Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Registre d'empreses classificades

Els ens locals no tenen atribucions per classificar empreses interessades en participar en procediments de contractació pública, d’acord amb l’article 68 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre

Així doncs, la Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha creat el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, en compliment d’allò que preveuen els articles 326 a 332 del TRLCSP. Els seus certificats tenen efectes davant de tots els òrgans de contractació del sector públic i incorporen informació sobre personalitat, capacitat d’obrar, representació, solvència econòmica, classificació empresarial i prohibicions de contractar.

Per altra part, en desenvolupament dels articles 68.2 i 327 del TRLCSP, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya també porta a terme la classificació d’empreses per a la seva contractació i també per a les contractacions dels ens locals del seu àmbit. Es pot accedir a aquesta informació mitjançant un cercador o també mitjançant el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores.

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat