici municipal amb la monitorització dels consums
   En procés
  9. Monotorització dels consums de l'edifici de la Plaça Major nº 5
   En procés
  10. Auditories energètiques a 5 edificis municipals
   Desenvolupada

  Millora i simplificació de la gestió administrativa

  1.Programa anàlisi de costos dels serveis
   En procés
  2.Seguiment resolució d'expedients
   Desenvolupada
  3.Seguiment i control de la resolució de les queixes i suggeriments
   Desenvolupada
  4.Reorganització OAC
   Desenvolupada

  Actualització del sistema tributari

  1. Revisió i actualització de les ordenances fiscals
   Desenvolupada
  2. Impuls a la tarifació social
   Desenvolupada

  9.ENDREÇA. Equilibri pressupostari

  Anàlisi de costos dels serveis municipals

  1. Anàlisi del procediment a implantar
   Pendent
  2. Implementació del procés
   Pendent

  Gestió pressupostària: adequació a la situació actual

  1. Control mensual de despeses per regidories
   Desenvolupada
  2. Control exhaustiu de prelació de pagaments
   Desenvolupada
  3. Control i seguiment de serveis en concessió administrativa
   Desenvolupada
  4. Eliminació del déficit
   En procés

  Recuperació de la capacitat d'endeutament

  1. Reducció de l'endeutament
   Desenvolupada
  2. Control de les despeses en tots els serveis
   Desenvolupada
  3. Prioritzar els serveis amb finalitats socials
   Desenvolupada

  Normalització del pagament a proveïdors

  1. Sol·licitar 1r préstec de l'estat per pagament a proveïdors
   Desenvolupada
  2. Sol·licitar 2º préstec de l'estat per pagament a proveïdorss
   Desenvolupada
  3. Operacions de tresoreria
   Desenvolupada
  4. Ajuts d'altres administracions de caràcter supramunicipal
   Desenvolupada

  Elaboració i gestió del programa d'inversions

  1. Creació de la Comissió d'Inversions
   Desenvolupada
  2. Seguiment inversions - finançament
   Desenvolupada
  3. Seguiment de les concessions administratives
   Desenvolupada

  10.ENDREÇA. Millora de l'espai urbà

  Manresa ciutat neta

  1.Posada en marxa nova concessió de neteja : Nous serveis
   Desenvolupada
  2. Nous contenidors de rebuig ( parcial ) , orgànica i envasos
   Desenvolupada
  3. Campanya de millora del servei porta a porta comercial
   Desenvolupada
  4. Nou servei d'inspecció de la neteja viària municipal
   Desenvolupada
  5. Auditories de sensació de neteja
   Desenvolupada

  Nou contracte espais verds

  1.Elaboració del nou plec de clàusules del contracte
   Desenvolupada
  2. Posada en marxa del nou contracte
   Desenvolupada

  Introduir la figura de la custòdia urbana

  1. Elaboració d'un cens de solars municipals amb possibles usos. Projecte “BUITS URBANS”
   Desenvolupada
  2. Projecte “Kin-kan”
   Desenvolupada
  3. Nous horts solars a Flors Sirera
   Desenvolupada

  Ordenança de terrasses

  1. Creació de la Comissió redactora de l'Ordenança
   Desenvolupada
  2. Aprovació de l'esborrany de l'ordenança
   Desenvolupada
  3. Procés de participació ciutadana
   Desenvolupada
  4. Aprovació pel Ple
   Desenvolupada
  5. Aprovació definitiva de l'Ordenança i publicació
   Desenvolupada

  Adeqüació d'espais residuals i degradats

  1. Adequació pati Xalet Casa Caritat
   Desenvolupada
  2. Adequació Solar c/ Serarols/Sobrerroca
   Desenvolupada
  3. Adequació Solar Alfons XII/C/ Arbonès
   Pendent
  4. Adquisició Edifici C/ Serarols
   Desenvolupada
  5. Enderroc Pista Castell
   Desenvolupada

  Millora de parcs i jardins

  1. Millores al passeig del riu
   Desenvolupada
  2. Adequació solar passeig del Riu. Façana Sud
   Desenvolupada
  3. Reforma del Parc Vila Closes
   Desenvolupada
  4. Millores al Parc de Puigterrà
   En procés

  11.ENDREÇA. Millora de la mobilitat

  Una xarxa contínua i més segura

  1. 2 + 2 entrada ctra. Vic/Maternitat d'Elna
   Desenvolupada
  2. Millora del carrer Joan Maragall
   Desenvolupada
  3. Col·lectors passeig del riu/Inundabilitat
   Desenvolupada
  4. Inundabilitat carrer Indústria
   Desenvolupada
  5. Gir a l'esquerra Viladordis/Sant Cristòfol
   Desenvolupada
  6. Trullols: Obertura Avda. P. Catalans i canvi sentit c/ Caietà Mensa
   Desenvolupada
  7. Connexió c/ Mestre Albages amb Passatge Padró
   Desenvolupada
  8. Ordenació en sentit únic del C/ Montealegre
   Desenvolupada
  9. Projecte de millora de la seguretat al c/ Sant Joan de Déu
   Desenvolupada
  10. Redacció Projecte Rotonda Bonavista – 1ª Fase
   Desenvolupada
  11. Redisseny Rotonda Ctra. Pont de Vilomara amb Joan Fuster
   Desenvolupada
  12. Rotonda entre el carrer La Pau i Santa Joaquima
   Desenvolupada
  13. Canvis de sentit accés Centre Històric des de la Plaça Europa
   En procés

  Una ciutat per a tots

  1. Millora pacificació de trànsit tram passeig
   Desenvolupada
  2. Pacificació del trànsit al barri Escodines
   Desenvolupada
  3. Pacificació del trànsit carrer Dos de Maig
   Desenvolupada
  4. Implementació d'àrees zona 30 (c/ Hospital, Sant Pau, Xup)
   Desenvolupada
  5. Semaforització arqte. Montagut – Pont de Vilomara
   Desenvolupada
  6. Ampliació vorera c/Cós – Aparcament en bateria
   Desenvolupada
  7. Reordenació entorn Plaça Cots – Millorar accessibilitat
   Desenvolupada
  8. Millora i ampliació d'espais per a circulació en bicicleta (c/ Àngel Guimerà/Soler March)
   Desenvolupada
  9.1. Millora seguretat i qualitat Ctra. Santpedor (Diputació) 1. FASE: nous passos de vianants amb reductors de velocitat.
   Desenvolupada
  9.2. Millora seguretat i qualitat Ctra. Santpedor (Diputació) 2ª FASE:Pacificació del trànsit amb reductors de velocitat
   Desenvolupada
  9.3. Millora seguretat i qualitat Ctra. Santpedor (Diputació) 3ª FASE: ampliació voreres de la Ctra. Santpedor
   En procés
  10.1. Millora connexió peatonal RENFE PONT VELL. 1ª FASE: tram entre RENFE i Pont Vell
   Desenvolupada
  10.2. Redacció projecte millora connexió peatonal RENFE PONT VELL.2ª FASE: Millora seguretat pas de vianants de l'aparcament de la RENFE, situat a prop del Pont de Sant Francesc
   Desenvolupada
  10.3. Redacció projecte millora connexió peatonal RENFE PONT VELL. 3ª FASE: tram entre RENFE i Pont de Sant Francesc
   Desenvolupada
  11. Projecte de millora de mobilitat i seguretat c/Font dels Capellans i Frai Coma i Galí.
   Desenvolupada
  12. Millora de seguretat passos de vianants Avda. Dels Dolors
   Desenvolupada
  13. Millora passos de vianants Ctra. Cardona/carrer Bruc
   Desenvolupada
  14. Millora passos de vianants c/ Àngel Guimerà/ c/ Carrasco
   Desenvolupada
  15. Pas elevat Font de les Oques/ c/ Carrasco i Formiguera
   Desenvolupada
  16. Illa de vianants al carrer Arquitecte Oms
   Desenvolupada
  17. Millora itinerari escolar La Sèquia
   Desenvolupada
  18. Millora accessibilitat al Xup
   Desenvolupada
  19. Instal·lació d'una barana de seguretat a la vorera del c/ Sant Cristòfol sobre la via de FGC
   Desenvolupada
  20. Millora de l'accessibilitat a Cal Gravat
   Desenvolupada
  21. Millora de la connectivitat entre els carrers Guillem Catà i Montealegre
   Desenvolupada
  22. Connexió vorera Trullols entre Joan Fuster i Avinguda Països Catalans
   Desenvolupada
  23.Millora seguretat viària c/ Enric Morera entorn centre escolar
   Desenvolupada
  24. Millora seguretat passos de vianants c/ Font dels Capellans a l'entorn de la residència
   Desenvolupada
  25. Millora seguretat camí rural Torre Santa Catarina
   Desenvolupada
  26. Millora pas de vianants a Els Comtals
   Desenvolupada
  27. Millora pas de vianants Ctra. Cardona/ Carrer Dos de Maig (semàfor)
   Desenvolupada
  28. Instal·lació elements reductors de velocitat c/ Carrasco Formiguera
   Desenvolupada
  29. Millora itinerari escolar La Sèquia
   Desenvolupada
  30. Millora camí escolar de l'escola Valldaura (nou pas de vianants)
   Desenvolupada
  31. Millora camí escolar Santa Rosa de Lima (protecció sortida)
   Desenvolupada
  32. Millora camí escolar Ïtaca
   Desenvolupada
  33. Millora camí escolar Serra i Hunter
   Desenvolupada
  34. Pacificació de trànsit c/ Francesc Moragas
   Desenvolupada
  35. Reordenació del trànsit i millora de la seguretat viària al polígon Industrial Els Dolors
   Desenvolupada
  36. Reordenació del trànsit i millora de seguretat viària al polígon industrial Pont Nou
   Desenvolupada
  37. Millora accessos per a vianants i reordenació del trànsit al Congost
   Desenvolupada
  38. Ampliació illa de vianants carrer Sobrerroca
   En procés

  Un transport públic eficient i de qualitat

  1. Equitat respecte municipis RMB subvencions transport públic
   En procés
  2. Nova concessió del bus urbà
   Desenvolupada
  3. Acció de millora del pàrquing Centre Històric
   Desenvolupada
  3. Millora de l'eficiència del servei de bus reajust de servei demanda
   Desenvolupada
  3.1. Millora connectivitat Hospital Sant Joan de Déu
   Desenvolupada
  3.2. Estudi d'implementació del servei a la demanda al barri de Miralpeix
   Desenvolupada
  4. Unificació criteris bonificacions transport urbà T-social
   Desenvolupada
  5. Equipem les parades
   Desenvolupada
  6. Millora seguretat peatonal estació RENFE – trasllat parada bus
   Desenvolupada
  7. Promoció transport públic amb programa formatiu a les escoles. Alumnes 1r d'ESO
   Desenvolupada
  8. Implantació carril bus Ctra. De Vic
   Pendent
  9. Bus nocturn Festa Major
   Desenvolupada
  10. Nova parada a la línia Manresa-El Xup davant de l'edifici de La Catalana
   Desenvolupada
  11. Nova parada a la línia 5 a la Pujada Roja
   Desenvolupada
  12. Incorporació de 2 autobusos híbrids a la flota
   Desenvolupada
  13. Instal·lació de panells dinàmics d'informació de pas de parada
   Desenvolupada

  Els sistemes d'aparcament: Plena entrada en càrrega

  1. Reequilibri econòmic concessió EYSA/LA REFORMA
   Desenvolupada
  2. Acció de millora del pàrquing La Reforma
   
  2.1.Campanya de difusió i promoció
   Desenvolupada
  2.2. Places per a veïns i comerciants en regim de dret d'ús
   Desenvolupada
  2.3. Canvi de nom del pàrquing La Reforma a pàrquing La Seu - Centre
   Desenvolupada
  4. Implementació d'àrees verdes d'aparcament per a veïns.
   Desenvolupada
  4.1. Estudi d'implementació de zona verda entre la plaça d'en Creus, carrer de les Piques i la baixada de Na Bastardes
   Desenvolupada
  4.2. Estudi d'ampliació de la zona verda del Centre Històric
   Desenvolupada
  5. Reordenació aparcament entorn zona nord Trullols
   Desenvolupada
  6. Reordenació estacionament carrer Sant Ramon
   Desenvolupada
  7. Reordenació estacionament carrer Bambylor
   Desenvolupada
  8. Millora senyalització i accessibilitat pàrquing La Farola c/ Canyelles.
   Desenvolupada
  8.1.Pàrquing La Seu
   Desenvolupada
  9. Ampliació de l'aparcament de les piscines i millores dels seus accessos.
   En procés
  10. Zona blava
   En procés
  10.1. Estudi ampliació zona blava
   Desenvolupada
  10.2. Estudi d'implementació de pagament a través del mòbil
   Desenvolupada
  10.3. Renovació dels parquímetres
   Desenvolupada
  11. Adequació aparcament Saclosa
   Pendent
  12. Prova pilot de zones de càrrega i descàrrega amb sensors lumínics
   Desenvolupada
  13. Implantació de nova zona d'estacionament al carrer Dama
   Pendent

  12.ENDREÇA. Protecció, seguretat i prevenció

  Pla local de seguretat

  1. Definició d'objectius i principis generals del Pla
   Desenvolupada
  2. Elaboració i aprovació de Pla Local de Seguretat
   Desenvolupada
  3. Observatori Trimestral d'Indicadors de Seguretat
   Desenvolupada
  4. Signatura del Conveni de Sistema de Informació policial
   Desenvolupada
  5. Creació de la mesa policia i de seguretat
   Desenvolupada
  8. Presentació anual a la Junta Local de Seguretat dels resultats i determinar les accions a desenvolupar
   Desenvolupada

  Pla de seguretat per barris

  1. Informe de seguretat ciutadana per barris i actualització anual
   Desenvolupada
  2.Divisió especialitzada en proximitat i territori.
   Desenvolupada
  3. Presència policial en zones comercials, mercats o de concentració, escoles i locals d'oci
   Desenvolupada
  4. Visites i entrevistes de la regidoria amb els diferents agents socials de cada barri
   Desenvolupada
  5. Creació de la unitat de policia administrativa i de civisme
   Desenvolupada

  Seguretat pública i de convivència

  1. Disseny de plans preventius específics per a activitats ordinàries i extraordinàries
   Desenvolupada
  2.Consells de Bones Pràctiques per a establiments de restauració i locals d'oci
   Desenvolupada
  3. Dispositius preventius de control i vigilància a zones comercials i de gran concurrència, mercats, escoles i polígons industrials
   Desenvolupada
  4. Campanyes de sensibilització , convivència i ocupació i l'ús de la via pública
   Desenvolupada
  5. Recomanacions virtuals a través de les xarxes socials en matèria de seguretat (gent gran, vacances, etc)
   Desenvolupada
  6. Instrucció dels expedients derivats dels incompliments de les ordenances municipals
   Desenvolupada

  Emergència i autoprotecció

  1. Actualització dels Plans d'emergències i autoprotecció municipals i de Plans Especials per situació de risc
   Desenvolupada
  2. Elaboració de Pla Especial per Riscos Químics
   Desenvolupada
  3. II Jornada de Polítics i Tècnics de Protecció Civil
   Desenvolupada
  4.Simulacre de l'accident ferroviari en el túnel de Viladordis
   Desenvolupada
  5. Consells virtuals a través de les xarxes en matèria d'Autoprotecció
   Desenvolupada
  6. Catàleg de masies al municipi
   Desenvolupada
  7. Redacció i implantació protocol seguretat actes sense PAU
   Desenvolupada
  8. Definició d'un programa per una Manresa cardioprotegida
   Desenvolupada
  9. Simulacre formatiu de nevades
   Desenvolupada
  10. Creació d'un servei d'alertes al mòbil en casos d'emergència
   Desenvolupada

  Pla d'educació i seguretat viària

  1. Parc Infantil de trànsit
   Desenvolupada
  2. Cicle de xerrades sobre seguretat a escoles i Casals d'avis
   Desenvolupada
  3. Consells virtuals a través de les xarxes sobre seguretat viària
   Desenvolupada
  4. Pla per reduir atropellaments
   Desenvolupada
  5. Campanyes de sensibilització i civisme viari
   Desenvolupada
  6. Controls e trànsit, alcoholèmies i drogues
   Desenvolupada
  7. Adhesió al sistema d'informació i atenció a les víctimes d'accidents de trànsit.
   Desenvolupada
  8. Ordenança per a la reserva d'estacionament per a persones de mobilitat reduïda
   Desenvolupada
  9. Conveni amb la DGT per a facilitat al ciutadà la tramitació del canvi titularitat del vehicle
   Desenvolupada
  10. Adhesió a la Carta europea dels Drets dels vianants
   Pendent

  Manteniment i millora del cementiri municipal

  1. Recuperació de nínxols utilitzats
   Desenvolupada
  2. Convocatòria nínxols
   Desenvolupada
  3. Renovació mobiliari cementiri
   En procés
  4. Estudi capacitat vida cementiri
   Desenvolupada

  13.ENDREÇA. Una ciutat amb qualitat de vida

  Pla de prevenció i promoció de la salut

  1. Projecte " Pamboli ", foment d'hàbits alimentaris saludables en escolars
   Desenvolupada
  2. Control i supervisió de menús dels menjadors escolars
   Desenvolupada
  3. Prevenció de la càries dental en escolars
   Desenvolupada
  4. Formació en hàbits de vida saludable: higiene i primers auxilis
   Desenvolupada
  5. Impulsar novament el Consell de drogodependències i desenvolupar un Programa de prevenció de drogodependències
   Desenvolupada
  6. Detecció precoç en salut adreçat a escolars de primària
   Desenvolupada
  7. Programa Nits Q
   Desenvolupada

  Agenda 21

  1.Estudis de la qualitat de l'aire ambient
   Desenvolupada
  2. Anàlisi i accions derivats del mapa acústic
   En procés
  3. Desenvolupament del Pla d'Acció per l'Energia sostenible PAES
   Desenvolupada
  4. Valoració dels espais lliures ambientals per tal de protegir i millorar la qualitat del paisatge.
   Desenvolupada
  5. Fomentar el control i reducció dels consums d'aigua d'àmbit municipal
   Desenvolupada
  6. Gestió de residus : Campanyes de sensibilització en el consum i recollida selectiva
   Desenvolupada
  7. Consolidar l'espai rural com a element estructurador del territori. POUM
   Desenvolupada
  8. Estudi i implantació del vehicle elèctric. Primers passos
   Desenvolupada

  Millora de qualitat de vida de les persones amb discapacitat

  1. Elaborar i desenvolupar el pla d'inclusió a la discapacitat de la ciutat de Manresa.
   Desenvolupada
  2. Desenvolupar el programa d'arranjament d'habitatges per gent gran i discapacitada de la Diputació de Barcelona.
   Desenvolupada
  3. Realitzar una atenció especialitzada al col·lectiu de les persones amb discapacitat mitjançant l'equip d'atenció a la dependència i discapacitat
   Desenvolupada
  4. Donar suport tècnic, material i econòmic a entitats de discapacitats o de familiars de discapacitats(nominatives casa del sord, arans, cdiap; cessió espai associació de malalts mentals ...) econòmic
   Desenvolupada

  Millora de qualitat de vida de la infància i l'adolescència

  1. Elaborar i desenvolupar el Pla local d'infància i adolescència 2014 - 2017
   Desenvolupada
  2. Millorar el suport a l'escolarització dels infants de Manresa : ajuts de menjador, ajuts a l'escolarització
   Desenvolupada
  3. Mantenir els diferents programes i serveis preventius d'atenció al col·lectiu d'infants i adolescents: Centres oberts per infants; Espai Jove per adolescents i joves
   Desenvolupada
  4. Portar a terme anualment la Festa dels Drets dels infants des del pla d'inclusió de la ciutat i amb la participació del Consell dels infants i els agents de la xarxa d'inclusió social
   Desenvolupada
  5. Col·laborar activament en l'elaboració del Protocol comarcal de maltractaments infantils
   Desenvolupada
  6. Mantenir els diferents dispositius tècnics de suport prioritzant les famílies en situació de risc social: servei d'intervenció en les famílies i servei de famílies col·laboradores "Fem de tiets", Enxarxa 08240.
   Desenvolupada
  7. Elaborar un mapa d'espais de joc i lúdics pels infants
   En procés
  8. Creació, desenvolupament i seguiment del Consell d'adolescents
   Desenvolupada

  Promoció de les polítiques per joves

  1. Aprovació del Pla Local de Joventut 2013/2016
   Desenvolupada
  2. Posada en marxa de l'Oficina Jove del Bages
   Desenvolupada
  3. Dinamització del Consell de Joves
   Desenvolupada

  Promoció de l'activitat física

  1. Endreçar i ajustar l'oferta municipal de places d'activitats físiques per a adults (programa Manresa Esport Salut) per complementar l'oferta de gestió indirecta (Piscina Municipal i Ateneu les Bases) i reequilibrar l'oferta global de la ciutat.
   Desenvolupada
  2. Recuperar la participació de Manresa al cicle de Caminades de la gent gran de la DIBA i potenciar el programa municipal de passejades "Pas a Pas fent Salut".
   Desenvolupada
  3. Dissenyar el futur camp municipal de rugbi del Congost
   Desenvolupada
  4. Dissenyar el futur camp municipal de beisbol al Congost – POUM
   Desenvolupada
  5. Desenvolupar el projecte de Patis Oberts a les escoles per crear espais de convivència entre els infants a través del joc i l'esport no reglat.
   Desenvolupada
  6. Crear un nou espai esportiu recreatiu d'ús lliure a l'espai de la Pista Castell i millorar l'accessibilitat i les condicions de seguretat i convivència dels actuals (camí Gravera...)
   En procés
  7. Millores dels equipaments esportius de barris
   Desenvolupada

  Pla de millora de la salubritat pública i seguretat alimentària

  1. Disseny , aprovació i implementació d'un programa d'inspeccions sanitàries en establiments alimentaris
   Desenvolupada
  2. Control sanitari a l'inici d'activitats
   Desenvolupada
  3. Registre sanitari municipal d'establiments minoristes d'alimentació
   Desenvolupada
  4. Control del desenvolupament d'activitats amb risc sanitari ambiental i gestió de queixes
   Desenvolupada
  5. Control integrat de plagues en dependències Municipals i via publica i gestió de queixes
   Desenvolupada

  Regulació i protecció d'animals domèstics

  1. Revisió de l'Ordenança actual, nova redacció i aprovació
   Desenvolupada
  2. Disseny de reglaments i protocols de desenvolupament
   En procés
  3. Disseny i aplicació de campanyes relacionades amb l'ordenança
   Desenvolupada
  4. Recollida i foment de la recuperació i adopció d'animals abandonats
   Desenvolupada
  5. Implantació i control de colònies controlades de gats
   Desenvolupada
  6. Control de les poblacions de coloms i altres aus urbanes i gestió de queixes
   Desenvolupada
  7. Gestió de queixes relacionades amb animals domèstics
   Desenvolupada

  14.CAPITALITAT. Una ciutat atractiva

  Promoció del comerç

  1. Professionalització del sector comercial (Manresa Centre Actiu- Centre Històric)
   Desenvolupada
  2. Accions dinamitzadores. Shopping Night, Nadal i Fires
   Desenvolupada
  3. Creació nous mercats de venda no sedentària (Rebost del Bages, Mercat Puigmercadal)
   En procés

  Marca "Manresa"

  1. Presentació marca "Manresa centre de tot"
   Desenvolupada
  2. Creació nova pagina web de Turisme
   Desenvolupada
  3. Participació a fires i xarxes
   Desenvolupada
  4. Edició de la Guia de l'Eix (Manresa – Igualada – Vilafranca – Vilanova)
   Desenvolupada
  5. Guia d'enoturisme
   Desenvolupada
  6. Nova maca
   Desenvolupada

  Promoció del turisme familiar i cultural

  1. Fer una programació estable de turisme familiar
   Desenvolupada
  2. Programació del turisme cultural al Centre Històric
   Desenvolupada
  3. Desenvolupar el producte turístic "Descoberta de Manresa"
   Desenvolupada
  4. Creació de l'itinerari "Manresa ciutat cremada. 1713 - 1714"
   Desenvolupada
  5. Gratuïtat en la visita al carrer del Balç alumnes de 5è primària i 2n Eso
   Desenvolupada
  6. Creació de productes turístics de natura i de proximitat
   Desenvolupada
  7. Promoure rutes familiars per l'Anella Verda
   Desenvolupada
  8 .Príncep Assuan a la plaça Major i activitats infantils
   Desenvolupada

  Creació de la taula de treball i de turisme

  1. Convocatòria de tots els agents públics i privats relacionats amb activitats turístiques
   Desenvolupada
  2.Creació de la Taula de Treball de Turisme
   Desenvolupada
  3. Creació d'una comissió d'estratègia i màrqueting
   Desenvolupada

  Organització esdeveniments esportius de caràcter nacional

  1. Final lliga catalana de Basquet (32a. Edició).
   Desenvolupada
  2.Volta Ciclista Catalunya (90a. Edició). Arribada al centre i nucli antic de Manresa de la 5a. Etapa (Ascó-Manresa)
   Desenvolupada
  3. Volcat. Cursa internacional de BTT per la Catalunya Central
   Desenvolupada
  4. Campionat d'Espanya aleví de natació
   Desenvolupada
  5. Campionat de Catalunya de Clubs de Ball Esportiu
   Desenvolupada

  Calendari d'esdeveniments festius i culturals

  1. Calendari festiu tradicional: Reis, Carnestoltes, Festa de la Llum-Fira de l'Aixada, Setmana Santa, Sant Joan, Festa Major i Nadal
   Desenvolupada
  2. Fires i festivals artístics: Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional-Mediterrània, Vi-suals, Tocats de Lletra...
   Desenvolupada
  3. Dies Internacionals: Dia Mundial de la Poesia, Dia Int. De la Dansa, Dia Int. Dels Museus, Jornades del Patrimoni...
   Desenvolupada
  4. Altres esdeveniments culturals i populars: Músics al carrer i Nits Musicals de Vic-Remei, Trobada d'havaneres, Trobada de Gegants del Xup, Trobada Colles de l'Eix, etc.
   Desenvolupada
  5. Commemoració Any Amat-Piniella
   Desenvolupada
  6. Commemoració Tricentenari Guerra de Successió
   Desenvolupada
  7. Elaboració d'una guia de butxaca semestral amb la proposta de diferents activitats.
   Desenvolupada
  8. Elaboració d'un programa d'activitats de Nadal
   Desenvolupada
  9. Commemoració dels 75 anys dels bombardejos franquistes a Man
   Desenvolupada
  10. Celebració de la 63ª Nit de Santa Llúcia a Manresa
   Desenvolupada
  11. Nomenament Manresa, Capital de la Cultura Catalana 2018
   Desenvolupada

  Projecte estratègic "Manresa 2022"

  1. Pla Director Manresa 2022
   Desenvolupada
  2. Inauguració de l'Oficina Manresa 2022
   Desenvolupada
  3. Implementació del Pla d'Accions
   Desenvolupada

  Pla estratègic d'internacionalització de Manresa

  1. Elaboració del Pla d'Accions
   Desenvolupada
  2. Implementació del Pla d'Accions
   Desenvolupada

  Pla de màrqueting de Manresa

  1. Elaboració del Pla de màrqueting
   Desenvolupada
  2. Implementació del Pla d'Accions
   Desenvolupada

  15.CAPITALITAT. Lideratge i capitalitat

  Gestió mancomunicada de serveis amb el territori

  1.Oferir Fundació Fira Manresa per organitzar actes a altres municipis.
   En procés
  2.Donar suport a la resta d'ajuntaments en matèria de protecció civil.
   Desenvolupada
  3. Jornades de formació adreçades al cos de policia local dels diferents municipis de la comarca.
   Desenvolupada
  4. Donar protagonisme especial als municipis de la comarca en actes que es celebrin a Manresa .
   En procés

  Ordenació sector de l'Agulla

  1. Desenvolupament del Pla Director que inclou tot l'àmbit afectat per l'actuació. Redacció de document refós
   Desenvolupada
  2. Redacció del projecte d'urbanització del carrer de l'Agulla
   Desenvolupada
  3. Urbanització del carrer de l'Agulla
   En procés

  Coneixement interessos comuns amb els municipis de la comarca

  1. Visita a tots els alcaldes de la comarca.
   Desenvolupada
  2. Elaboració d'un dossier amb els interessos i necessitats dels municipis de la comarca.
   Desenvolupada
  3. Cercar fórmules conjuntes de promoció dels municipis del Bages i la seva activitat econòmica
   En procés

  Lobby de ciutats interiors

  1. Visita a aquests municipis i als seus representants
   Desenvolupada
  2. Organització d'unes jornades de reflexió sobre les necessitats i possibilitats de les ciutats de la Catalunya interior
   Pendent
  3. Document de detecció de necessitats comunes
   Pendent

  16.CAPITALITAT. Millora de la connectivitat

  Millora accessos i connectivitat de la ciutat amb el territori per carretera C16, C55, C37 I C25

  1. Millora accessos C16 – C55. Sortides Pont de Vilomara/Bufalvent
   En procés
  2. Seguiment projecte desdoblament C55 entre Els Comtals i Viladordis
   En procés
  2.1. Projecte millora Bufalvent i Viladordis
   En procés
  2.2. Projecte millora els Comtals
   En procés
  3. Impuls i seguiment intervencions de millora seguretat C55, km27
   Desenvolupada
  4. Millora senyalització accessos a la ciutat C55 – C25: Centre Històric i Parc Tecnològic de la Catalunya Central
   Desenvolupada
  5. Millora accés Manresa c25 - Congost- polígon industrial Pont Nou: Repavimentació camí Vell Rajadell
   Desenvolupada
  6. Millora connexió peatonal Bufalvent
   Pendent
  7. Dignificació i millorar accessos a la ciutat
   En procés
  7.1. Projecte accés nord- La Salle
   Desenvolupada
  7.2. Seguiment projecte de millora Pujada Roja
   En procés
  7.3. Antiga Carretera Igualada
   En procés
  7.4. Execució Rotonda Sant Pau
   Desenvolupada
  8. Proposta de model territorial i lideratge
   Desenvolupada

  Millora connectivitat de la ciutat amb el territori en transport públic

  1. Nova planificació per les estacions de FFCC i RENFE – POUM
   Desenvolupada
  2. Avancem en la reducció de temps de la connexió ferroviària RENFE
   Desenvolupada
  3. Millora de l'estació de RENFE
   Pendent
  4. Proposta de model territorial
   Desenvolupada
  5. Millora del servei de bus Manresa - Barcelona
   Desenvolupada

  Manresa : Punt de referència

  1. Agrupació de municipis amb transport urbà. Major presència. Jornades 2013
   Desenvolupada
  2. Àrea prestació conjunta de servei de taxi: Manresa i entorn
   En procés
  3. Formulació al·legacions revisió PDI
   Desenvolupada
  4. Participació Eurotowns -Mobility
   Desenvolupada
  5. Consorci viari de la Catalunya Central – Presència Activa
   Desenvolupada

  17.AMBICIÓ. Desenvolupament urbanístic

  Redacció i desenvolupament del POUM

  1. Oficina POUM.
   Desenvolupada
  2. Línies estratègiques del Pla d'Ordenació Urbanística de Manresa 2030.
   Desenvolupada
  3. Procés de participació ciutadana.
   Desenvolupada
  4. Elaboració de l'Avanç del Pla.
   Desenvolupada
  5. Aprovació Inicial del Pla
   Desenvolupada

  18.AMBICIÓ. Atenció a les necessitats socials

  Pla d'ajuts amb criteris unificats

  1. Revisió de l'actual Programa d'ajudes individualitzades
   Desenvolupada
  2. Elaboració i posada en marxa de les bases d'un nou programa d'ajuts de naturalesa social destinats a fer front a l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
   Desenvolupada
  3. Programa d'ajuts al pagament de l'IBI
   Desenvolupada
  4. Elaboració i posada en marca d'un Programa d'ajudes per a persones i famílies que no poden fer front al pagament de les rendes de lloguer.
   Desenvolupada

  Acomp. integral per l'accés i conservació de l'habitatge

  1. Ampliació i gestió del parc públic i privat de l'habitatge
   Desenvolupada
  2. Crear un servei d'ajuts a la mediació hipotecària
   Desenvolupada
  3. Crear un servei d'intermediació per a lloguers
   Desenvolupada
  4. Creació d'un Fons Social de Vivendes
   Desenvolupada
  5. Creació d'una comissió d'habitatge
   Desenvolupada
  6. Creació de la Taula Municipal de l'Habitatge
   Desenvolupada
  7. Impulsar projectes de masoveria urbana
   Desenvolupada
  8. Elaborar i impulsar un Pla per paliar la pobresa energètica de les famílies
   Desenvolupada

  Pla local de serveis socials

  1. Redacció, aprovació i execució del Pla local 2011-2014
   Desenvolupada
  2. Revisió i aprovació del Pla de serveis socials bàsics municipals
   Desenvolupada

  Pla local d'inclusió social

  1. Redacció, aprovació i execució del Pla local d'inclusió social 2012-2015
   Desenvolupada
  2. Continuïtat i impuls a la Xarxa d'entitats per la inclusió social
   Desenvolupada
  3. Posta en marxa i desenvolupament del Projecte d'inclusió social “ Entre tothom “
   Desenvolupada
  4. Elaboració i posada en marxa d'un programa municipal de voluntariat “temps d'or”
   Desenvolupada
  5. Elaboració, aprovació i seguiment del pla d'igualtat entre homes i dones 2012-2015
   Desenvolupada
  6. Elaboració i posada en marxa d'un projecte d'horts comunitaris
   Desenvolupada
  7. Elaboració i posada en marxa del projecte de suport a l'escolarització "Voluntariat per l'aprenentatge"
   Desenvolupada
  8. Elaboració informe social 2014
   Desenvolupada

  Coordinació interadministrativa i d'entitats d'atenció social

  1. Establir acords i convenis amb les diferents entitats socials de la ciutat.
   Desenvolupada
  2. Millorar els serveis existents i impulsar nous serveis en la cobertura de necessitats bàsiques a la ciutat : únic punt de distribució d'aliments, servei de dutxes I creació d'un rober social.
   Desenvolupada
  3. Mantenir i activar els òrgans de participació: Consell de Serveis Socials i el Consell de la Dona
   Desenvolupada
  4. Impulsar la creació d'una taula territorial de serveis socials de la Catalunya Central (Manresa, Vic, Berga, Igualada).
   Desenvolupada

  19.AMBICIÓ. Suport i impuls a l'activitat econòmica

  Suport a la creació d'empreses i a la promoció del comerç

  1. Atenció a les empreses i prospecció de la seva capacitat de generar ocupació
   Desenvolupada
  2.Programes de formació d'emprenedoria
   Desenvolupada
  3.Ocupació completa del Viver d'empreses del Palau Firal
   Desenvolupada
  4.Recerca d'empreses comercials tractores per implantar-se al centre de la ciutat
   En procés
  5.Assimilació del Polígons els Trullols i els Dolors a la TUC
   Desenvolupada
  6.Redacció del document Pacte de Ciutat
   Desenvolupada
  7.Suport a les iniciatives del comerç
   Desenvolupada
  8.Bases per la concessió de microcrèdits per afavorir la creació i modernització d'empreses de Manresa
   Desenvolupada
  9. Fomentar el cooperativisme per generar activitat econòmica i ocupació estable
   Desenvolupada

  Parc tecnològic de la Catalunya Central

  1. Finalització de la urbanització de la part pública del PTCC
   Desenvolupada
  2.Promoció i comercialització de l'espai de l'Edifici Impuls i del Parc Central
   Desenvolupada
  3.Redacció Pla d'usos de l'Edifici Impuls
   Desenvolupada
  4. Finalització i construcció Edifici CTM i posada en funcionament
   Desenvolupada
  4.Construcció Edifici CTM i posta en funcionament
   Desenvolupada
  5.Modificació del Pla de parcial
   Desenvolupada

  Desplegament de fibra òptica

  1.Estesa de FO als Polígons Industrials
   Desenvolupada
  2.Estesa FO al Parc Central
   Desenvolupada
  3.Mapificació FO de la ciutat i estat de desenvolupament.
   Desenvolupada
  4.Desplegament de FO a la ciutat. Prioritat escoles, centres públics i empreses.
   Desenvolupada

  Creació d'oficina d'activitat econòmica

  1.Creació OAE
   Desenvolupada
  2.Gestió Unificada Obres i Activitats
   Desenvolupada
  3.Nova Ordenança d'activitats
   Desenvolupada

  Projecte Smart - Eix Diagonal

  1. Signatura Protocol Smart-Eix Diagonal
   Desenvolupada
  2. Implantació del Projecte.
   En procés
  3. Millora de les infraestructures de comunicació existents
   En procés
  4. Projectes de participació i transparència entre els diferents ajuntaments
   Desenvolupada
  5. Projectes referents a estalvi energètic i energies renovables
   Desenvolupada

  20.AMBICIÓ. Universitat Manresa

  Carnet Campus Manresa

  1.Recerca de col·laboradors que s'adhereixin al Carnet
   Desenvolupada
  2.Definició dels serveis municipals i/o universitaris dirigits als beneficiaris del Carnet (BCUM, Punt d'informació juvenil, Ateneu les Bases, Piscina municipal, ...)
   Desenvolupada
  3.Vinculació de les promocions del Carnet al nou web del Campus Universitari de Manresa
   Desenvolupada
  4.Disseny i distribució del Carnet universitari
   Desenvolupada

  Coordinadora d'universitats

  1.Disseny de la Coordinadora d'universitaris i recerca d'estudiants per participar-hi
   En procés
  2.Creació de la Coordinadora d'universitaris
   En procés
  3.Definició del funcionament i la metodologia de treball
   En procés
  4.Coorganització de l'acte d'inauguració del curs universitari
   En procés
  5.Organització de la diada cultural
   En procés
  6. Enquestes de valoració sobre els serveis i activitats que ofereix el Campus (Residència, BCUM, jornada de portes obertes, fira de l'estudiant,...)
   Pendent

  Consell consultiu Universitat Manresa

  1. Disseny del Consell Consultiu i recerca de persones que hi formin part
   Pendent
  2. Creació del Consell Consultiu
   Pendent
  3.Definició del funcionament i la metodologia de treball
   Pendent
  4. Valoració continuada dels serveis i activitats del Campus universitari (BCUM, Residència, Fira de l'estudiant i jornada de portes obertes, Saló de l'Ensenyament, acte d'inauguració del curs,...)
   Pendent

  Promoció d'estudis superiors

  1.Presència dels Estudis Superiors a al Fira de l'estudiant
   Desenvolupada
  3.Vinculació d'alumnes, docents i professionals provinents de l'àmbit universitari a les activitats del Campus Manresa
   Desenvolupada
  4.Difondre l'oferta de CFGS a orientadors laborals i educatius
   Desenvolupada
  5. Elaboració de la revista “Universitat Manresa”
   Desenvolupada

  Acord federatiu Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

  1. Gestions a nivell institucional amb la Universitat de Vic i la Secretaria d'universitat de la Generalitat
   Desenvolupada
  2. Acompanyament durant el procés de federació als equips professionals de la FUB, la Fundació Balmes i l'UVIC
   Desenvolupada
  3. Aprovació del nom de la nova Universitat UVIC - UCC
   Desenvolupada
  4. Signatura de l'acord federatiu al Parlament de Catalunya
   Desenvolupada
  5. Presència al Patronat FUBalmes
   Desenvolupada

  Crèdits acadèmics solidaris

  1. Rebre la demanda dels diferents agents socials en captar voluntaris universitaris
   Desenvolupada
  2. Intermediar amb la Universitat per tal d'aconseguir el reconeixement dels crèdits acadèmics solidaris
   Desenvolupada

  21.AMBICIÓ. Inversions en edificis i equipaments

  Ampliació Sant Joan de Déu

  1. Adjudicació de l'ampliació
   Desenvolupada
  2. Execució de les obres
   Desenvolupada
  3. Posada en funcionament
   Desenvolupada

  Ateneu de les Bases

  1. Finalització de l'obra
   Desenvolupada
  2. Posada en marxa
   Desenvolupada

  LLar d'infants Bressolvent

  1. Adjudicació de les obres
   Desenvolupada
  2. Execució de les obres
   Desenvolupada
  3. Posada en funcionament
   Desenvolupada

  Remodelació i millora de diferents escoles

  Acabament de la reforma integral de l'Institut Lluís de Peguera
   Desenvolupada
  Ampliació de l'escola Valldaura
   Desenvolupada
  Ampliació de l'escola Valldaura Fase I: treballs d'adequació de nous terrenys
   Desenvolupada
  Ampliació de l'escola Valldaura Fase II: subministrament i acondicionament d'un mòdul
   Desenvolupada
  Millora de l'accessibilitat de l'escola S. Ignasi i reforma de l'edifici
   Desenvolupada
  Millora de l'accessibilitat rodada de l'escola Puigberenguer
   Desenvolupada
  Millora de l'accessibilitat rodada de l'escola Puigberenguer Fase I: accessos a l'escola
   Desenvolupada
  Millora de l'accessibilitat rodada de l'escola Puigberenguer Fase II: enderroc i acondicionament accés camí de la Gravera
   Desenvolupada
  Millores a l'escola Ítaca
   Desenvolupada
  Millores a l'escola Ítaca Fase I: treballs diversos de reforma
   Desenvolupada
  Millores a l'escola Ítaca Fase II: accessos i porta d'entrada a l'escola
   Desenvolupada
  Millores a l'escola La Font
   Desenvolupada
  Millores a l'escola La Sèquia
   Desenvolupada
  Millores a l'escola Muntanya del Drac
   Desenvolupada
  Millores a l'escola Pare Algué
   Desenvolupada
  Millores a l'escola Renaixença
   Desenvolupada
  Millores a l'escola Serra i Húnter
   Desenvolupada
  Millores a la lla d'infants la Llum
   Desenvolupada
  Rehabilitació de l'escola La Flama
   Desenvolupada
  Rehabilitació de l'escola La Flama Fase I: tancaments
   Desenvolupada
  Rehabilitació de l'escola La Flama Fase II: sanitaris i lavabos
   Desenvolupada
  1. Redacció del projecte
   Desenvolupada
  2. Recerca de finançament
   Desenvolupada
  3. Execució de les obres
   Desenvolupada

  Institut Cal Gravat

  1. Adjudicació de les obres
   Desenvolupada
  2. Execució de l'obra
   Desenvolupada

  Projecte de rehabilitació integral Vell Congost

  1. Execució i revisió del finançament
   Desenvolupada
  2. Execució de les obres
   Desenvolupada
  3. Posada en marxa de l'equipament
   Desenvolupada
Destaquem
Banners anteriors
 • Opinió Grups Municipals
 • Ajuts Patrimoni 2021
 • Síndic de Greuges
 • Govern obert > Infoparticipa
 • Pla de Protecció Especial del Patrimoni de Manresa
 • Banca ètica
 • Manresa ciutat civica
 • Banner PA ICAM
 • Municipis per la independència
 • Projecte simbiosi industrial
 • Banc ADN
 • Consulta del planejament vigent
 • Carrer del balç
 • Tracta'm bé 2
Banners següents
Logo del Cor de Manresa
Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat