Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
Icona tornar al inici
La ciutat
L'Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Pla de reforma de la Via Sant Ignasi (2015)

El pla de reforma de la Via de Sant Ignasi preveu actuacions en diferents àmbits que inclouen el carrer Joc de la Pilota, la Baixada dels Drets, la plaça de Sant Ignasi i la Via de Sant Ignasi amb l’objectiu de:

 • Revitalitzar aquesta zona de la ciutat millorant l’entorn urbà i ampliant l’espai públic arbrat per als ciutadans
 • Millorar la mobilitat donant prioritat als vianants
 • Millorar la connexió amb el Centre Històric i els barris veïns
 • Donar valor al Museu Comarcal i a la Capell del Rapte com a elements patrimonials de la ciutat, millorant-ne l’accés i dignificant el seu entorn.

L'entorn de la Capella del Rapte i la plaça de Sant Ignasi

El Projecte d’Urbanització de l’Àmbit de la Capella del Rapte té la voluntat d'aconseguir un resultat coherent i unitari amb l'actual Plaça de Sant Ignasi de tal manera que sigui percebuda com un únic espai públic a l'entorn de la Capella del Rapte. S'han ponderat les diferent solucions a adoptar per maximitzar les prestacions amb el mínim d'inversió.

Antecedents

 • Projecte de deconstrucció del Teatre Sala Ciutat al terme municipal de Manresa.
 • Projecte de millora i ampliació de la urbanització de la Plaça Sant Ignasi de Manresa.

L'ordenació que es defineix en el present avantprojecte és coherent amb l'avantprojecte d’urbanització de l'àmbit del carrer Sant Ignasi - Plaça Sant Ignasi de Manresa.

Àmbit d'actuació actual

L'àmbit d'actuació té una superfície de 1.008 m2 i és bàsicament la superfície actualment ocupada pel teatre Sala Ciutat, el qual serà enderrocat en els proper mesos. El solar resultant després de l'enderroc limitarà a l'est amb el Museu Comarcal de Manresa, a l'oest amb la Capella del Rapte, al nord amb la Via Sant Ignasi i al sud amb l'actual Plaça Sant Ignasi.

L'enderroc de l'edifici inclou la retirada de la totalitat de les soleres així com de totes les contencions i fonamentacions existents (sempre i quan no posi en perill l'estabilitat de les edificacions o elements de l'entorn). En conseqüència, es preveu trobar una parcel·la lliure d'enderrocs i amb una rasant uniforme i coherent amb els seus límits.

Condicionants de la proposta

A continuació s'exposen els principals condicionants de la proposta:

 • Definir una nova ordenació que doni continuïtat a la plaça Sant Ignasi existent a l'entorn de la Capella del Rapte fins a la Via Sant Ignasi.
 • Resoldre convenientment la relació del nou espai públic amb la Capella del Rapte i el Museu Comarcal de Manresa a favor de la seva integració dins la plaça i afavorir la seva entrada en valor.
 • Prendre com a referència els criteris d'acabats i elements de mobiliari de la plaça existent per tal d'assolir un proposta unitària.
 • Cal tenir present que durant l'enderroc de la Sala Ciutat es farà un seguiment arquelògic allà on es produeixin rebaixos de la rasant. Segons dades històriques facilitades per l'Ajuntament, l'àmbit del teatre va ser ocupat amb anterioritat per una església. Els resultats d'aquest seguiment arqueològic poden condicionar l'ordenació prevista de la plaça.
 • La proposta inclou l'adequació de la mitgera del Museu Comarcal de Manresa que tornarà a quedar vista un cop s'enderroqui la Sala Ciutat. L'adequació a realitzar haurà de garantir la seva estabilitat i solidesa així com la seva estanquitat.
 • Tenint en compte que es tracta d'una parcel·la actualment ocupada per un edifici, no es preveuen afectacions a cap servei. La nova ordenació haurà d'incloure una nova xarxa d'enllumenat públic
  sostenible i eficient.

Descripció de la proposta

La nova proposta compleix plenament els objectius fixats. La seva ordenació dona continuïtat a la plaça existent a l'entorn de la Capella del Rapte fins arribar a la Via Sant Ignasi, aconseguint un aspecte unitari i coherent amb la plaça existent. El nou espai públic està destinat bàsicament a vianants i disposa de recorreguts perfectament accessibles, petites zones d'estada i amb una forta presència de la vegetació.

L'ordenació pren com a referència els criteris establerts a la plaça ja executada i perllonga el llenguatge de franges de paviment per tal de generar un nou sistema de recorreguts que garanteixen la relació de la Plaça amb la Via Sant Ignasi a l’entorn de la Capella del Rapte i resolen la seva topografia

Es defineixen un total de quatre noves franges que es caracteritzen i diferencien mitjançant la seva vegetació. Cadascuna d’aquestes franges pren com a referència un dels paisatges principals del camí que l’any 1522 va emprendre Sant Ignasi de Loiola des de la vall de Loiola fins a Manresa, el Camí Ignasià. Aquest camí de 650 km a través de cinc comunitats autònomes està esdevenint en el darrers anys un important focus d’atracció per a peregrins i amants de les rutes de llarga distància. La voluntat de la proposta és representar aquesta ruta a través dels seus quatre paisatges principals, Loiola, l’Ebre, Montserrat i Manresa.

Així doncs, cadascun d’aquests paisatges protagonitzarà una d’aquestes noves franges generades a l'ordenació de la proposta.

El primer d’aquests paisatges, Loiola, és l’inici del camí, i l’àmbit d’origen de Sant Ignasi de Loiola al País Basc. El tret principal d’aquest paisatge és la seva vessant productiva, agrícola. D’altra banda, cal recordar els exercicis espirituals que el Sant realitzava mitjançant el cultiu de fruiters. És per això que es proposa la plantació d’arbres fruiters i d’espècies arbustives pròpies de la zona de Guipúscoa.

En segon terme, el paisatge més característic i que durant més quilòmetres acompanya el camí, és el paisatge fluvial del riu Ebre. La plantació de pollancres i espècies de semblança riberenca recorden aquest paisatge.

En tercer paisatge és Montserrat, el cim i la seva vegetació de muntanya representada mitjançant la plantació de pins i arbustives del lloc com el marfull i el boix.

En darrer terme, la ciutat de Manresa és el final del camí. Una alineació de xiprers al voltant de la Capella del Rapte donen la benvinguda a la ciutat juntament amb brolles de romaní i bruc d’hivern pròpies de la zona del Bages.

Com ja s'ha esmentat anteriorment, els criteris d'acabats i elements són els mateixos que els de la plaça existent. Així doncs, el paviment principal de la Plaça és de llambordins de pedra granítica. Les franges en el paviment es generen mitjançant un encintat de pedra granítica de 20x40 cm. En quant als elements de mobiliari urbà, els fanals són de la casa Escofet, model Ful i els bancs, també de la casa Escofet, model Levit.

A nivell de serveis, no es preveuen afectacions a cap xarxa existent, tenint en compte que el solar està ocupat actualment per un edifici. Les úniques xarxes de serveis a desenvolupar són: enllumenat, clavegueram i drenatges, i xarxa de reg.

Els redactors del projecte d’Urbanització de l’Àmbit de la Capella del Raptes i la plaça de Sant Ignasi són: BATLLE i ROIG, arquitectes.

La nova rotonda a la Via de Sant Ignasi

La nova urbanització del vial entre la Via de Sant Ignasi i la plaça de Sant Ignasi contempla la construcció d'una nova rotonda i voreres més àmplies.

Destaquem
Banners anteriors
 • Opinió Grups Municipals
 • App de seguretat per a comerços
 • WC Publics
 • Síndic de Greuges
 • Pla de Protecció Especial del Patrimoni de Manres
 • Banca ètica
 • Manresa ciutat civica
 • Banner PA ICAM
 • Municipis per la independència
 • Projecte simbiosi industrial
 • Banc ADN
 • Consulta del planejament vigent
 • Carrer del balç
 • Tracta'm bé 2
Banners següents
Logo del Cor de Manresa
Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Política de seguretat | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat