Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
Icona tornar al inici
La ciutat
L'Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Textos de les sentències

 • folder 2021
  • description
   21-02-23 Recurs d_apel-lació 102_2020 contra Sentència de 04-11-19 del TSJC Sala Cont_ Admin_ Sanció incompliment normativa activitat
  • description
   21-03-26 Recurs 350_2018 contra inadmissio recurs a Tribunal Catala de Contractes del Sector Public_Inadmisio contracte vinculat a camp futbol
  • description
   21-04-20 Recurs 399_2017 contra Acord Comissió Territorial Urbanisme Cat. Central de 06_06_2017 . Aprovació definitiva POUM
  • description
   21-04-28 Recurs 397_2017 contra Acord Comissió Territorial Urbanisme Cat. Central de 06_06_2017 . Aprovació definitiva POUM
  • description
   21-05-07 Recurs 412_2017 contra Acord Comissió Territorial Urbanisme Cat. Central de 06_06_2017 . Aprovació definitiva POUM
 • folder 2020
  • description
   20-03-05 Recurs ordinari 409_2017 contra acord de Comissió Territorial d_Urbanisme Catalunya Central de 06-06-2017. Aprovació POUM
  • description
   20-05-11 Recurs ordinari 404_2017 contra acord de Comissió Territorial d_Urbanisme Catalunya Central de 26-09-2017. Aprovació POUM
  • description
   20-05-11 Recurs ordinari 398_2017 contra acord de Comissió Territorial d_Urbanisme Catalunya Central de 06-06-2017. Aprovació POUM
  • description
   20-05-18 Recurs ordinari 396_2017 contra acord de Comissió Territorial d_Urbanisme Catalunya Central de 06-06-2017. Aprovació POUM
  • description
   20-05-18 Recurs ordinari 389_2017 contra acord de Comissió Territorial d_Urbanisme Catalunya Central de 06-06-2017. Aprovació POUM
  • description
   20-05-18 Recurs ordinari 407_2017 contra acord de Comissió Territorial d_Urbanisme Catalunya Central de 06-06-2017. Aprovació POUM
  • description
   20-06-05 Recurs d_apel-lació contra sentència de 26-09-2017 Diputació de Barcelona. Subvenció Programa Operatiu FEDER Catalunya
  • description
   20-06-18 Recurs ordinari 410_2017 contra acord de Comissió Territorial d_Urbanisme Catalunya Central de 06-06-2017. Aprovació POUM
  • description
   20-06-18 Recurs ordinari 401_2017 contra acord de Comissió Territorial d_Urbanisme Catalunya Central de 06-06-2017. Aprovació POUM
  • description
   20-06-18 Recurs ordinari 400_2017 contra acord de Comissió Territorial d_Urbanisme Catalunya Central de 06-06-2017. Aprovació POUM
  • description
   20-06-30 Recurs ordinari 424_2017 contra acord de Comissió Territorial d_Urbanisme Catalunya Central de 06-06-2017. Aprovació POUM
  • description
   20-06-30 Recurs ordinari 416_2017 contra acord de Comissió Territorial d_Urbanisme Catalunya Central de 06-06-2017. Aprovació POUM
  • description
   20-07-02 Recurs ordinari 406_2017 contra acord de Comissió Territorial d_Urbanisme Catalunya Central de 06-06-2017. Aprovació POUM
  • description
   20-07-16 Recurs d_apel-lació contra sentència 255_2019 de Jutjat Cont. Admin. 1 BCN. Liquidació IIVTNU
 • folder 2019
  • description
   19-01-16 Recurs d_apel-lació contra acte pressumpte degatori de reclamació patrimonial de 20-02-2012 - Reclamació patrimonial per lesions
  • description
   19-03-29 Recurs d_apel-lació contra Interlocutòria de 11-07-2017 Jutjat Cont. Admin 14 BCN. Mesures cautelars en establiment obert al públic.
  • description
   19-05-16 Recurs contenciós admin. contra desestimació per silenci admin. de responsabilitat patrimonial presentada contra Ministeri d_Hisenda el 06-05-2016 - Perjudicis per omisió de notificació d_IBIs
  • description
   19-05-30 Recurs apel-lació contra sentència 93 de 3-05-2018 Jutjat Cont. Admin. 13 de BCN - Resolució aprovant liquidacions IIVTNU
  • description
   19-06-04 Recurs apel-lació contra sentència 224 de 11-12-2017 Jutjat Cont.Admin. 4 de BCN - Revocació subvenció atorgada per ACA
  • description
   19-06-12 Recurs contenciós administratiu contra acord 14-03-14 Jurat Expropiació Catalunya - Preu just finques
  • description
   19-06-12 Recurs ape-lació contra sentència 162 de 15-06-2017 Jutjat Cont-Admin. 5 BCN. Ordre cessament i clausura activitat
  • description
   19-06-14 Recurs d_apel-lació contra interlocutòria de 26-07-2017 Jutjat Cont. Admin. 13 BCN. Mesures cautelars en establiment obert al públic
  • description
   19-06-26 Resurs cassació contra resolució Generalitat Catalunya GRI_2274_2015. Delimitació termes municipals.
  • description
   19-07-23 Recurs d_apel-lació contra sentència de 04-11-2015 Jutjat Cont. Admin. 14 BCN. Revocació i reintegrament subvenció ACA
  • description
   19-12-27 Recurs d_apel-lació contra sentència 128_2018 Jutjat Cont.Admin. 1 BCN. Rescat d_herència
 • folder 2018
  • description
   18-01-18 Recurs d_apel-lació contra la Sentència de 29-06-2015 del Jutjat contenciós administratiu núm_8 - Llicència d_activitat i d_obres
  • description
   18-01-25 Recurs contenciós administratiu contra resolució de 27-02-2012 del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya - Trama Urbana Consolidada
  • description
   18-06-15 Recurs d_apel-lació de 09-05-2016 del Col-legi d_Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona - Llicència d'Activitat
  • description
   18-07-09 Recurs de cassació contra Sentència de 01-02-2016 de la Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya - Preu just Ocupació directa
  • description
   18-10-01 Recurs d_apel-lació contra Acord de la Junta Local de 08-04-2013 desestimatori de recurs de reposició - Projecte reparcel-lació del Pla Parcial de la Sagrada Família
  • description
   18-11-28 Recurs d_apel-lació contra Resolució de 27-05-2014 que dona trasllat de reclamació a Aigues de Manresa - Reclamació patrimonial per danys
 • folder 2017
  • description
   17-06-06 Recurs d_apel-lació contra la Interlocutòria de 07-07-2016 del Jutjat contenciós administratiu núm 6 - Clausura activitat
  • description
   17-06-06 Recurs d_apel-lació contra la Sentència de 17-06-2015 del Jutjat contenciós administratiu núm 9 - Protecció de la legalitat urbanística
  • description
   17-07-11 Recurs d_apel-lació contra la Sentència de 30-10-2015 del Jutjat contenciós administratiu núm 10 - Obres urbanització
  • description
   17-11-09 Recurs d_apel-lació contra la Sentència de 22-05-2015 del Jutjat contenciós administratiu núm 12 - Llicència activitat de bar
  • description
   17-12-05 Recurs d_apel-lació contra la Sentència de 05-06-2015 del Jutjat contenciós administratiu núm 11 - Protecció de la legalitat urbanística
 • folder 2016
  • description
   2016-01-27 Recurs d_apel-lació contra la Sentència de 16-07-2013 del Jutjat Contenciós Administratiu núm 13 de Barcelona - Projecte de reparcel-lació.pdf
  • description
   2016-02-01 Recurs ordinari contra l_Acord del Jurat d_Expropiació de Catalunya de 26-07-2013 - Expedient d'ocupació directa.pdf
  • description
   2016-02-25 Recurs d_apel-lació contra la Sentència de 12-05-2015 del Tribunal del Jurat de l'Audiència Provincial de Barcelona - Delicte d_homicili.pdf
  • description
   2016-02-29 Recurs d_apel-lació contra la Sentència de 12-09-2014 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona - Petició exempció de l_ICIO.pdf
  • description
   2016-05-12 Recurs d_apel-lació contra la Sentència de 13-10-2013 del Jutjat Contenciós Administratiu núm 16 de Barcelona - Projecte de reparcel-lació.pdf
  • description
   2016-06-28 Recurs d_apel-lació contra la Sentència de 14-07-2014 del Jutjat Contenciós Administratiu núm 15 de Barcelona - Expedient d_ordre d_execució.pdf
  • description
   2016-06-29 Recurs d_apel-lació contra la Sentència de 30-07-2012 del Jutjat Contenciós Administratiu núm 15 de Barcelona - Incompliment contractual.pdf
  • description
   2016-11-30 Recurs de cassació contra la Sentència de 25-02-2016 de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya - Aplicació atenuant drogadicció.pdf
 • folder 2015
  • description
   2015-03-02 Recurs d'apel·lació contra la Sentència de 16-09-2013 del Jutjat contenciós administratiu núm. 11 de Barcelona - llicència ambiental
  • description
   2015-03-10 Recurs d'apel·lació contra la Sentència de 11-01-2012 del Jutjat contenciós administratiu núm. 4 de Barcelona - expedient ocupació directa
  • description
   2015-03-13 Recurs d'apel·lació contra la Sentència de 16-12-2011 del Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Barcelona - execució subsidiària obres
  • description
   2015-03-25 Recurs ordinari contra la modificació del pla d'equipaments de Manresa
  • description
   2015-05-28 Recurs d'apel·lació contra la Sentència de 19-04-2012 del Jutjat contenciós administratiu núm. 15 de Barcelona - projecte reparcel·lació
  • description
   2015-06-05 Recurs de cassació contra la Sentència de 19-10-2012 del TSJC sobre urbanisme
  • description
   2015-09-01 Recurs d'apel·lació contra la Interlocutòria de 30-04-2014 del Jutjat contenciós administratiu núm. 10 de Barcelona - prestació serveis mínims
  • description
   2015-09-15 Recurs de cassació contra la Sentència de 13-09-2013 del TSJC sobre urbanisme
  • description
   2015-09-17 Recurs de cassació contra la Sentència de 13-09-2013 del TSJC sobre urbanisme
  • description
   2015-09-23 Recurs de suplicació contra la Interlocutòria de 07-11-2014 del Jutjat Social núm. 1 de Manresa sobre acomiadament
  • description
   2015-10-13 Recurs d'apel·lació contra la Sentència de 12-07-2012 del Jutjat contenciós administratiu núm. 3 de Barcelona - projecte reparcel·lació
  • description
   2015-11-03 Recurs d'apel·lació contra la Sentència de 20-02-2012 del Jutjat contenciós administratiu núm. 5 de Barcelona sobre expropiació d'una finca
  • description
   2015-12-09 Recurs ordinari contra la fixació del preu just d'una finca rústica - Parc Ambiental de Bufalvent
 • folder 2014
  • description
   2014-01-07 Qüestió d'il·legalitat contra el Pla Parcial del Pont Nou de Manresa
  • description
   2014-01-23 Recurs d'apel.lació contra la interlocutòria de 15-2-2013 del Jutjat contenciós administratiu núm. 17 de Barcelona -peça de mesures cautelars- en el recurs contra l'IBI 2012
  • description
   2014-01-28 Recurs de cassació contra la Sentència de 8-2-2011 del TSJC dictada en l'expedient per a l'expropiació d'una finca
  • description
   2014-02-21 Recurs de suplicació contra la Sentència de 18-6-2013 del Jutjat Social de Manresa en un procediment per acomiadament
  • description
   2014-03-14 Recurs de cassació contra la interlocutòria del TSJC en el recurs contenciós administratiu interposat en l'expedient d'expropiació d'una finca
  • description
   2014-03-20 Recurs d'apel.lació contra la Sentència de 3-7-2012 del Jutjat contenciós administratiu núm. 5 de Barcelona contra en l'expedient d'IBI 2008
  • description
   2014-04-21 Recurs de cassació contra la Sentència de 24-3-2011 del TSJC en el recurs contenciós administratiu interposat en l'expedient d'expropiació d'una finca
  • description
   2014-04-24 Recurs ordinari contra l'expedient d'expropiació d'una finca
  • description
   2014-04-29 Recurs d'apel.lació contra la Sentència de 6-5-2013 del Jutjat contenciós administratiu núm. 15 de Barcelona contra la liquidació d'IBI 2010
  • description
   2014-04-30 Recurs ordinari contra l'expedient d'expropiació d'una finca
  • description
   2014-05-23 Recurs de suplicació contra la Sentència de 21-10-2013 del Jutjat Social de Manresa dictada en un procediment per acomiadament
  • description
   2014-07-23 Recurs d'apel.lació contra la Sentència de 9-6-2011 del Jutjat contenciós administratiu núm. 10 de Barcelona en l'expedient d'activitat econòmica
Destaquem
Banners anteriors
 • Opinió Grups Municipals
 • WC Publics
 • Síndic de Greuges
 • Ajuts per a la millora del Patrimoni Arquitectònic
 • Pla de Protecció Especial del Patrimoni de Manres
 • Banca ètica
 • Manresa ciutat civica
 • Banner PA ICAM
 • Municipis per la independència
 • Projecte simbiosi industrial
 • Banc ADN
 • Consulta del planejament vigent
 • Carrer del balç
 • Tracta'm bé 2
Banners següents
Logo del Cor de Manresa
Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat