Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
Icona tornar al inici
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Casetes pirotècnia

L'Ajuntament de Manresa ha convocat un concurs públic per a l'atorgament de llicències temporals d'ús privatiu de la vía pública per la instal·lació de casetes de venda de pirotècnia amb motiu de les revetlles de l'any 2020, d'acord amb les condicions següents:

Ubicació i nombre de casetes: 

Les casetes s'ubicaran en els 6 punts perifèrics de la ciutat que es relacionen tot seguit:

1. Zona Congost: Ctra. de Sant Joan davant Estadi Municipal de Futbol

2. Zona Hospital General : Placeta Escut de la Balconada

3. Zona Trullols : Vorera del C/ Damià Rius

4. Zona Universitària : Av Universitària

5. Zona Bufalvent ( Cruïlla del carrer Edison amb carretera Pont de Vilomara).

6. Zona Parc Agulla : Ctra. Santpedor / aparcament del Parc Agulla

Una mateixa empresa o particular podrà optar a més d'una llicència, però haurà de fer una sol·licitud per cadascuna.

Durada 

La durada de l'autorització comprèn dels dies 15 al 23 de juny de 2020 (ambdós inclosos).

Període de presentació d'instàncies:

Del 4 a l'11 de juny de 2020

Formes de presentació:

Telemàticament, a través dels següent  enllaç

Documentació de la sol·licitud :

La documentació que s'ha de presentar amb la sol·licitud és la següent:

- Còpia de l'escriptura de constitució de l'entitat, si escau.

- L'objecte social haurà de comprendre la venda d'articles pirotècnics.

- Document acreditatiu dels poders, en cas d'actuar a través de representant

- En el cas de persones extracomunitàries còpia del permís de residència i treball.

- Document acreditatiu de l'alta en el cens d'empresaris, professionals o retenidors (model 036 o 037)

- Document acreditatiu de l'alta al règim d'afiliació dels treballadors autònoms, si escau

- Indicació de les persones que treballaran a la instal·lació i còpia del DNi de totes les persones que hi treballaran i els certificats de formació de tots ells.

- Una breu descripció del material objecte d'exposició i venda, així com un certificat de homologació dels mateixos.

- Una fotografia de l'estructura desmuntable "caseta" , amb indicació de les seves mesures.

- Declaració responsable de complir tots aquells requisits establert en la normativa específica per a l'exercici de l'activitat, en el cas que la persona sol·licitant no sigui la representant legal

- Sol·licitud de l'autorització de venda de pirotècnia a la Subdelegació del Govern de Barcelona

- Còpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos de l'activitat, amb un capital mínim de 600.000 euros i un sublímit per víctima mínim de 150.000 euros i rebut de pagament

Una vegada adjudicada la llicència d'ocupació, però abans d'iniciar l'activitat, els titulars hauran de presentar a l'Ajuntament de Manresa la documentació següent:

- Autorització concedida per la Delegació del Govern a Catalunya (Subdelegació del Govern a Barcelona), d'acord amb el Reial decret 989/2015 de 30 d?octubre, que aprova el Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria i la Instrucció Tècnica Complementària 17 referent a la venda al públic d'articles pirotècnics, a nom del mateix adjudicatari

- El justificant d'haver realitzat el pagament de les taxes corresponents

- Declaració de responsable segons model oficial designat a l?efecte (expedient FUE.CTB).

Criteri d'adjudicació

En cas que existeixin més sol·licituds que casetes de venda es realitzarà un sorteig entre els participants que volen optar a una mateixa caseta de venda de pirotècnia,

Al lateral d'aquesta pàgina podreu trobar la informació necessària en relació a la resta de condicions i requisitis

Advertències

L'autorització per a la instal·lació de casetes de venda de pirotècnia no comporta en cap cas l'autorització de l'Ajuntament de Manresa per a realitzar revetlles populars a la via pública

Aquestes autoritzacions per a la instal·lació de casetes de venda de priotència estan sotmeses a la condició resolutòria consistent que que en el període del 15 al 23 de juny no s'hagin aixecat o tornat a imposar les restriccions temporals a les activitats de venda així com la celebració d'actes imposats per la declaració de l'estat d'alarma.

A més, l'activitat de venda d'articles pirotècnics també estarà supeditada al compliment de les mesures addicionals que les autoritats sanitàries puguin adoptar en funció de l'evolució sanitàri i que puguin conduir a la suspensió o restricció de l'activitat. 

Destaquem
Banners anteriors
 • Opinió Grups Municipals
 • Consell Infants -blog
 • Síndic de Greuges
 • Projecte simbiosi industrial
 • Pla de Protecció Especial del Patrimoni de Manresa
 • Govern obert > Infoparticipa
 • Banner PA ICAM
 • Banca ètica
 • Premi Administració Oberta
 • Manresa ciutat civica
 • Polígons industrials Manresa
 • TTPI
 • Municipis per la independència
 • Banc ADN
 • Consulta del planejament vigent
 • Carrer del balç
 • Tracta'm bé 2
 • Consell de Ciutat
 • Diàlegs
Banners següents
Logo del Cor de Manresa
Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat