Coronavirus

Ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la Covid-19

Dimarts, 22 de Juny de 2021
Ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la Covid-19
El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar fins al dia 30 de juny

El govern d’Espanya ha publicat una nova línia d'ajuts directes a autònoms i empreses, que té com a objectiu que les comunitats autònomes concedeixin ajuts directes als autònoms i empreses dels sectors més afectats per la pandèmia.

Els nous ajuts estan destinats a reduir l’endeutament de les persones treballadores autònomes (empresaris i professionals) i les empreses no financeres més afectades per la pandèmia de la Covid-19 i s’han de fer servir per al pagament de deutes contrets per les empreses des de març de 2020. L’ordre d’entrada de les inscripcions no es tindrà en compte per a l’atorgament dels ajuts.

El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar fins al dia 30 de juny de 2021 a les 15.00 hores.  Cal presentar el formulari d'inscripció prèvia dins del termini, emplenat amb les dades requerides, aquest formulari produeix els efectes de sol·licitud de l'ajut i no caldrà fer cap altre tràmit per demanar-lo.

 

Més informació en aquest enllaç