Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Comença la construcció dels nous accessos a l'Antic Col·legi de Sant Ignasi i es treballa en una redefinició del Museu Comarcal

23/05/2017

Durant el mes de juny començarà una nova fase d’obres al Museu Comarcal de Manresa: la construcció dels nous accessos des de la nova plaça on hi havia l’antiga església i la Sala Ciutat. Es construirà un nou volum exterior i es podrà accedir al claustre des de la nova plaça. Paral·lelament, Ajuntament i Generalitat treballen en la redefinició del Museu Comarcal.

 

 

Les novetats no s’aturen a l’Antic Col·legi de Sant Ignasi, on els treballs de millora no s’aturen. La fase de les obres que començaran de manera imminent dotaran l’edifici d’uns nous accessos. Paral·lelament, s’està treballant en una nova proposta per renovar el concepte del Museu Comarcal.

 

El conjunt d’actuacions al Museu Comarcal de Manresa està vinculat al projecte Manresa 2022, en el marc del qual s’ha convertit també l’edifici en punt de recepció, acollida i benvinguda als pelegrins del Camí ignasià i els visitants.

 

Els dades de les actuacions previstes han estat presentades avui, a les instal·lacions del Museu Comarcal de Manresa, pel primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme i Llicències de l'Ajuntament de Manresa, Marc Aloy; el regidor de Turisme, Joan Calmet; i la regidora de Cultura, Anna Crespo. També hi ha participat el cap del Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials de l'Ajuntament, David Closes.

 

Aloy ha anunciat que la construcció dels nous accessos a l’Antic Col·legi de Sant Ignasi començaran aquest proper més de juny i significaran “una nova façana i nous accessos més accessibles i més dignes” i ha ressaltat que el projecte d’actuació “està redactat per l’equip tècnic de l’Ajuntament de Manresa, fet que mostra l’excel·lent qualificació tècnica dels tècnics municipals”.

 

El regidor d’Urbanisme ha destacat també “la il·lusió” que suposa tirar endavant un projecte “integral” i que abasta millores en l’àmbit de la cultura, el turisme, el patrimoni, l’espai públic i el Centre Històric de la ciutat”. També ha avançat que el proper dijous 1 de juny, a les 7 de la tarda, es farà una sessió oberta a la ciutadania, al mateix Museu Comarcal, per explicar els detalls del projecte.

 

Per la seva part, Joan Calmet ha emmarcat totes les actuacions previstes en el projecte Manresa  2022 “una aposta de ciutat que és l’espurna que fa possible la recerca de recursos que repercutiran en benefici dels ciutadans de Manresa i en benefici també de les persones que ens han de visitar”. El regidor de Turisme ha fet esment del Centre d’Acollida de Pelegrins i les dues sales a la planta baixa, una de les quals es posarà a disposició dels pelegrins perquè tinguin una àrea d’estada i repòs.

 

Al seu torn, Anna Crespo ha fet una pinzellada del treball en marxa, conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, per redefinir el Museu Comarcal. La regidora de Cultura ha avançat que el nou Museu pretén establir tres seccions diferenciades com serien Descobrir Manresa, l’Espai Memòries i el Museu del Barroc de Catalunya. Per a Crespo, s'està treballant per fer una intervenció global de renovació amb l’objectiu “d’obrir-se, modenitzar-se, amb nous llenguatges, més contemporanis". En definitiva per fer del Museu “un espai de referència que remarqui les seves grans potencialitats”.

 

 

Nous accessos a l’edifici

 

El projecte que és a punt de començar (vegeu plànol d'ubicació) té per objectiu formalitzar uns nous accessos a l’edifici de l’Antic Col·legi de Sant Ignasi des de la nova plaça que és previst d’urbanitzar en el solar que, abans de 1936, ocupava l’església de Sant Ignasi i on, fins al 2015, hi va haverl a Sala Ciutat. El nou accés permetrà accedir al claustre de l’edifici des de la nova plaça.

 

L’àmbit de l’actuació se centra a l’ala oest de l’edifici i, especialment, es desenvolupa sobre part de l’espai que ocupava la desapareguda església de Sant Ignasi (vegeu més plànols del projecte).

 

El projecte preveu edificar uns nous volums (vegeu maqueta) davant la paret mitgera que unia l’antic col·legi amb l’església. Aquests nous volums, que encabiran un espai de recepció i informació del conjunt de l’equipament i uns espais de vestíbul i d’accés al Museu Comarcal de Manresa, pretenen formalitzar una nova façana –que esdevindrà el front principal de l’equipament- sobre la nova plaça. Els nous volums i la preservació de les petges de l’estructura de l’antiga església existents sobre la mitgera són els elements principals que configuraran aquesta nova façana principal. El projecte permet executar una nova fase del nou accés al museu que dóna continuïtat a la rampa del claustre ja executada en fases anteriors.

 

Accés des de la nova plaça

 

El projecte proposa que el nou accés principal de l’edifici es produeixi des de la nova plaça, atès que esdevindrà l’espai públic més destacat i ampli al qual donarà front el complex de l’Antic Col·legi de Sant Ignasi. El nou front sobre la nova plaça es proposa que sigui resolt combinant el manteniment de la visió de part dels vestigis de les empremtes sobre la paret mitgera amb un nou volum-contenidor del vestíbul i accessos públics del museu. El nou volum-contenidor es pretén que actuï també de marquesina que acompanyi el recorregut cap al nou accés principal.

 

 

Vistes sobre l’edifici i l’entorn

 

Es proposa que el conjunt d’elements que resolen els nous accessos al museu formin un recorregut que generi vistes sobre els espais més significatius tant de l’edifici com de l’entorn urbà. Així, la rampa proposada permet ascendir per l’espai de les voltes del claustre i transitar per un doble espai estret coronat per una volta de canó de l’entresòl de l’ala oest de l’edifici.

 

La proposta de volum-contenidor dels vestíbuls i accessos verticals dels espais expositius del museu, permeten tenir vistes sobre l’espai de plaça pel qual s’ha accedit a l’edifici. Al mateix temps, es proposa que el recorregut ascendent per dins d’aquest volum-contenidor tingui vistes no només a l’espai públic proper sinó especialment cap a dos monuments destacats del patrimoni de la ciutat: la basílica dela Seui la torre de Santa Caterina.

 

Objectius i abast de l’actuació

 

El projecte afronta una primera fase d’obres als accessos del Museu, que pretén assolir els objectius següents:

 

-Crear un nou accés principal a l’edifici, i al claustre, des de la nova ampliació de la plaça de Sant Ignasi.
 

-Construir un nou sistema d’accessos al Museu Comarcal del qual forma part la rampa ja executada. El nou sistema d’accessos inclou l’execució d’un vestíbul públic a la planta entresòl.
 

-Construir, a la planta baixa i a tocar del nou accés, un espai de recepció i informació de l’edifici.
 

-Convertir la mitgera -ara posada al descobert- en la façana principal de l’Antic Col·legi de Sant Ignasi. Els nous volums plantejats en el present projecte i el tractament de la mitgera previst en una fase posterior han de conformar el nou front principal de l’edifici sobre la nova plaça.

 

Els nous accessos preveuen la construcció d’un vestíbul a la planta entresòl, d’un sistema d’escales i rampes de d’accés a les plantes entresòl, primera i segona, i la construcció d’un ascensor de connexió des de la planta baixa fins a la planta tercera del museu. El projecte també inclou la construcció d’uns nous espais en planta baixa destinats a instal·lacions i a oficina de recepció i informació. Els únics espais en els quals el projecte preveu executar treballs de tancaments i acabats, en aquesta fase, és en l’espai de recepció i informació.

 

El volum principal adopta una forma volumètrica i de disposició de façanes que respon a la necessitat de protegir-se del sol de ponent a l’estiu, a la necessitat d’obrir-se a les vistes cap al sud, a la voluntat de mantenir vistes cap a l’empremta del transsepte de l’església i a la intenció de conformar adequadament un dels costats de l’ampliació de la plaça Sant Ignasi. Aquest volum dels nous accessos s’entregira per situar la seva cara principal (la que acull un finestral a tota l’alçada) en diagonal respecte la projecció de la cúpula que coronava el creuer de les dues naus de l’antiga església de Sant Ignasi. La posició de la boca principal del nou volum flotant sobre la projecció de l’antiga cúpula pretén evocar la sensació d’espai ascendent i vertical del punt més singular de l’antiga església.

 

Pressupost i terminis d’execució

 

Aquesta primera fase dels nous accessos a l’Antic Col·legi Sant Ignasi, que té un pressupost de 629.000 euros, es va licitar el mes d’abril. L’exposició pública ja s’ha acabat i s’hi han presentat 6 ofertes. Es preveu que l’adjudicació es faci els propers dies i s’han presentat sis ofertes. Durant el mes de juny és previst que comenci l’obra i tingui una durada d’uns sis mesos.

 

D'aquest pressupost, 77.000 euros són aportats pel Departament de Cultura de la Generalitat, i també es compta amb fons del programa Xarxa de la Diputació. Les fases anteriors van representar inversions de 456.000 euros a l'ala sud (dels quals 400.000 aportats pel departament d'Empresa i Ocupació) i 338.692 al claustre (dels quals 107.891 aportats pel departament de Cultura).

 

 

Impuls d’una nova etapa del Museu Comarcal de Manresa

 

El Museu Comarcal de Manresa compta amb més de 120 anys de trajectòria, al llarg dels quals ha anat canviant de nom i d’ubicació. Primer al mateix edifici municipal i des de1941 al’actual a l’Antic Col·legi de Sant Ignasi. Tot i la importància de les col·leccions que conserva les condicions per a la seva gestió han estat sovint més aviat migrades.

 

Els darrers anys però noves circumstàncies han donat un impuls favorable al museu tant per la seva ubicació (context ignasià) com per la seva col·lecció (el fons més destacat i diferencial que conserva el museu és l’art català dels segles XVI al XVIII, especialment en obres de talla policromada de l’època del barroc).

 

Tot això comporta rellançar el projecte del museu, renovar-li el sentit i preparar un projecte de futur que completi els buits evidents, remarqui les seves potencialitats i el posi al dia tan pel que fa a polítiques de difusió i acollida de públics com a posar-lo al lloc que li correspon en el context dels museus del país. Tan com a referència Turística com a Patrimonial.

 

La nova etapa que el Museu, que s’està treballant conjuntament amb la Generalitat, requereix una intervenció global que no només representi una renovació de la imatge corporativa o dels recursos museogràfics emprats en l’exposició permanent, sinó que exigeix una actuació integral perquè la institució adquireixi de nou l’equilibri necessari entre col·lecció, espais museístics i discurs.

 

Per contra, es proposa intervenir en la imatge pública del Museu que actualment es percep ambigua per un discurs museogràfic difós, una oferta d’activitats de perfils molt diversos, un edifici que comparteix amb l’Arxiu Comarcal del Bages, una imatge corporativa molt genèrica i un nom —Museu Comarcal de Manresa— que situa el Museu en la línia de museus d’història i art locals genèrics.

 

És per aquest motiu que es proposa establir tres seccions diferenciades que permetin, per una banda, estructurar el discurs del museu i per tant ordenar les accions que aquest dugui a terme; i, per altra banda, fer que aquest discurs sigui comprensible des de l’exterior. Així, es proposa crear les tres seccions diferenciades següents:

 

-Museu del Barroc de Catalunya (MBC)

 

-Descobrir Manresa (DM)

Espais:  Col·legi de Sant Ignasi, Espai Plaça dela Reforma, Centre d’acollida de Pelegrins, Centre d’interpretació del Carrer del Balç.

 

-Espai Memòries (EM)

 

Centre d’Acollida de Pelegrins i vinculació amb Manresa 2022

 

A banda de tota la part del Museu Comarcal, l’edifici de l’Antic Col·legi de Sant Ignasi, en el marc del projecte Manresa 2022, és el punt d’arribada del Camí ignasià i per tant, en el marc del projecte actual també s’ha convertit en Centre d’Acollida de Pelegrins que facin el camí. La recepció del nou edifici, a la qual s’accedirà pels nous accessos que ara es construiran serà tant el punt de recepció del Museu, com l’accés els pelegrins i també hi haurà informació turística.

 

En aquest sentit, de les dues sales que ja s’han adequat a la planta baixa de l’edifici es posaran a disposició dels pelegrins i s’equiparan amb taules, cadires, guixetes, i alguns elements com microones, per tal que les persones que han completat puguin tenir una àrea d’estada i repòs. L’edifici és un dels quatre nodes principals vinculats amb Sant Ignasi a Manresa, juntament amb la Seu, la Cova i l’Espai 1522.

 

L’altra sala que ja s’ha adequat a la planta baixa tindrà un ús polivalent, amb l’avantatge que té un accés independent respecte el conjunt de l’edifici, que dóna el claustre i que permet una gran transversalitat.

 

 

Antecedents i context

 

A l’Antic Col·legi de Sant Ignasi hi conviuen dos equipaments: el Museu Comarcal de Manresa i l’Arxiu Històric Comarcal del Bages. Des de fa poc temps, l’edifici acompleix una nova funció: ser l’espai d’arribada i acollida dels pelegrins del camí Ignasià.

 

Els diferents usos actuals comparteixen espais d’accés, control i recepció la qual cosa comporta dificultats de gestió, vigilància i claredat per als usuaris. Així mateix, el conjunt de l’edifici i els seus usos presenten deficiències en les condicions d’evacuació en cas d’emergència.

 

El complex edificat de l’Antic Col·legi de Sant Ignasi constava principalment de l’edifici al voltant del claustre i d’una església adossada a l’ala oest. L’església fou enderrocada durant la guerra Civil Espanyola. A l’espai ocupat per l’antiga església, s’hi construí el 1960 un teatre amb solucions constructives austeres i senzilles. El teatre rebé el nom de Sala Loiola i, més endavant, el nom de Sala Ciutat. L’edifici, després d’anys en desús, fou enderrocat l’any 2015.

 

L’enderroc de la Sala Ciutat permetrà ampliar l’espai urbanitzat de la plaça de Sant Ignasi. La urbanització de l’espai és previst que es realitzi en paral·lel a les obres de millora i ampliació del Museu Comarcal de Manresa. L’enderroc de la Sala Ciutat ha deixat al descobert la paret mitgera de contacte entre l’ala oest de l’antic col·legi i l’església de Sant Ignasi. A la mitgera encara hi són visibles les traces de la geometria dels elements constructius de l’església.

 

Per tenir un coneixement històric més complet del conjunt de l’edifici, l’Ajuntament de Manresa va encarregar a l’arquitecte Jordi Morros Cardona l’Estudi històric, arquitectònic i constructiu de l’àmbit oest de l’antic col.legi de Sant Ignasi de Manresa. L’estudi va quedar completat l’any 2016.

 

Durant l’any 2016 es van dur a terme excavacions arqueològiques al solar que havia ocupat l’antiga església. Les excavacions van posar al descobert part de l’arrencada dels murs de l’antiga església i de part, també dels paviments. La zona on aparegueren menys vestigis de l’església fou la de la capçalera, zona on es s’excavaren els espais escènics de l’enderrocada Sala Ciutat.

 

L’Ajuntament de Manresa ha executat obres de rehabilitació i millora de l’edifici durant l’any 2016. Aquestes actuacions han permès recuperar dos espais a l’ala sud del claustre, a nivell de planta baixa, i un espai expositiu a la primera planta de la mateixa ala de l’edifici. Els espais de planta baixa seran destinats a espais d’acollida dels pelegrins del camí Ignasià. L’espai de planta primera, permetrà al Museu Comarcal disposar d’un nou gran espai expositiu.

 

Aquestes obres realitzades el 2016 també han permès millorar els lavabos públics del claustre de l’edifici i han permès construir una nova rampa –ubicada al claustre i a l’ala oest- que ha d’esdevenir el nou accés al Museu Comarcal.

 

L’entorn urbà de l’Antic Col·legi de Sant Ignasi també és previst que, entre el 2017 i el 2019, es renovi en profunditat. En concret són previstes les inversions necessàries per dur a terme les actuacions de millora de l’espai públic següents:

 

  1. Urbanització com a plaça de l’espai ocupat per la Sala Ciutat.
  2. Reurbanització de la Via de Sant Ignasi que comportarà la millora i l’ampliació de les voreres que ressegueixen l’ala nord de l’edifici.
  3. Reurbanització i ampliació del carrer Vidal i Barraquer que millorarà substancialment l’espai públic entre l’ala est de l’Antic Col·legi de Sant Ignasi i les piscines municipals.
  4. Reurbanització de la Baixada dels Drets que permetrà millorar la relació de l’equipament amb el centre de la ciutat i amb el centre històric.

 

Les actuacions programades, a banda de l'ampliació de l’equipament i la millora de l'accessibilitat i la gestió de l’edifici, comporten una millora substancial de la visibilitat del Museu Comarcal de Manresa i de la seva obertura a la ciutat.

 

Destaquem

Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat