Coronavirus

Cita prèvia Covid19

Cita prèvia per a l'atenció presencial

L’Ajuntament de Manresa reprèn a partir de dilluns 11 de maig l’atenció presencial a diversos serveis municipals, que es fa únicament mitjançant un sistema de cita prèvia per garantir el distanciament necessari. La represa de l’activitat segueix totes les mesures que han estat dictades amb relació a la covid-19 per tal de garantir la seguretat de ciutadans i treballadors enfront del virus.

Els serveis que reprenen l’atenció presencial són:

 • Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC),
 • Oficina d’Atenció Econòmica (OAE),
 • Oficina d'Atenció Tributària (OAT)
 • Oficina Municipal d'Escolarització (OME)
 • Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació (CIO),
 • Centre de Desenvolupament Empresarial (CEDEM),
 • Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD),
 • Servei d’Atenció Integral (SAI LGTBI), 
 • 4 Equips Bàsics de Serveis Socials (EBAS),
 • Servei d’Acollida
 • Oficina Jove del Bages

Com demanar cita prèvia?

OAC i OAE - Oficina d'Atenció Ciutadana i Oficina d'Atenció Econòmica
Els ciutadans hauran de demanar cita prèvia a través d'una d'aquestes opcions: 

Horari: dilluns de 9 a 18 hores i de dimarts a divendres de 9 a 15 hores.

Entre l'1 de juliol i el 15 de setembre el nostre horari és de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

S’oferiran tots els serveis habituals.

OAT - Oficina d'Atenció Tributària

Els ciutadans hauran de demanar cita prèvia a través d'una d'aquestes opcions:

Horari: de dilluns a divendres de 8:30 a 14h i els dilluns de 16 a 18h

Entre l'1 de juliol i el 15 de setembre el nostre horari és de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h.

Més informació sobre els telèfons i correus d’atenció per temes tributaris i de recaptació.

OME - Oficina Municipal d'Escolarització
Els ciutadans hauran de demanar cita prèvia a través d'una d'aquestes opcions: 

 • Telèfon 93 875 24 85 (de dilluns a divendres de 9 a 14h)
 • Telemàticament Sol·licitar ara

CIO - Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació
Els ciutadans hauran de demanar la cita prèvia a través d'una d'aquestes opcions:

 • Correu electrònic: cio@ajmanresa.cat 
 • Telèfons 93 877 64 90 i 676 686 914, de 9 a 14 hores.
 • També es pot sol·licitar enviant un missatge de Telegram o Whats App al 676 686 914.

Més informació sobre el CIO

CEDEM - Centre de Desenvolupament Empresarial 
Els ciutadans hauran de demanar la cita prèvia a través d'una d'aquestes opcions:

 • Correu electrònic: cedem@ajmanresa.cat
 • Telèfons 93 878 76 25 i 679 191 576, de 9 a 14 hores.
 • També es pot sol·licitar enviant un missatge de Telegram o Whats App al 679 191 576.

Més informació sobre el CEDEM

SIAD - Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Els ciutadans hauran de demanar la cita prèvia a través d'una d'aquestes opcions:

de dilluns a divendres de 9 a 15 hores i dilluns i dijous de 15 a 19 hores.

Més informació sobre el SIAD

SAI LGTBI - Servei d’Atenció Integral
Els ciutadans hauran de demanar la cita prèvia a través d'una d'aquestes opcions:

de dilluns a divendres de 9 a 15 hores i dilluns i dijous de 15 a 19 hores.

Més informació sobre el LGTBI

Oficina Jove del Bages
Els ciutadans hauran de demanar la cita prèvia a través d'una d'aquestes opcions:

L’atenció presencial es farà de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

EBAS i Servei d’Acollida
Els ciutadans hauran de demanar la cita prèvia telefònicament i es valorarà la urgència de cada petició. Els telèfons són:

 • EBAS Llevant: 93 878 40 00
 • EBAS Centre: 93 872 45 98
 • EBAS Ponent: 93 872 24 77
 • EBAS Nord: 93 878 43 40
 • Unitat d’Acollida: 93 878 24 84