Coronavirus

CIO: Suport a persones aturades i assalariades

Donada la situació excepcional que estem vivint, des del CIO hem preparat un recull de les principals mesures que han adoptat les diferents administracions en relació al COVID-19 per col·lectius:

1. TREBALLADORS/ES

2. AUTÒNOMS/ES

3. EMPRESES

4. COMERÇ, SERVEIS I RESTAURACIÓ