Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
Icona tornar al inici
La ciutat
L'Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Informació pressupostària

   • folder 2021
    • description
     FORUM
    • description
     Aigues de Manresa
    • description
     Manresana d'Equipaments Escènics
   • folder 2020
    • description
     FORUM
    • description
     Aigües de Manresa
    • description
     Manresana d'Equipaments Escènics
   • folder 2019
    • description
     FORUM
    • description
     Aigües de Manresa
    • description
     Manresana d'Equipaments Escènics
   • folder 2018
    • description
     FORUM
    • description
     Manresana d'Equipaments Escènics
    • description
     Aigües de Manresa
   • folder 2017
    • description
     FORUM
    • description
     Manresana d'Equipaments Escènics
    • description
     Aigües de Manresa
   • folder 2016
    • description
     FORUM
    • description
     Manresana d'Equipaments Escènics
    • description
     Aigües de Manresa
   • folder 2015
    • description
     FORUM
    • description
     Manresana d'Equipaments Escènics
    • description
     Aigües de Manresa
   • folder 2014
    • description
     FORUM
    • description
     Manresana d'Equipaments Escènics
    • description
     Aigües de Manresa
   • folder 2013
    • description
     FORUM
    • description
     Manresana d'Equipaments Escènics
    • description
     Aigües de Manresa
   • folder 2012
    • description
     FORUM
    • description
     Manresana d'Equipaments Escènics
    • description
     Aigües de Manresa
   • folder 2011
    • description
     FORUM
    • description
     Manresana d'Equipaments Escènics
    • description
     Aigües de Manresa
   • folder 2010
    • description
     FORUM
    • description
     Manresana d'Equipaments Escènics
    • description
     Aigües de Manresa
   • folder 2021
     • description
      Expedient de modificació de crèdits núm. 4
     • description
      Expedient de modificació de crèdits núm. 6
     • description
      Expedient de modificació de crèdits núm. 7
     • description
      Expedient de modificació de crèdits núm. 12
     • description
      Expedient de modificació de crèdits núm. 13
     • description
      Expedient de modificació de crèdits núm. 15
     • description
      Expedient de modificació de crèdits núm. 16
     • description
      Expedient de modificació de crèdits núm. 19
     • description
      Expedient de modificació de crèdits núm. 20
     • description
      Expedient de modificació de crèdits núm. 21
     • description
      Expedient de modificació de crèdits núm. 23
     • description
      Expedient de modificació de crèdits núm. 24
     • description
      Expedient de modificació de crèdits núm. 27
     • description
      Expedient de modificació de crèdits núm. 1
     • description
      Expedient de modificació de crèdits núm. 2
     • description
      Expedient de modificació de crèdits núm. 3
     • description
      Expedient de modificació de crèdits núm. 5
     • description
      Expedient de modificació de crèdits núm. 9
     • description
      Expedient de modificació de crèdits núm. 10
     • description
      Expedient de modificació de crèdits núm. 22
     • description
      Expedient de modificació de crèdits núm.25
     • description
      Expedient de modificació de crèdits núm. 26
   • folder 2020
     • description
      Expedient modificació de crèdit núm 2
     • description
      Expedient modificació de crèdit núm 7
     • description
      Expedient modificació de crèdit núm 8
     • description
      Expedient modificació de crèdit núm 10
     • description
      Expedient modificació de crèdit núm 11
     • description
      Expedient modificació de crèdit núm 13
     • description
      Expedient modificació de crèdit núm 16
     • description
      Expedient modificació de crèdit núm 18
     • description
      Expedient modificació de crèdit núm 19
     • description
      Expedient modificació de crèdit núm 22
     • description
      Expedient modificació de crèdit núm 24
     • description
      Expedient modificació de crèdit núm.28
     • description
      Expedient modificació de crèdit núm. 30
     • description
      Expedient modificació de crèdit núm. 33
     • description
      Expedient modificació de crèdit núm. 34
     • description
      Expedient modificació de crèdit núm. 37
     • description
      Expedient modificació de crèdit núm. 38
     • description
      Expedient modificació de crèdit núm. 39
     • description
      Epedient de Modificació de crèdits núm 40
     • description
      Expedient de modificació de crèdits nú,. 44
     • description
      Expedient modificació de crèdit núm 1
     • description
      Expedient modificació de crèdit núm 3
     • description
      Expedient modificació de crèdit núm 4
     • description
      Expedient modificació de crèdit núm 5
     • description
      Expedient modificació de crèdit núm 6
     • description
      Expedient modificació de crèdit núm 9
     • description
      Expedient modificació de crèdit núm 12
     • description
      Expedient modificació de crèdit núm 15
     • description
      Expedient modificació de crèdit núm 17
     • description
      Expedient modificació de crèdit núm 20
     • description
      Expedient modificació de crèdit núm 21
     • description
      Expedient modificació de crèdit núm. 23
     • description
      Expedient modificació de crèdit núm. 27
     • description
      Expedient modificació de crèdit núm. 29
     • description
      Expedient modificació de crèdit núm. 31
     • description
      Expedient de modificació de crèdits núm.35
     • description
      Expedient de modificació de crèdits núm.36
   • folder 2019
     • description
      Expedient de modificació núm. 1
     • description
      Expedient de modificació núm. 2
     • description
      Expedient de modificació núm. 4
     • description
      Expedient de modificació núm. 5
     • description
      Expedient de modificació núm. 8
     • description
      Expedient de modificació núm. 9
     • description
      Expedient de modificació núm. 11
     • description
      Expedient de modificació núm. 12
     • description
      Expedient de modificació núm. 13
     • description
      Expedient de modificació núm. 15
     • description
      Expedient de modificació núm. 16
     • description
      Expedient de modificació núm. 17
     • description
      Expedient de modificació núm. 18
     • description
      Expedient de modificació núm. 20
     • description
      Expedient de modificació núm. 21
     • description
      Expedient de modificació núm. 22
     • description
      Expedient de modificació núm. 23
     • description
      Expedient de modificació núm. 25
     • description
      Expedient de modificació núm. 26
     • description
      Expedient de modificació núm. 28
     • description
      Expedient de modificació núm. 30
     • description
      Expedient de modificació núm. 31
     • description
      Expedient de modificació núm. 32
     • description
      Expedient de modificació núm. 3
     • description
      Expedient de modificació núm. 6
     • description
      Expedient de modificació núm. 7
     • description
      Expedient de modificació núm. 10
     • description
      Expedient de modificació núm. 14
     • description
      Expedient de modificació núm. 19
     • description
      Expedient de modificació núm. 24
     • description
      Expedient de modificació núm. 27
     • description
      Expedient de modificació núm. 29
   • folder 2018
     • description
      Expedient de modificació núm. 1
     • description
      Expedient de modificació núm. 2
     • description
      Expedient de modificació núm. 4
     • description
      Expedient de modificació núm. 5
     • description
      Expedient de modificació núm. 8
     • description
      Expedient de modificació núm. 11
     • description
      Expedient de modificació núm. 12
     • description
      Expedient de modificació núm. 14
     • description
      Expedient de modificació núm. 16
     • description
      Expedient de modificació núm. 19
     • description
      Expedient de modificació núm. 20
     • description
      Expedient de modificació núm. 21
     • description
      Expedient de modificació núm. 22
     • description
      Expedient de modificació núm. 3
     • description
      Expedient de modificació núm. 6
     • description
      Expedient de modificació núm. 9
     • description
      Expedient de modificació núm. 10
     • description
      Expedient de modificació núm. 13
     • description
      Expedient de modificació núm. 15
     • description
      Expedient de modificació núm. 17
     • description
      Expedient de modificació núm. 18
     • description
      Dictamen modificació subvenció UBIC
     • description
      Dictamen modificació aplicació pressupostària 18.9120.48920
     • description
      Dictamen canvi finançament- Urbanització plaça Simeó Selga i nous accessos St Ignasi
   • folder 2017
     • description
      Expedient de modificació núm. 1
     • description
      Expedient de modificació núm. 3
     • description
      Expedient de modificació núm. 5
     • description
      Expedient de modificació núm. 7
     • description
      Expedient de modificació núm. 9
     • description
      Expedient de modificació núm. 11
     • description
      Expedient de modificació núm. 14
     • description
      Expedient de modificació núm. 17
     • description
      Expedient de modificació núm. 20
     • description
      Dictamen Modificació aplic. 9240.48921
     • description
      Dictamen Modificació aplic. 15112.60000
     • description
      Dictamen 2a Modificació aplic. 15112.60000