Coronavirus

Ajuntament de Manresa

Mesures adoptades per a atenuar els efectes econòmics del Coronavirus per empreses